da
da
sv

F5 Box

F5 Box København

Hvor divers bør repræsentationen være i jeres organisation? Dette spørgsmål klinger i stigende grad højere blandt danske ledere, der skal forsøge at navigere i en snørklet begrebsafklaring samt en betændt diskussion om, hvordan – og hvorfor – diversitet er formålstjenligt. Denne væsentlige debat er omdrejningspunktet på F5 Box.

6. oktober – kl. 15-19 – København

Speakers F5 Box – 2020 København

Jesper Bo Jensen

Mange organisationer blev lyn-digitaliseret i både arbejds- og ledelsesform i foråret 2020. Det har accelereret frigørelsen af medarbejderne fra nulfejlskulturen og givet ny arbejdsglæde og kreativitet i organisationer. Vi vil i fremtiden se en udvikling hen mod nye  ledelsemetoder, bedre møde- og samarbejdsformer og bevæge os væk fra kontrol og over mod bedre produktivitet og arbejdsglæde. Men vi har bevæget os i forskelligt tempo alt efter hvilken generation, vi tilhører. Derfor bliver der mange hensyn at tage og udfordringer at håndtere i de kommende år. Jesper Bo Jensen tager det hele under behandling til efterårets F5 Box.

Jesper Bo Jensen er foredragsholder og forfatter til en række bøger om fremtiden og direktør for Fremforsk – Center for Fremtidsforskning. Han har over 25 års erfaring med fremtidsforskning og er oprindeligt forskeruddannet i Statskundskab. Det er mennesker, der er den usikre faktor i fremtiden – resten har vi nogenlunde check på. Organisationer består af mennesker, og derfor er ledelse og relationer mellem medarbejdere noget at det mest omskiftelige, vi kender til. De nye tendenser indenfor dette område er en del af Jesper fremtidsorienterede forskningsområder.

Se vores interview med Henrik Bo Jensen om frisatte med arbejdere og fremtidens arbejdsmarked lige her

Line Lyst

Line Lyst er tidligere Group Director og Head of Innovation hos Rambøll, her har hun fremmet og udviklet en start up kultur, som skal sikre innovation og nye produkter for virksomheden. Hun har derfra stor erfaring med at udvikle kulturer, hvor fejl er en del af læringskurven og hvordan man motiverer medarbejdere ved selv at turde gå forrest. I august 2020 fortsætter hun karrieren hos GN som Global Head of New Ventures & Commercial Partnerships.

Se vores interview med Line Lyst, om hvordan innovation skal være mere end en post-it idé

Søren Schultz Hansen

Søren Schultz Hansen er ekstern lektor på CBS og forfatter. Som den eneste i Danmark har han gennem de seneste 10 år lavet empiriske studier af den digitale verden – blandt andet af den første generation af digitale indfødte. Disse studier er blevet dokumenteret i en række bøger og artikler, senest i bøgerne ”Digitaliseringens paradokser” (2017) og ”Digitale indfødte på job” (2015). 

“I en digital verden af konstant, eksponentiel forandring er det ikke længere lige så effektivt at forudsige og undgå fejl. Fejl er uundgåelige i den konstante og hastige udvikling, og den fornuftige strategi er derfor snarere at lære at håndtere fejl fremfor at at forsøge at undgå dem”. 

Det sker blandt andet via det, Søren Schultz Hansen kalder “GPS-ledelse”, hvor det ikke længere handler om at fokusere på, hvor man skal ende, men hele tiden på, hvor man skal begynde, og hvad første og næste skridt skal være.

Du kan læse vores interview med Søren Schultz Hansen om fejlkultur lige her eller se seneste interview om bogen Digitaliseringens paradokser foretaget af Henrik Ørholst her

Kontakt os