da
da
sv

3 skarpe ted-talks

7 min

Hvad har en fransk konsulent fra Boston Consulting Group, en amerikansk økonomiprofessor og en britisk forfatter tilfælles? De kan alle give dig inspiration til dit virke som leder.

Viden. Indsigt. Nye tanker.

Den efterhånden verdenskendte konferenceorganisation TED er kendt for sine inspirerende, korte TED-talks, der nærer hjernen med ny viden. Her på redaktionen har vi udvalgt tre videoer fra TEDs arkiv, som du kan se i weekenden. Betragt dem som en bouillonterning af inspirerende viden.

Ledelse skal være enkelt

Franske Yves Morieux er direktør for Institut for Organisation hos det globale konsulenthus Boston Consulting Group. Her har han rådgivet mere end 500 virksomheder om at gøre ledelse mere effektiv og enkel. En opdagelse, han har gjort sig, er, at mange medarbejdere i virksomheder kan fremstå uengagerede eller uinteresserede i deres firmaer trods et stigende globalt fokus på motivation på arbejdspladsen.

Og roden til problemet skal ifølge Yves Morieux findes i, at de klassiske ledelsesformer – hård og blød ledelse – er forældede. Hård ledelse dækker eksempelvis over fokus på struktur, proces og systemer, hvorimod blød ledelse eksempelvis tager afsæt i følelser og relationer mellem kollegaer.

Virksomheder forsøger at kombinere elementer fra de to ledelsesformer, og hver gang et nyt punkt trækkes ind i virksomhedens allerede omfattende ledelsesstrategi, er det ifølge Yves Morieux med til at komplicere de ansattes forståelse af virksomheden.

Yves Morieux har derfor formuleret seks råd, der kan simplificere ledelsen i virksomheder. Hans første råd er, at man som leder sætter sig dybt ind i de ansattes konkrete arbejdsopgaver. Øg magten blandt virksomhedens afdelingsledere, lyder andet råd. Det betyder også, ledelseslag bør genovervejes og eventuelt udviskes, så magtens vej gennem virksomheden bliver mere enkel, og så lederne rent faktisk er i større berøring med de konkrete arbejdsopgaver. Tredje råd er at forstærke den totale magt for alle ansatte i virksomheder. Det motiverer de ansattes lyst til at bedømme arbejde og bruge deres viden aktivt. Fjerde råd angår feedback. Ved at gøre feedback til et fast element i arbejdsprocesserne, sikres det, at medarbejderne stilles til ansvar for deres handlinger. Femte råd er at skabe mere gensidig afhængighed blandt dine ansatte, der sikrer værdifuldt samarbejde. Sjette og sidste råd er at huske at belønne medarbejdere, der samarbejder.

Som Yves Morieux formulerer det:

”Den egentlige krig er mod os selv – mod vores bureukrati og kompleksitet. Kun virksomhederne selv kan løse opgaven”.

Se Yves Morieux’ TED-Talk (eksternt link) 

Hvordan leder man kollektiv kreativitet?

Linda Hill er professor i virksomhedsledelse ved Harvard Business School og har brugt mere end et årti på at dykke ned i, hvad der kendetegner ledelsen i succesfulde, kreative virksomheder. Linda Hill har blandt andet fulgt Google og animationsselskabet Pixar men også mindre virksomheder – blandt andet en mindre it-virksomhed i Indien.

Hendes tilgang til ledelse er antroprologisk, og konklusionen af hendes feltarbejde er, at succesfulde, innovative virksomheder har følgende tre succeskriterier tilfælles – ihærdighed, adræthed og beslutsomhed.

Ihærdigheden i virksomheden kommer ifølge Linda Hill til syne i succesfulde innovative virksomheder, når de opfatter sig selv som en markedsplads for idéer, der skabes gennem løbende debat og samtaler. Inddragelse af virksomhedens mangfoldige syn på et givent kreativt projekt gør virksomheden stærkere og mere idérig. Gennem diskussion – og til tider uenighed – skabes en portefølje af alternative idéer. Og så finder innovation sjældent sted uden diversitet og konflikt, påpeger Linda Hill.

Hendes argument om adræthed og smidighed går på, at en eksperimentiel tilgang til den kreative process er bedre end traditionelle forsøgsprojekter. Ved at opfatte processen som et eksperiment, der kan ændres løbende, tager alle ansatte ejerskab over projektet og dermed også over de problematikker, der kan opstå undervejs.

Det tredje succeskriterie handler om virksomhedens evne til nedfælde konkrete beslutninger på baggrund af de mange idéer. Evner ledelsen at styre kombinationen af selv modstridende argumenter i nye brugbare kombinationer, når de langt. Et kendetegn ved kreative virksomheder er ifølge Linda Hill, at kreative virksomheder opnår succes gennem et tålmodigt fokus på både/og-løsninger fremfor enten/eller.

Budskabet fra Linda Hill er klart.

”Lederes rolle er at sætte scenen – ikke at optræde på den. Hvis vi vil opfinde en bedre fremtid, må vi nyfortolke vores opgave. Den er at skabe et rum, hvor hvert enkelte individs genialiteter kan blive forløst og gjort til kollektiv genialitet”.

Se Linda Hills TED-Talk (eksternt link)

Hvad skaber den gode leder?

Sidste inspirationsvideo handler om, hvad der skaber den gode leder. Ifølge den anerkendte forfatter og foredragsholder Simon Sinek ligger grundlaget for god ledelse i miljøet og omgivelserne – ledelse bygger på tillid og samarbejde. Men udfordringen ved de nøgleord er ifølge Simon Sinek, at de bygger på følelser og ikke instruktioner.

Mennesket har gennem tiderne udviklet sig til sociale individer, der står sammen for at beskytte sig mod udefrakommende farer. I dag kan farer være et ustabilt aktiemarked, teknologiske landvindinger, der gør din forretningsmodel forældet, eller op- og nedture i verdensøkonomien, der udgør en pludselig trussel – men alle er konstante farer, man som leder ikke kan styre.

Hvad man som leder dog kan styre er ifølge Simon Sinek virksomhedens interne forhold. Det er lederen, der sætter tonen og træffer valg, der styrker de ansattes tilhørsforhold til virksomheden, og som gør dem sikre.

”Hvis ledelsesmiljøet er dårlig internt i virksomheden må vi bruge tid og energi på at beskytte os selv fra hinanden – og det svækker organisationen”, lyder det fra Simon Sinek.

For den gode leder har et stort fokus på de menneskelige værdier, hvilket han sammenligner med en god forælder. En forælder ønsker muligheder, uddannelse og disciplin, når det er nødvendigt – alt sammen for at de kan vokse op og opnå mere end os selv. Ledere ønsker præcist det samme, påpeger Simon Sinek. 

Se Simon Sineks TED-talk (eksternt link)

Foto: Gisela Giardino/Flickr