Ledelse
Digitalisering
Teknologi
Samfund
Kommunikation
Innovation

Advisor 2.0

Digitaliseringen har demokratiseret viden og gjort en række tidligere funktioner overflødige. Vi tror på, at den digitale udvikling er noget, der kan forbedre branchen, hvis man har de rigtige værktøjer. Og det er de værktøjer, vi vil identificere og praktisere i dette netværk.

Communication: New Agenda

Digitaliseringen giver virksomheder utrolige muligheder for at målrette budskaber og tage styring gennem egne kanaler. Mediedagsordenen er vendt på hovedet og har ændret kommunikationsfolkets arbejdsgang.

Controller

Den værdi, som skabes af controllerens analyser, er kun så god som forretningens egen evne til at fortolke og handle i kraft af den. Derfor bliver controlleren en partner for forretningen og ikke blot en talbaseret medarbejder, der rapporterer resultaterne.

Digital forretningsudvikling

I fællesskab vil vi skabe balance mellem de teknologier, der understøtter vores individuelle forretningsmodeller, og de der på sigt bedst opfylder vores kunders behov.

Disruptive Leadership

Ledere i dag opdager, at tidligere tiders ledelsespraksis har spillet fallit. Nogle taler om, at disruption kan ramme alle, og at udviklingen lige nu ‘forløber eksponentielt’ og ikke lineært som tidligere.

Financial Innovation

I den finansielle sektor er der åbnet en Pandoras æske af konkurrence fra udenlandske kræfter og rene internetbaserede banker. I netværket fokuserer vi på digitaliseringen.

Fremtidens Byggeri

Digitaliseringen af byggebranchen åbner op for en lang række muligheder. Vi vil anvende og udnytte disse muligheder i digitaliseringen og fremtidssikre den branche, der er altafgørende for grønne og bæredygtige samfund.

Fremtidens CIO

Digitaliseringen har modnet mange virksomheder til at få IT-kompetencer ind i ledelsen. Fremtidens CIO skal være visionær, detaljeorienteret og føre virksomheden ind i den nye digitale tidsalder.

Fremtidens lederskab

Fremtidens leder skal navigere i en ny virkelighed, hvor der ikke er plads til et kortsigtet fokus. I stedet handler det om at skabe følgere.

Fremtidens medarbejder

Netværksgruppen 'Fremtidens medarbejder' sætter fokus på ledere, der har ansvar for at udvikle fremtidens medarbejdere. I netværksgruppen får du konkrete kompetencer, som kan omsættes direkte til værdi i din virksomhed.

Fremtidens projektleder #1

Fremtidens projektleder skal kunne varetage agile projekter, være leder, kommunikator og samtidig tilkæmpe sig ressourcer, som kan være spredt over geografiske og organisatoriske enheder.

Fremtidens projektleder #2

Fremtidens projektleder skal kunne varetage agile projekter, være leder, kommunikator og samtidig tilkæmpe sig ressourcer, som kan være spredt over geografiske og organisatoriske enheder.

Future Sales #1

Salgsmetoder og -strategier ændrer sig voldsomt i disse år. Nye IT-redskaber kan sikre et forspring i forhold til konkurrenterne, men er du ikke med på den seneste udvikling, risikerer du, at konverteringsraterne stagnerer, mens konkurrenterne overhaler indenom.

Future Sales #2

Salgsmetoder og -strategier ændrer sig voldsomt i disse år. Nye IT-redskaber kan sikre et forspring i forhold til konkurrenterne, men er du ikke med på den seneste udvikling, risikerer du, at konverteringsraterne stagnerer, mens konkurrenterne overhaler indenom.

Future Sales #V

Salgsmetoder og -strategier ændrer sig voldsomt i disse år. Nye IT-redskaber kan sikre et forspring i forhold til konkurrenterne, men er du ikke med på den seneste udvikling, risikerer du, at konverteringsraterne stagnerer, mens konkurrenterne overhaler indenom.

Grønt byggeri

Den grønne byggerevolution er i fuld gang. Brug og smid væk-kulturen er død, og den cirkulære økonomi bryder med idéen om en lineær værdikæde, som starter med udvinding af ressourcer og ender som affald. Nedriveren er simpelthen blevet materialeleverandøren.

High Performance Leadership

Kontrolmekanismer kan skygge for reelle præstationer. Vi skal genopdage, hvad godt lederskab er. Det giver mindre mening at tale om målsætninger og resultater, og det bør påvirke hele ledelses-diskursen i danske virksomheder.

HR – New Reality

Selvom vi er langt forbi industrisamfundet, er mange arbejdspladser – og HR-­branchen især – stadig præget af industrisamfundets måde at gøre tingene på.

Innovation i virkeligheden #1

De næste innovationsformater er agile og interaktive. De er baseret på proto- og provotyping, og hacking er det nye kreative værktøj. I innovationens navn henter vi i netværket viden direkte fra Silicon Valley

Innovation i virkeligheden #V

De næste innovationsformater er agile og interaktive. De er baseret på proto- og provotyping, og hacking er det nye kreative værktøj. I innovationens navn henter vi i netværket viden direkte fra Silicon Valley

Innovation med brugeren i centrum

Det er let at blive fanget i gårsdagens succes og gå kreativt i stå. Hvis man vil udvikle sig i takt med tiden, bliver man nødt til at kende kundens behov, som er i konstant forandring.

Inspiring Women #1

Kvinder griber til tider tingene anderledes an, og disse succeser skal sættes i spil, kvinde-til-kvinde, så vi sammen kan udfolde vores individuelle ledelsespotentialer.

Inspiring Women #2

Kvinder griber til tider tingene anderledes an, og disse succeser skal sættes i spil, kvinde-til-kvinde, så vi sammen kan udfolde vores individuelle ledelsespotentialer.

Inspiring Women #4

Kvinder griber til tider tingene anderledes an, og disse succeser skal sættes i spil, kvinde-til-kvinde, så vi sammen kan udfolde vores individuelle ledelsespotentialer.

International Leadership

Often it can be hard for internationally minded leaders to meet and share visions with like-minded profiles within their own company.

IT-Management – New Paradigm

IT-professionelle står over for store udfordringer – ikke bare i forbindelse med den teknologiske udvikling, men også når det kommer til nye projektstyringsdiscipliner.

IT-projektledelse

Agile organisationer har større succesrate for deres projekter. Men agilitet handler ikke bare om at kunne stave til Scrum.

Leading with Impact

Hastighed er blevet en præmis, der påvirker lederskab på øverste niveau. Dette netværk samler topledere i et unikt træningsrum med fokus på personlig udvikling, innovationskraft og forandringsledelse i et fremtidsperspektiv.

Ledelse og innovation #1

Danske virksomheder er langt fra innovative nok. Faktisk har under halvdelen introduceret nye produkter i løbet af de seneste tre år.

Ledelse og innovation #2

Danske virksomheder er langt fra innovative nok. Faktisk har under halvdelen introduceret nye produkter over de seneste tre år.

Ledelse og innovation #3

Danske virksomheder er langt fra innovative nok. Faktisk har under halvdelen introduceret nye produkter over de seneste tre år.

Ledelse og innovation #4

Danske virksomheder er langt fra innovative nok. Faktisk har under halvdelen introduceret nye produkter over de seneste tre år.

Ledelse og kreativitet #1

Formålet med netværksgruppen er at give dig konkrete kompetencer, som kan omsættes direkte til værdi i din virksomhed.

Ledelse og kreativitet #2

Formålet med netværksgruppen er at give dig konkrete kompetencer, som kan omsættes direkte til værdi i din virksomhed.

Next Generation Leadership

Fremtidens leder har ambitioner på både sine egne og virksomhedens vegne. Derfor er det vigtigt at lære at lede i alle retninger for at kunne sætte sit aftryk på sin afdeling og få skabt resultater.

Next Generation Marketing #1

Marketing handler om at appellere til basale menneskelige følelser som anerkendelse og engagement. På den måde kan man skabe loyale kunder, der taler varmt om ens produkt.

Next Generation Marketing #V

Marketing handler om at appellere til basale menneskelige følelser som anerkendelse og engagement. På den måde kan man skabe loyale kunder, der taler varmt om ens produkt.

Next Level Business

Formålet med netværksgruppen er at give dig konkrete kompetencer, som kan omsættes direkte til værdi i din virksomhed.

Offentlig ledelse

Talstyring og KPI'er er blevet udbredte som ledelsesværktøjer i den offentlige sektor. Men ofte virker disse redskaber ikke efter hensigten. I F5 tror vi på, at det i stedet er på tide med et nyt syn på ledelse.

Offentlig ledelse vest 1

Talstyring og KPI’er er blevet udbredte som ledelsesværktøjer i den offentlige sektor. Men ofte virker disse redskaber ikke efter hensigten. I F5 tror vi på, at det i stedet er på tide med et nyt syn på ledelse.

Offentlig ledelse vest 2

Det har aldrig været mere krævende at være leder i den offentlige sektor end netop nu. Borgerne forventer bedre velfærdsservice end nogensinde før. Samtidig er du underlagt stramme administrative krav og detailstyring fra både den øverste ledelse samt politisk hold.

Omnichannel

Langt de fleste virksomheder mærker lige nu, hvordan kundens eller bestyrelsens forventninger til en god oplevelse på tværs af fysisk butik, website, apps, email og kundeservice udfordrer organisationen.

Procurement

Formålet med netværksgruppen er at give dig konkrete kompetencer, som kan omsættes direkte til værdi i din virksomhed.

Præstationsledelse #1

I deres fokus på kortsigtede mål glemmer mange danske virksomheder at skabe den optimale kultur for, at medarbejderne kan præstere. Netværket samler ambitiøse ledere, der tør tænke langsigtet.

Præstationsledelse #2

I deres fokus på kortsigtede mål glemmer mange danske virksomheder at skabe den optimale kultur for, at medarbejderne kan præstere. Netværket samler ambitiøse ledere, der tør tænke langsigtet.

Præstationsledelse #3

I deres fokus på kortsigtede mål glemmer mange danske virksomheder at skabe den optimale kultur for, at medarbejderne kan præstere. Netværket samler ambitiøse ledere, der tør tænke langsigtet.

Præstationsledelse #V

I deres fokus på kortsigtede mål glemmer mange danske virksomheder at skabe den optimale kultur for, at medarbejderne kan præstere. Netværket samler ambitiøse ledere, der tør tænke langsigtet.

Remaking Retail

Den rene fysiske butik er truet, og webshops bliver i stigende grad omdrejningspunktet for kundekontakt og kundeoplevelser. Men hvordan udnytter butikkerne udviklingen og den synergi, der gemmer sig i samspillet mellem fysiske og digitale platforme.

Rethinking Collaboration

Der er et enormt uopdyrket potentiale, når det kommer til offentlig-privat samarbejde. Der kan spares omkring 4 milliarder kroner årligt ved at konkurrenceudsætte knap 40 procent af opgaverne, vurderer Dansk Industri. Alligevel er det kun en fjerdedel af de samlede offentlige serviceydelser, der bliver konkurrenceudsat.

Rethinking Education

Én af erhvervslivets store udfordringer er og har længe været at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Kun med et konkurrencedygtigt Danmark kan vi bevare væksten og være et ledende land på internationalt niveau.

Rethinking Health

Tilliden til sundhedsvæsenet er dalende, og kritikken er især hård af samarbejdet i sektoren. Det danske sundhedsvæsen scorer kun gennemsnitlige karakterer i en undersøgelse af vores forhold til sundhedsvæsenet.

Rethinking Public Innovation

Vi er nødt til at gentænke den måde, vi tænker innovation i det offentlige, hvis vi skal imødekomme morgendagens udfordringer. Og vi skal gøre det med den nye teknologiske virkelighed in mente.

Rethinking Public Management

Formålet med netværksgruppen er at give dig konkrete kompetencer, som kan omsættes direkte til værdi i din virksomhed.

Rethinking Sustainability

Formålet med netværksgruppen er at give dig konkrete kompetencer, som kan omsættes direkte til værdi i din virksomhed.

Strategisk forretningsudvikling #1

Strategisk forretningsudvikling er ikke bare et smart udtryk. Det er en afgørende ingrediens for at undgå konflikter og misforståelser, når specialister fra forskellige lejre skal samarbejde om eller indgå i en fælles løsning af opgaver.

Strategisk forretningsudvikling #2

Strategisk forretningsudvikling er ikke bare et smart udtryk. Det er en afgørende ingrediens for at undgå konflikter og misforståelser, når specialister fra forskellige lejre skal samarbejde om eller indgå i en fælles løsning af opgaver.

Supply Chain Management

Tiden er forbi, hvor Supply Chain-lederen blot var en logistikchef og en del af back office. Berøringsfladen er i dag langt større, og kompleksiteten er stigende. Og det vil den fortsætte med.

The Impact of Leadership

Ledelse er i konstant forandring, og det, der skabte resultater sidste år skaber ikke resultater om fem år. De hierarkiske ledere er en uddøende race.

Transforming Leadership

Formålet med netværksgruppen er at give dig konkrete kompetencer, som kan omsættes direkte til værdi i din virksomhed.

Visionært lederskab

Formålet med netværksgruppen er at give dig konkrete kompetencer, som kan omsættes direkte til værdi i din virksomhed.

Log ind eller opret en konto

Velkommen tilbage,

Jeg har glemt mit kodeord

Opret en profil og kom igang...

Sssssch, ny kode på vej. Tjek din mail.

Tilbage til login