7 gode (leder)vaner – på ny

20. May 2021

Stephen Coveys management-bibel 7 gode vaner har rundet 30 år, men holder de syv vaner – der blev definerende for en hel leder-generation – stadigvæk? Forfatter og ekspert i vaner og ledelse Torben Wiese evaluerer på kultbogen og kommer med sit bud på 7 nye ledervaner anno 2021.

Sidste år udkom jubilæumsudgaven af den skelsættende selvledelsesbog The 7 Habits of Highly Effective People – en bog der siden sin udgivelse i Danmark i 1990 har gået sin sejrsgang i lederkredse verden over som en ægte business-klassiker.

Bogen er skrevet af den amerikanske forfatter Stephen Covey og var egentlig ikke tiltænkt en rolle som decideret ledelsesguide, men derimod en selvhjælpsbog, der via syv virkningsfulde vaner vejleder til, hvordan man bliver mere effektiv og opnår de ønsker og mål, man sætter sig i livet.

Ikke desto mindre blev bogen en ledelses-bestseller, og ifølge Torben Wiese, der selv er forfatter og foredragsholder, og som har læst bogen flere gange, er der tale om et værk, hvis anseelse og betydning ikke lader sig rokke af sin piedestal.

Læs også: Den moderne leder skal være tjener for sine medarbejdere

“Bogen har fået kultstatus, og stort set alle i min generation har læst den. Jeg arbejder selv med vaner og har skrevet bøger om vaner, så den bog har betydet enormt meget for mig. Samtidig kan alle bruge bogen. Den er ikke kun ledere, selvom den primært er blevet en management-bibel, der har fungeret som en øjenåbner for mange ledere –  både professionelt, men også privat”, forklarer Torben Wiese, der blandt andet holder foredrag om vaner, ledelse og forandringer.

Ifølge ham fortjener bogen fortsat alt den hæder og ære, der måtte tilfalde den, men han anfægter samtidig, at 7 gode vaner ikke nødvendigvis indeholder de syv vigtigste råd, som ledere bør skæve til i dag, da tiden absolut er forandret i forhold til i 1990.

“Bogen har status af klassiker, og man kan ikke sætte spørgsmålstegn ved de syv vaner – de er stadig gode, men heller ikke helt lige så relevante i dag, som de var i 1990. Der er sket kolossalt meget inden for ledelse i løbet af 30 år”, siger han.

Nye tider – nye vaner

Torben Wiese mener ikke, at bogen i dag giver den samme aha-oplevelse, som den gjorde ved sin udgivelse, men ifølge ham skyldes det i høj grad, at netop bogen har været med til at definere ‘the new normal’ og danner skole for mange af de arbejdsgange, redskaber og tankemønstre, der ligger implicit i moderne ledelse.

“Mange af de fremsynede råd, der optræder i bogen, er i dag noget, man bare gør og som forventes af både virksomheder og medarbejdere. På den måde var bogen med til at forudse og definere fremtiden og den ledelse, vi kender i dag. Stephen Covey kan selvfølgelig ikke tage hele æren for moderne ledelse, men han har været med til at dreje rigtig mange mennesker i en bestemt retning”, lyder roserne fra Torben Wiese.

Det er dog ikke kun vores arbejdsgange, men også vores samfundsstrukturer, der har ændret sig markant siden 1990, og som har skabt grobund for nye leder-vaner at skæve til. 

Læs også: Den uddøende mellemleder skal genopfinde sin rolle

“Der er en lang række parametre, hvorpå vores samfund og arbejdsliv har ændret sig så voldsomt, så de syv vaner ikke længere slår til, hvis man ønsker at være på forkant. Vi lever længere i dag, og dermed er vores karriere også blevet længere. Vi har nogle helt andre teknologiske muligheder, og vi har andre familiestrukturer og dermed også andre arbejdstider og behov for fleksibilitet. Alt dette stiller også anderledes – og flere – krav til lederrollen”, mener han.

Af samme grund har Torben Wiese indvilliget i at udpege syv nye vaner, der ifølge ham er højaktuelle, og som ledere anno 2021 med fordel kan skrive sig bag øret.

Syv nye ledervaner

1. Gør dine medarbejdere til ledere: De gængse arbejdsstrukturer og rammer i 1990 var milevidt fra den bane, som i 2021 er kridtet op for størstedelen af den danske arbejdsstyrke. En arbejdsstyrke, der i langt højere grad søger – og får – stor indflydelse på deres arbejdsliv. Medbestemmelse, selvstændighed, ansvar og selvledelse er på fremmarch blandt danskerne, og det kræver, at ledere i dag ‘uddanner’ medarbejdere til at tænke i lederbaner, hvis beslutningskraften skal udliciteres.

“I 1990 tog vi hjemmefra og gik (fysisk) på arbejde hver dag for at udføre de arbejdsopgaver, der var blevet os givet. I dag behøver vi ikke møde ind på kontoret og har opnået en langt højere grad af fleksibilitet og medbestemmelse. Det stiller store udfordringer til lederrollen – og til medarbejderne, der pludselig skal være meget mere selvledende og selvmotiverende. Derfor er det afgørende, at ledere uddanner sine medarbejdere til at have både tankegangen og kompetencerne til at lede og træffe beslutnigner på egen hånd”, siger Torben Wiese.

Læs også: Disse personalegoder skaber engagerede medarbejdere

2. Husk at du leder mennesker: For 30 år siden var en bred faglighed og en specialistviden i høj grad afgørende for, at en leder kunne lede og træffe beslutnigner på et oplyst grundlag. Det forklarer Torben Wiese og tilføjer, at billedet i dag ser anderledes ud, da mange ledere er gået fra at være specialister til generalister.

“I dag hersker der ikke det samme behov for, at ledere leder ud fra en høj faglighed – især fordi vi får flere og flere vidensarbejderne. I stedet er der behov for, at ledere leder mennesker. En dygtig leder i dag skal anerkende, at mange medarbejdere har opbygget en højere faglighed og er mere nede i materien på et vidensområde, end lederen selv. Derfor er det vigtigere, at man evner at lede mennesker og have forstand på mennesker. Det er en af de vigtigste lederegenskaber i dag”.

3. Vær et helt menneske: En dygtig leder skal i dag kunne lede både sit arbejdsliv og sit privatliv. Det er ifølge Torben Wiese en svær balancegang, som man ikke desto mindre skal mestre som leder – både for medarbejderes skyld, men især for lederens egen.

“Engang var der stor respekt omkring lederen, der arbejdede døgnet rundt og tilsidesatte sit privatliv for at blive en succes på arbejde, men sådan er det ikke længere. Nu ser man et forbillede i lederen, hvis identitet ikke er hængt op på at være leder, og som lykkes med at lede hele sit liv. Samtidig er det utrolig vigtigt for lederen selv at indse, at der er andet i livet end arbejde, så man ikke går ned med stress eller forsømmer sit privatliv – eller går glip af det hele liv. Dette signal sender man blandt andet ved ikke konstant at sende emails uden for arbejdstid eller ved at signalere forståelse for, at medarbejderne har et privatliv, som der skal tages hensyn til”.

Læs også: Mellemlederens 10 største dilemmaer

4. Tænk over din kommunikation: Det er i stigende grad blevet vanskeligere og mere komplekst for ledere at lykkes med sin medarbejderkommunikation, da både magtforhold og arbejdsstrukturer har ændret sig mærkbart over de seneste 30 år. Ifølge Torben Wiese skyldes det blandt andet, at flere ledere i dag påtager sig en mere rammesættende rolle, hvor de i stedet for at lede medarbejderne bliver en form for facilitator eller sparringspartner, og det stiller store krav til de kommunikative evner.

“Det er enormt vigtigt at kunne kommunikere på en måde, der støtter medarbejderen i vedkommendes arbejde. I dét ligger også evnen til at kunne lytte, for i dag skal den gode leder faktisk være bedre til at lytte, holde pauser og være stille, end til selv at åbne munden”.

5. Vær fluen på din egen væg: Torben Wiese mener ligeledes, at ledere i dag bør være meget opmærksomme på egne vaner – og ikke mindst på at være forandringsskabende for at kunne bryde de vaner, der begrænser dig som leder.

“Som leder er det vigtigt, at man altid forsøger at se sig selv udefra som fluen på væggen for at få en idé om, hvad man gør rigtigt, hvad man gør forkert og hvordan man kan gøre bedre. Vi skal nemlig være opmærksomme på, hvilke vaner og mønstre, der præger os. Først når vi kender dem, kan vi målrettet ændre på dem. Det er derfor også vigtigt, at man er ærlig overfor sig selv og spørger: “Er der noget, i al ydmyghed, som jeg bør ændre for at lykkes med mine mål og for at blive en bedre leder?

Læs også: Hvad med alt det, der var vigtigt før corona?

6. Udvid dit perspektiv: Mange danske ledere og virksomheder har allerede adopteret purpose-tankegangen om, at organisationer i dag skal sætte et lige så stort aftryk på samfundet som på bundlinjen. Af samme grund er formålsdrevet ledelse ikke længere et fremmedord i danske virksomheder, og derfor mener Torben Wiese, at ledere generelt gør klogt i at se ud over sig selv og arbejdspladsen.

“Det er vigtigt, at ledere udviser et større perspektiv i dag end for 30 år siden. Det ligger i tiden. Både som leder, som menneske og som arbejdsplads er vi nødt til at vise, at der findes noget, der er større end profit og i stedet formål, som rækker ud over forretning. Hvad end det er at gøre noget godt for miljøet, for sine medarbejdere eller for samfundet, så vil et mere holistisk virksomheds- og ledelsessyn ikke kun tiltrække og fastholde medarbejdere, men også skabe et større kundegrundlag samt sende en stærk signalværdi.

7. Vær nysgerrig: Den syvende vane i Coveys oprindelige bog var: ‘Slib saven. Gør personlig balance og livslang udvikling til din vigtigste dagsorden’ – en vane som Torben Wiese personligt søger at leve efter hver dag. Derfor er det også den eneste oprindelige vane, som Torben Wiese har beholdt på listen – dog med modifikationer.

“Stephen Covey var på forkant med udviklingen, da han for 30 år siden betonede vigtigheden af, at vi hele tiden skal udvikle og udvide vores kompetencer. I 1990 kunne man sagtens have ét job hele af livet, hvor man foretog et stykke arbejde, der kun krævede kompetenceudvikling hvert tiende år. I dag skifter vi konstant job, ligesom der kommer nye produkter, nye arbejdsgange og nye processer, som konstant kræver kompetenceudvikling. Derfor er det vigtigere i dag end nogensinde, at man hele tiden sliber saven, så man holder sig skarp og på forkant”, siger han og tilføjer:

“I dag er vigtigheden af nysgerrighed dog endnu vigtigere, fordi al viden er tilgængeligt non stop – også for vores medarbejdere. Derfor skal vi hver dag søge at være klogere, når vi går i seng, end da vi stod op. Nysgerrighed gennem hele livet fører til inspiration, der fører til nye ideer, muligheder, handling – og resultater. Både på arbejdet og hjemme”.

Læs også: Corona har nødvendiggjort reboarding af hjemsendte medarbejdere

Glem ikke sammenhængskraften

I 2004 – 15 år efter at have skrevet sin bestseller – tilføjede Stephen Covey en ottende vane til de eksisterende syv, da han udgav bogen Den 8. vane. ‘Find din stemme og inspirér andre til at finde deres’.

I denne bog præciserer og forstærker Covey sin tidligere erklæring om, at: ‘Gensidig afhængighed er mere værdifuldt end uafhængighed’, og for at gå Stephen Covey i bedene, kommer også Torben Wiese med sit bud på en ottende vane. 

8: Skab sammenhængskraft. En lederopgave af de helt store er i dag, ifølge Torben Wiese, at skabe sammenhængskraft på arbejdspladsen. Hvad har vi tilfælles? Hvilken kraft binder os sammen? Kunne jeg i virkeligheden lige så godt arbejde et andet (hvilket som helst) sted? Hvad er det, der får mig til at arbejde her? Stemmer virksomhedens værdier overens med mine egne?

“Dette er spørgsmål, som kun de færreste stillede sig selv i 1990, men i dag er de afgørende at stille – og lytte til som leder. Det bliver i stigende grad mindre vigtigt, hvilken løn man får, eller om man har en god kantineordning, mens det bliver mere og mere afgørende, at medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder føler, at der hersker en sammenhæng mellem deres værdier og arbejdspladsens værdier. Der ligger en stor lederopgave i at implementere denne sammenhængskraft.

Nils Würtzenfeld

Læs også

Har du fundet din praktikplads til næste semester?

Har du fundet din praktikplads til næste semester?

F5 er en ung og ambitiøs virksomhed, som stræber efter at være Danmarks foretrukne leverandør indenfor lederudvikling. Vi har gennem de seneste 6 år samlet ca. 2000 ledere fra Danmarks største organisationer til sparring via netværksgrupper, foredrag, konferencer og...

read more
“I et eksternt netværk kan du tale frit”

“I et eksternt netværk kan du tale frit”

Er man som leder medlem af et internt organisationsnetværk, kan det til tider være svært at tale rent ud af posen. Det mener Henriete Siff Thomsen, der er centerleder i Frederikssund Kommune. Hun føler, at der er et andet fortrolighedsrum i hendes netværk hos F5...

read more
“Intimitet er nøglen til lederskab”

“Intimitet er nøglen til lederskab”

Lederudvikling kommer i mange afskygninger, men der er stor forskel på udbyttet, mener Stefan Schlie, der er Head of WTG Engineering i Vattenfall. Han går både til workshops og konferencer, men peger på, at et netværk med kontinuitet og intimitet har mest at byde...

read more

Medlemskaber

Som medlem hos F5 er du altid på forkant med de nyeste trends og tendenser indenfor ledelse og lederudvikling. Vi samler nysgerrige og ambitiøse ledere, der har fokus på personlig udvikling gennem sparring og faglige diskussioner.

Vil du være med i et professionelt ledernetværk eller blot have adgang til alle vores konferencer og foredrag, så bliv klogere på dine muligheder her.

Hent PDF om netværket

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en.

Source - network group

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Få en gratis workbook.

Indtast dine oplysninger og vi sender dig en rabatkode, der giver dig én gratis workbook.

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Få en gratis workbook.

Indtast dine oplysninger og vi sender dig en rabatkode, der giver dig én gratis workbook.

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette kursus?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette kursus?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag vores eventkalender i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag kursusbeskrivelse i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag netværksbeskrivelsen i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag netværksbeskrivelsen i din mailindbakke

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag brochuren om medlemskabet i din mailindbakke

Source - membership PDFs

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag brochuren om medlemskabet i din mailindbakke

Source - membership PDFs

Tak.

Are you interested in this network group?

Fill out the form and we will contact you.

Source - counseling

Thank you.

Are you interested in this network group?

Fill out the form and get access to the PDF about the network.

Netværksbeskrivelser

Thank you.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Netværksbeskrivelser

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Netværksbeskrivelser