da
da
sv

Din nye medarbejder er dum og af stål – lær den op

6 min

Robotter indtager erhvervslivet, og mange mennesker skal lære at omgås deres nye digitale kollega. Det kræver en stor indsats fra virksomhederne, for det er altafgørende, at medarbejderne forstår teknologien.

Flere brancher bliver automatiserede som konsekvens af den teknologiske udvikling, og robotterne har gjort deres indtog i erhvervslivet. Det medfører en masse fordele, men der er også udfordringer forbundet med denne nye form for arbejdskraft. De ansatte i virksomhederne får i robotterne nogle kolleger, som de aldrig har haft før, hvilket fører til markante ændringer i organisationen og arbejdsfordelingen.

Og for virksomheder, der vil ”hyre” robotter, er det ifølge Jonas Sveistrup Søgaard, leder af TDC’s Robotics Center, vigtigt, at de har styr på, hvad der skal til for at få en succesfuld implementering.

”Det er nemt at bygge en robot, men den organisatoriske implementering er langt fra nem og kræver nogle strukturelle og kulturelle ændringer. Organiseringen af det her initiativ er altafgørende for, om man lykkes med det eller ej. Hvis man ikke forstår, hvordan det skal organiseres, er min påstand, at man fejler eklatant”, siger han.

Nogle af de førende indenfor robotteknologi er engelske Blueprism, som har udviklet den software, som TDC og mange andre bruger, når de skal opbygge deres arsenal af robotter. Pat Geary, der er Chief Evangelist i Blueprism, er enig med Jonas Sveistrup Søgaard. Han kalder det kulturel tilpasning og nævner, at den største udfordring er at få de ansatte i virksomhederne til at arbejde sammen med robotterne på den rigtige måde.

”At indføre robotter i virksomheden skal sidestilles med at hyre nye medarbejdere. De skal integreres, og man skal have mest muligt ud af dem, og det kan man kun ved, at de ansatte forstår, at de er der for at hjælpe”, siger han.

”En robot er dum”

Derfor har TDC også gjort meget ud af at hjælpe deres ansatte i gang med deres nye digitale kolleger. De har været åbne og ærlige om implementeringen af robotterne og har sørget for, at de ansatte forstår, hvordan de skal arbejde sammen med dem.

”De skulle lære, at en robot er dum, og at de skal skære ud i pap for den, hvordan forskellige inputs skal bruges. De skal forstå, hvordan den virker for at få hjælp af den”, forklarer Jonas Sveistrup Søgaard.

Opnår de ansatte den forståelse, kan robotterne blive et uvurderligt arbejdsredskab i deres egen og virksomhedens videre udvikling, vurderer han. For når de kan lade robotten indtaste data og udføre andre rutineprægede opgaver, får de tid til at gøre det, som mennesker er gode til – at få nye ideer, udvikle strategier og se potentialer. Sådan ser Pat Geary det også.

”I alle virksomheder er der mennesker med passion, der vil udvikle sig og gøre en forskel. Det kan robotterne hjælpe dem med, fordi de giver medarbejderne mulighed for at fokusere på de vigtige ting”, siger han.

For at hjælpe de ansatte yderligere på vej har TDC også skabt figuren ”Robotlr”. En lille robot med en butterfly på, som giver dem et venligt ansigt på teknologien, som kan øge forståelsen og afhjælpe bekymringer.

”Tanken er, at man skal kunne give sine rutineprægede arbejdsopgaver til Robotlren, og så servicerer den dig. Vi ønsker at skabe en forståelse for, at den er der for at hjælpe. Det er vigtigt, fordi mange har en frygt for, at robotterne tager deres jobs”, siger Jonas Sveistrup Søgaard.

Ubegrundet frygt

Den frygt er ifølge Pat Geary ubegrundet. Hos ingen af hans kunder har han set en tendens til, at folk mister deres jobs, men derimod at der bliver lavet mere med samme antal medarbejdere. Hans opfattelse er, at de opgaver, som robotterne overtager, blot bliver erstattet med andre arbejdsopgaver, som giver bedre mening for medarbejderen.

”HR-medarbejdere bruger måske halvdelen af tiden på at taste informationer ind i et system. Hvis du tager det arbejde fra dem, kan de bruge en time istedet for en halv på at onboarde en ny medarbejder”, fortæller han.

Læs også: McKinseys kig i krystalkuglen: Sådan rammer teknologi jobmarkedet i 2030

Hos TDC har de endnu ikke afskediget ansatte på grund af robotterne, men Jonas Sveistrup Søgaard fortæller, at robotternes ankomst har givet anledning til at kigge på nogle processer, som i forvejen var ”torskedumme”.

”Det er en effektivisering, der alligevel vil ske, og robotterne er altså bare en del af den. Vi har ikke eksplicit gået ud og sagt, at nu skal vi fyre nogen, for det er ikke det, der er formålet. Men det kan måske blive en afledt effekt”, siger han og advarer mod at tegne et billede af, at når robotterne kommer, bliver mennesker fyret.

”Det er ikke det, vi ser. Vi ser, at arbejdsglæden og kvaliteten stiger.”

For at berolige yderligere fortæller Pat Geary, at det er umuligt at simulere menneskelig tankegang i robotter, og at det derudover heller ikke er noget, man bør stræbe efter.

”Hvis du lader en robot træffe beslutninger, kan den ikke forklare, hvorfor den gjorde, som den gjorde. I mine øjne ville det være at gå et skridt for langt i brugen af digital arbejdskraft”, siger han og slår fast:

”Menneskelig arbejdskraft er det absolut største aktiv i en virksomhed. Uden mennesker kan du ikke gøre noget.”