da
da
sv

Bæredygtig teknologi kræver flere kompetencer

5 min

Teknologien har alle dage været banebrydende for samfundsudviklingen, men skal det fulde potentiale i robotteknologien bringes i spil, skal flere kompetencer ind i virksomhederne, lyder vurderingen fra en af verdens førende innovationstænkere.

Mennesker har til alle tider været dårlige til at forudse fremtiden, og selvom man umiddelbart skulle tro, at eksperter har nemmere ved det, hænger det ikke sådan sammen. Det blev eksempelvis dokumenteret i et omfattende amerikansk forskningsstudie fra Pennsylvania University, hvor tusinder af eksperters forudsigelser over en 20-årig periode, blev undersøgt.

“Eksperter er elendige til at forudse fremtiden, fordi de har investeret i et særligt syn på verden, der blokerer for andre måder at se verden på,” lød forklaringen fra en af verdens førende innovationstænkere, professor Alf Rehn fra Syddansk Universitet, til konferencen ‘R-18 Robotics Technology’. Gennem mange års forskning og samarbejde med teknologiske virksomheder har han gjort sig et andet, men ikke mindst lige så overraskende, fund:

“Vi har gode og kompetente ingeniører, ingen tvivl om det, men de er interesserede i processer og særlige værdier – og at leve op til de værdier. Derfor er det ikke en naturlig selvfølge, at ingeniørkulturer støtter op om den teknologiske udvikling, hvis man undersøger det brede spektrum af teknologier, der er blevet introduceret til samfundet,” fortæller Alf Rehn og pointerer:

“Det lyder jo lidt bizart i sig selv, for hvis ikke ingeniører støtter op om den teknologiske udvikling, hvem gør så? Det stiller os i hvert fald et sted, hvor det er vigtigt, at vi taler åbent om, hvor utrolig svært det i virkeligheden er at vide, hvilken vej der er den rigtige at gå.”

Homogenitet svækker innovationsevnen

Selvom man dagligt hører om nye teknologiske gennembrud, investerer virksomheder på globalt plan mindre i ny teknologi, end de gjorde før finanskrisen, viser en rapport fra den internationale organisation OECD. Og det kan skyldes den innovationsbarriere, som eksisterer i mange virksomheder, mener Alf Rehn.

“De robotteknologiske virksomheder er begyndt at føle sig utrolig trygge ved de kvalifikationer, de allerede har opnået, og de er sikre på, at deres teknologi fremover bliver den dominante,” fortæller professor Alf Rehn og uddyber:

“Gode idéer betragtes som nogle, der læner sig op ad den eksisterende linje, og de kvalifikationer virksomheden allerede har tilegnet sig. Omvendt bliver idéer anset som problematiske, hvis de udfordrer det eksisterende og magtstrukturerne i virksomheden.”

Brug af ny teknologi kræver nye organisationsformer og forretningsmodeller, og derfor kan det tage tid og være kompliceret at udnytte det potentiale en ny teknologi rummer. Men skal robotteknologiens potentiale udnyttes bedre, end det bliver i dag, bør virksomheder i højere grad fokusere på at udvikle andre kompetencer end de teknologiske, mener Alf Rehn.

“Intet teknologisk felt er udviklet på egen hånd, og faktisk er vi allerede ret gode til robotteknologi. De virksomheder, der klarer sig bedst, er dem med en mangfoldig kultur i organisationen, der formår at integrere andre kompetencer end de teknologiske.”

Et klart og bæredygtigt formål

I 2015 udkom konsulenthuset Cone Communications med en rapport, der viste, at ni ud af ti forbrugere forventer, at virksomheder både tager et socialt og miljømæssigt ansvar. Alligevel mener Alf Rehn, at der er alt for mange virksomheder, som alene fokuserer på vækstrater og profit fremfor at skabe de mest værdifulde produkter, der ikke bare bringer værdi til virksomheden men også til samfundet.

“Vi har en illusion om, at er idéen god, kan den også løfte sig op over markedskræfterne. Det er løgn. Det er i stedet dem, der udfordrer det eksisterende, og som har et klar formål, der både er socialt accepteret og bæredygtigt,” siger Alf Rehn og tilføjer:

“Derfor er vi nødt til at spørge os selv: hvad skal være de næste kompetencer? Hvad er de næste værdiskabende tendenser?”

Alf Rehn påpeger, at virksomheder derfor bør træde et skridt tilbage og genoverveje, hvordan de vil positionerer sig på markedet – for vil man have en institutionel eller kommerciel profil?

”Virksomhederne er nødt til at indse, hvilken enorm værdi de kan tilføre, og at der faktisk er penge at hente i at løse globale udfordringer.”