da
da
sv

Category: Kommunikation

En leder må ikke gemme sig bag e-m...
Hos mange virksomheder er en e-mail blevet den korteste afstand mellem chefen og medarbejderne. Ifølge en retoriker og ledelsesekspert bør ledere dog skære kraftigt ned på den skriftlige kommunikation og i stedet tale med deres ansatte.
9m
Nils Würtzenfeld
Er mus et dødt mantra?...

Den u00e5rlige medarbejderudviklingssamtale, ogsu00e5 kendt som MUS, er pu00e5 mange danske arbejdspladser en obligatorisk u00f8velse – su00e5vel hos offentlige som private virksomheder. Men er den u00e5rlige udviklingssamtale mellem nu00e6rmeste leder…

5m
Signe Walther Mørck
Ilses brand, ringe arbejdsvilkår o...

Du00e5rlig omtale af ringe arbejdsforhold kan vu00e6re u2018bad for businessu2019. Det har man set fu00f8r. Tag for eksempel Agnes Cupcakes, der i 2013 mu00e5tte lukke samtlige fysiske butikker og u00e6ndre…

7m
Signe Walther Mørck
Er der brug for et sprogligt realit...

u2018Hvor taler du godt engelsk!u2019u2019 Ordlyden har sandsynligvis givet genklang i klassevu00e6relset eller pu00e5 arbejdspladsen, og ifu00f8lge administrerende direktu00f8r i konsulenthuset GlobalDenmark, Claus Adam Jarlu00f8v, repru00e6senterer su00e6tningen en sprogforstu00e5else, der…

5m
Signe Walther Mørck
Komikerens guide: sådan holder du ...

Stefan Pagels Andersen lever af at fu00e5 folk til at grine. Eller rettere. Han lever af teknikkerne bag. For som medejer af Improv Comedy Copenhagen Theatre, et lille teater med…

13m
Jeppe Nybye
7 gode råd til at overleve MUS-sam...

u201dDu ser nervu00f8s udu201d. Lektor Su00f8ren Frimann er lamslu00e5et, da han hu00f8rer den leder, der netop har vu00e6ret pu00e5 et kursus i empati og dialogiske kompetencer stille sit fu00f8rste spu00f8rgsmu00e5l…

13m
Jeppe Nybye