da
da
sv

Danske virksomheder overser mulighed for vækst

6 min

Mange danske virksomheder har et uudnyttet potentiale for at vokse og skabe international succes. Men de fleste danske virksomheder arbejder alt for tilfældigt med udvikling og innovation – og som resultat bliver de overhalet af mere målrettede konkurrenter.

“Vi ved ikke det, vi ikke ved. Vi ser ikke det, som ligger uden for vores synsfelt”. Dét er dilemmaet bag innovation, fastslår Michael Moesgaard Andersen, erhvervsmand og fra 30. oktober nyudnævnt adjungeret professor ved Institut for Strategi og Innovation på CBS.

Dilemmaet er kostbart for Danmark. For uden nytænkning og innovation er der kun stagnation. Uden innovation ingen vækst. Og uden vækst ingen velfærd.

“En virksomhed uden vækst er en virksomhed uden fremtid. En virksomhed uden vækst er en virksomhed under afvikling,” fastslår erhvervsmanden uden tøven.

Derfor har R&D og udviklingsafdelinger en væsentlig plads i danske virksomheder. Men ofte lykkes de kun i begrænset – og tilfældigt – omfang.

“Vi kan se, at rigtig mange store virksomheder, også danske, lykkes rigtig godt med at skabe profitabilitet. Men de vokser ikke, og dét er et problem, for så risikerer de at dø. Samtidig er der masser af virksomheder, som vokser. Det er de små erhvervs-speedbåde, som overhaler supertankerne. Vi skal have fat i speedbådene og hente viden og idéer hos dem,” mener Michael Moesgaard Andersen.

Tre bølger af innovation

Der er ifølge Michael Moesgaard Andersen tre bølger indenfor innovation:
Closed innovation, hvor man samler en gruppe af talentfulde personer og lader dem skabe idéer og innovation så geniale, at virksomheden kan vokse.

Den tankegang er blevet afløst af open innovation, hvor netværket udstrækkes til partnere og forskningsmiljøer, som bidrager til innovationsprocessen.

Men i dag – og i fremtiden – er det ikke tilstrækkeligt.

“Den tredje bølge er datadrevet innovation. Her erkender vi, at det er nødvendigt at hente inspiration fra det ukendte, de blind spots, som vi ikke kan se og ikke kender eksistensen af,” mener Michael Moesgaard Andersen.

Dét er svært. Vi er som mennesker bundet af vores vaner. Vi er en del af en organisation, hvor vi har samarbejdsrelationer. Vi kan lide at gå på arbejde, møde kollegerne på kontoret, og om morgenen er det rart at finde sin parkeringsplads det samme sted, gå ind på det samme kontor i den samme bygning man arbejder i og mødes til frokost og diskutere fodboldkampen over maden. Det emotionelle univers vi bevæger os i giver os en god og tryg følelse.

“Men skal vi lykkes med datadreven innovation, skal vi søge ud i mørket, hvor vi ikke har fodfæste. Det er ubekvemt. For du ved ikke, om det er hos en kinesisk, græsk, chilensk eller en dansk start-up, du finder den næste idé, som kan hælde brændstof på din virksomheds innovationsproces.”

Derfor holder de fleste virksomheder sig til det vante. Men det er utilstrækkeligt.

“Som virksomhedsleder eller mellemleder er du – for at kunne bryde igennem med noget nyt, noget afgørende, som rykker dig – nødt til at bryde ud af dit emotionelle univers og erkende, at der er ting, du ikke selv kan mestre eller kontrollere i din dagligdag,” siger Michael Moesgaard Andersen.

Innovationsbranchens tinder

Med den datadrevne udvikling er der opstået muligheder for at få fat i innovation, som du ikke vidste eksisterede, og som du kan bruge til at få din egen virksomhed til at vokse, hvis du agerer smart. Det sker bl.a. gennem platforme, som kan finde den næste idé eller koncept, som virksomheder søger.

Som innovationsbranchens svar på Tinder kan du her swipe dig frem til din næste idé og herefter nærstudere emnet for at se, om der er basis for et nærmere bekendtskab.

Michael Moesgaard Andersen har som investor selv investeret i en virksomhed, Valuer.ai, som driver en sådan platform. “Det er vigtigt, at du skriver det, så det er tydeligt, at jeg også har en økonomisk interesse i området,” siger han i interviewet.

Med datadreven innovation går man fra den analoge verden til den digitale verden.

“Danske virksomheder har typisk været glade, hvis de kunne finde produkter, som kan give 2 pct. højere vækst eller 3 pct. højere effektivitet. Men det er alt for lidt. Den datadrevne og eksponentielle innovation handler om at finde de idéer, som kan bringe en cocktail på bordet, som kan give eksplosiv vækst,” siger han.

Pay-back fra erhvervsliv til CBS

Normalt er det forskningsverdenen, som afgiver kompetencer til erhvervslivet – i Michael Moesgaard Andersens tilfælde er det omvendt. Han har de seneste 10 år været adjungeret professor ved CBS. Nu skifter han fra Institut for Ledelse, Politik og Filosofi til Institut for Strategi og Innovation.

Michael Moesgaard Andersen er en af dansk erhvervslivs mere stilfærdige succeser. Han har gennem sin venturevirksomhed været med til udvikle virksomheder som CBB Mobil, Configit og Konsolidator og har i regi af sin egen managementkonsulentvirksomhed rådgivet topledelser i danske og internationale virksomheder. Han holder sin tiltrædelsesforelæsning, som har titlen: “Strategy and innovation: How to accelerate growth in a data-driven world?” på CBS den 30. oktober.

Medlemmer af F5 kan gratis deltage i forelæsningen ved at tilmelde sig på dette link: https://cbs.nemtilmeld.dk/100/