Bør private ledere skifte til det offentlige?

13. December 2018

Det er langt fra normen at skifte et job i det private erhvervsliv ud med en lederstilling i den offentlige sektor. Men hvorfor forholder det sig sådan? Og er der noget at vinde for en leder, der går mod strømmen og bliver offentligt ansat?

Tidligere på året viste tal fra Danmarks Statistik, at det går rigtig godt for den private sektor. Her oplevede man tilbage i april en beskæftigelses-rekord på 1,9 millioner lønmodtagere, og en del af succesen skyldes muligvis, at flere og flere offentligt ansatte vælger at tage turen over i det private.

Således viste sidste års arbejdslivsundersøgelse fra Djøf, at mere end hver fjerde offentligt ansatte, der skifter job, rykker de arbejdsmæssige teltpæle op til fordel for en stilling i den private sektor.

Til gengæld er det sparsomt med trafikken den anden vej. Især når det gælder ledere.

En undersøgelse foretaget af interesseorganisationen Lederne viste sidste år, at hovedparten af ledere i private danske virksomheder ikke har lyst til at fortsætte karrieren i den offentlige sektor. Faktisk var det kun 10 % af de adspurgte ledere fra en privat virksomhed, der kunne finde på at skifte til det offentlige, mens viljen til et skifte var noget større den anden vej. Her tilkendegav 36 % af offentlige ledere – altså over hver tredje – at de var klar til at takke ja til et job i det private.

Spørger man Svend Askær, der er formand for Lederne, så er han ikke i tvivl om, at tendensen fortsat er den samme ved udgangen af 2018.

De private lederes modvilje overfor et sektorskifte er imidlertid ikke nogen nyhed, da erfaringer fra det private erhvervsliv i årevis har været en sjældenhed blandt offentlige topchefer, der ikke har mange kolleger med en baggrund i den private sektor. Det bekræfter tal fra den spørgeskemaundersøgelse, der har været med til at danne grundlag for Ledelseskommissionens anbefalinger, der blev lanceret 12. juni i år.

Heri fremgår det, at kun en ud af fem offentlige ledere har erfaring fra den private sektor. Et tal der gerne må blive meget højere, hvis det står til Ledelseskommissionen og Marianne Thyrring, der udover at være kommissionsmedlem også er direktør i DMI og har mange års erfaring med offentlig topledelse blandt andet som departementschef.

Frygter politisk bureaukrati

Fremlagt sidste års undersøgelse fra Lederne kan Marianne Thyrring sagtens nikke genkendende til den private modvilje rettet mod offentlige topstillinger, som hun mener skyldes både fakta og fordomme såvel som politisk indblanding.

”Der er ingen tvivl om, at undersøgelsen taler sandt, for når jeg lytter til de privatansatte, jeg kender, så hersker der nogle klare forestillinger og fordomme om, hvad der vil sige at være leder i det offentlige. Det, som mange private ser, er, at vi er politisk ledede, og det er svært at være leder i den offentlige sektor, hvis man ikke elsker og bekender sig til demokratiet og dets virkemåde, forklarer hun og fortsætter:

”Jeg tror, at noget af det, der kan tage entusiasmen fra folk, der kigger på os udefra, er, når man ser, at politikerne indimellem forsøger at styre produktionen ved ikke blot at sende nye opgaver, men også nye opskrifter på, hvordan vi skal gøre tingene. Det, tror jeg, skræmmer flere, lyder det fra Marianne Thyrring, der bliver bakket op af Ledernes formand, Svend Askær.

”Den primære årsag til at så få tager springet skyldes viden blandt de privatansatte ledere om, at ledelsesrummet i det offentlige er alt for lille – blandt andet som følge af politikernes indblanding i enkeltsager, men også en meget omsiggribende mødekultur med involvering af mange aktører. Der er langt fra ord til handling”, mener Svend Askær.

Mens det private erhvervsliv typisk opererer med en klar bundlinje – nemlig den økonomiske – så er den offentlige sektor i manges øjne væsentlig mere kompleks, da den er underlagt flere bundlinjer så som brugertilfredshed (blandt borgere), opfyldelse af politiske mål og visioner, virkningen på social lighed og ligestilling, den grønne bundlinje med flere. Netop fraværet af et klart mål hos det offentlige kan, ifølge Marianne Thyrring, afskrække flere private ledere fra at kaste sig ud i et sektor-spring.

”Den kompleksitet, der består i det, vi kalder de mange bundlinjer, gør, at man selv som offentlig leder kan føle, at der er mere bureaukrati og detailstyring, end der er plads til egentlig ledelse, innovation og faglighed. Samtidig lider det offentlige system også under en ikke ubetydelig kassetænkning, der sammen med de forskellige siloer indimellem forhindrer de bedste løsninger. Det er ikke noget, der taler til en privat leder, som er vant til mere fleksibilitet og til at optimere en produktion ved hjælp af nogle økonomiske nøgletal”, siger hun.

Selvom det langt fra er alle skræmmescenarier omhandlende det offentlige, der er sande, så lægge Marianne Thyrring ikke skjul på, at nogle af de private chefers forbehold er reelle nok.

”Lønnen betyder jo også noget, og statistisk kan man jo se, at vi er dårligere lønnede i forhold til det private. Samtidig er der muligvis også en opfattelse af os som langsomme i vores reaktionsmønstre, hvilket giver en ringere fleksibilitet end den, man har i den private sektor. En del af disse opfattelser er fordomme, men en del af det er også sandt”, slår hun fast.

Hjem til hierarkiet

En af de ledere, der rent faktisk har skiftet en topstilling i det private erhvervsliv ud med en ditto i det offentlige, er Thomas Senderovitz, der siden 2016 har været direktør i Lægemiddelstyrelsen.

I mere end 20 år har Thomas Senderovitz bestredet flere lederstillinger i internationale biofarmaceutiske selskaber rundt om i verden og senest som koncerndirektør i kontraktforskningsorganisationen Parexel, men for knap tre år siden valgte Thomas Senderovitz at sige stop. Den succesfulde karriere havde kostet på familiekontoen, og derfor besluttede Thomas Senderovitz at vinke farvel til Parexel og i stedet vende næsen hjem mod Danmark for at bruge mere tid sammen med sin kone og sine børn.

Indledningsvis kiggede Thomas Senderovitz efter et nyt biofarmaceutisk topjob i den private sektor, men da sådanne ikke hænger på træerne i Danmark, blev han i stedet foreslået at gå efter en stilling som direktør i Lægemiddelstyrelsen. Efter nøje overvejelser valgte han at søge jobbet med en ansættelse til følge.

”Da jeg først havde været igennem overvejelserne omkring min økonomiske situation, var det egentlig ikke så skræmmende at foretage skiftet, men selvfølgelig var der det politiske aspekt, som jeg ikke havde meget erfaring med”, forklarer Thomas Senderovitz, der sagtens kan få øje på de offentlige benspænd, der får mange af hans tidligere leder-kolleger fra det private erhvervsliv til at holde sig fra det offentlige.

”Det er et meget hierarkisk og stift system og det kom bag på mig. Jeg havde mine forudanelser, men at det virkelig er sådan, var en overraskelse. Nogen gange er det som at blive slået 50 år tilbage i tiden rent ledelsesmæssigt. Så der har virkelig været noget at arbejde med”, lyder det fra Thomas Senderovitz, der især fremhæver det politiske aspekt som en stor forskel på de to sektorer.

”Det politiske landskab betyder noget for det, man laver, og den logik der hersker her, er ikke altid den samme logik, som den jeg sidder med. Det er en kæmpe forskel. I en forretning kan man være enig eller uenig med eksempelvis sin bestyrelse eller sin CEO, men man har en ’business reason’, og den er som regel rimelig logisk, da den dikterer nogen helt klare mål. Sådan er det ikke i det politiske landskab. Der er nogen helt andre logiksystemer, der gør sig gældende, og det tog mig noget tid at vende mig til det” understreger han.

Thomas Senderovitz mener også, at man som direktør i en styrelse skal være mere på vagt i forhold til medier og kritiske ryster, ligesom han forklarer, at ’alt hvad man laver, skal kunne tåle Ekstra Bladets forside’ modsat en privat virksomhed, hvor der ikke er nær ligeså stor belysning på dit arbejde. Sidst men ikke mindst mener han, at det offentlige system i ringere grad giver plads til fejl.

”Man vil gerne have, at det hele skal være super velfungerende, men samtidig tillader man ikke, at der bliver begået fejl, men man bliver altså ikke bedre og dygtigere, hvis man ikke tør vove pelsen og begå nogen fejl fra tid til anden”, lyder det fra direktøren.

Meget at vinde

Spørger man Svend Askær fra Lederne, så er det en skam, at ikke flere private ledere vælger at gå i Thomas Senderovitz fodspor.

”Jeg synes, det ville være godt for hele det danske samfund, at der var en større udveksling mellem det offentlige og det private arbejdsmarked. Begge arbejdsmarkeder vil kunne lære af hinanden, og der er ingen tvivl om, at private ledere kan tilføre den offentlige sektor en egentlig ledelseskultur, da den offentlige sektor i Danmark er gennemsyret af en kollegakultur, der giver alt for lidt plads og rum til ledelse”, mener han.

Også Marianne Thyrring savner nyt blod fra det private til det offentlige system.

”Jeg synes, de kunne bidrage med meget. Jeg kunne virkelig godt tænke mig, at der kom flere leder fra privatlivet for blandt andet at være med til at sætte strøm til effektivitetstankegangen og være med til at pege på, hvordan man kan træffe nogen beslutninger hurtigere og ikke mindst vise, hvordan man indimellem også må fejle for at nå frem til den rigtige løsning”, lyder det.

Selvom det er nemt at pege fingre af de aspekter af offentlig ledelse, der kan virke bureaukratiske, langsommelige eller firkantede, så understreger Marianne Thyrring, at de ledere, der vælger at foretage skiftet, får tildelt nogen helt nye og aldeles givende arbejdsmæssige værdier.

”Vi lykkes også med at få fat på chefer fra den private sektor, og det skyldes ikke mindst hele vores raison d’être – altså det er løse samfundsproblemer og være med til at levere på en samfundsdagsorden. Vi har nogen mål med tilværelsen, som tjener nogle højere perspektiver, og det tror jeg, at der er mange – ikke mindst yngre ledere – der kan føle sig tiltrukket af”, lyder det fra Marianne Thyrring, og bruger sig selv som eksempel.

”Du kan jo passende spørge mig, hvorfor jeg har arbejdet i det offentlige i 30 år. Det skyldes missionen. Dét at arbejde med noget der er til gavn for alle og i den større sags tjeneste. Det er spændende at være med til at udvikle vores samfund”, fortæller hun.

Marianne Thyrring får opbakning fra Thomas Senderovitz, der, på trods af at han har måttet vænne sig til helt nye og meget politisk logiksystemer, kun kan tale varmt om en offentlig lederstilling.

”Personligt lærer jeg ting, som jeg aldrig ville have lært i det private erhvervsliv. Det gør mig til en endnu mere alsidig leder og giver mig indblik i helt nye områder. Man lærer rigtig meget, og jeg kan virkelig anbefale andre det samme skifte. Der er rigtig mange ting, som man vinder ved sådan et spring, men det forudsætter, at man gør sig nogen ting klart, før man træder ind i det, for det er nogen andre præmisser og nogle andre spilleregler, end man er vant til. Man skal ville det”, fastslår Thomas Senderovitz der også tror, at mange andre private ledere vil kunne drage fordel af et sektorskifte.

Ikke mindst for at opnå et nyt og anderledes mål med deres arbejdsliv.

”Jeg har ikke længere til mål at skabe en bundlinje-profit i den forstand. Nu skaber jeg en bundlinje for borgerne i samfundet. Jeg har ingen aktiekurs, der skal plejes, men i stedet har jeg mål, der gerne skulle komme Danmark til gode. Det er jeg virkelig drevet af”.

Nils Würtzenfeld

Læs også

Har du fundet din praktikplads til næste semester?

Har du fundet din praktikplads til næste semester?

F5 er en ung og ambitiøs virksomhed, som stræber efter at være Danmarks foretrukne leverandør indenfor lederudvikling. Vi har gennem de seneste 6 år samlet ca. 2000 ledere fra Danmarks største organisationer til sparring via netværksgrupper, foredrag, konferencer og...

read more
“I et eksternt netværk kan du tale frit”

“I et eksternt netværk kan du tale frit”

Er man som leder medlem af et internt organisationsnetværk, kan det til tider være svært at tale rent ud af posen. Det mener Henriete Siff Thomsen, der er centerleder i Frederikssund Kommune. Hun føler, at der er et andet fortrolighedsrum i hendes netværk hos F5...

read more
“Intimitet er nøglen til lederskab”

“Intimitet er nøglen til lederskab”

Lederudvikling kommer i mange afskygninger, men der er stor forskel på udbyttet, mener Stefan Schlie, der er Head of WTG Engineering i Vattenfall. Han går både til workshops og konferencer, men peger på, at et netværk med kontinuitet og intimitet har mest at byde...

read more

Medlemskaber

Som medlem hos F5 er du altid på forkant med de nyeste trends og tendenser indenfor ledelse og lederudvikling. Vi samler nysgerrige og ambitiøse ledere, der har fokus på personlig udvikling gennem sparring og faglige diskussioner.

Vil du være med i et professionelt ledernetværk eller blot have adgang til alle vores konferencer og foredrag, så bliv klogere på dine muligheder her.

Hent PDF om netværket

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en.

Source - network group

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Få en gratis workbook.

Indtast dine oplysninger og vi sender dig en rabatkode, der giver dig én gratis workbook.

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Få en gratis workbook.

Indtast dine oplysninger og vi sender dig en rabatkode, der giver dig én gratis workbook.

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette kursus?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette kursus?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag vores eventkalender i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag kursusbeskrivelse i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag netværksbeskrivelsen i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag netværksbeskrivelsen i din mailindbakke

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag brochuren om medlemskabet i din mailindbakke

Source - membership PDFs

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag brochuren om medlemskabet i din mailindbakke

Source - membership PDFs

Tak.

Are you interested in this network group?

Fill out the form and we will contact you.

Source - counseling

Thank you.

Are you interested in this network group?

Fill out the form and get access to the PDF about the network.

Netværksbeskrivelser

Thank you.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Netværksbeskrivelser

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Netværksbeskrivelser

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.