Dine kollegers sygefravær smitter

5. April 2019

Hvis ens kolleger har højt sygefravær, er der større risiko for selv at blive sygemeldt, viser ny forskning. En dansk forsker peger på studiet som en øjenåbner og mener, at det kan spille en nøglerolle i forhold til at reducere sygefravær.

De fleste af os har oplevet det massive mandefald, som en sejlivet influenza kan forårsage på en arbejdsplads. Har din sygdomsramte sidemand først nået at hoste og nyse sine bakterier rundt på kontoret, inden han lod sig sygemelde, så er der stor risiko for, at endnu flere kolleger følger trop. Nu viser norsk forskning imidlertid, at det ikke kun er almindelig influenza-smitte, der resulterer i sygemeldinger.

Studiet, der er blevet publiceret i tidsskriftet Journal of Public Economics, peger på, at risikoen for at blive sygemeldt er betragteligt større, hvis ens nærmeste kolleger har et højt sygefravær.

I undersøgelsen slår forskerne fast, at det øgede antal sygemeldinger ikke skyldes almindelig sygdomssmitte eller overbebyrdning, men at det i stedet er udtryk for en udvikling, som de norske forskere kalder social smitteeffekt. Altså en social reaktion på at ens kolleger lader sig sygemelde i stigende grad.

”Vi finder, at ansatte bliver påvirket af og tilpasser sig hinandens sygefravær, og dette skyldes ganske sikkert ikke smitsomme sygdomme eller øget belastning”, siger professor ved Institut for Samfundsforskning ved Oslo Universitet, Harald Dale-Olsen, der er en af forskerne bag undersøgelsen, til Djøfbladet.

Mere konkret har studiet påvist, at hvis din praktiserende læge har større tilbøjelighed til at sygemelde dig i forhold til andre læger, så stiger fraværet for tre af dine nærmeste kolleger med 40%. Det betyder, at er du sygemeldt i fem dage, risikerer din arbejdsplads yderligere seks fraværsdage blandt dine kolleger.

F5 har præsenteret det norske studie for Merete Labriola, der er seniorforsker på Socialmedicinsk Center på Frederiksberg Hospital. Hun har arbejdet med sygefravær i 25 år – blandt andet som lektor på Aarhus Universitet, og ifølge hende er de nye resultater en øjenåbner.

”Jeg synes, det er et utrolig interessant studie og noget, som vi muligvis også burde forske i i Danmark, hvis vi ønsker at reducere sygefravær rundt om på arbejdspladserne. Undersøgelsen bekræfter i hvert fald, at vi har nogle sociale konstruktioner, som betyder noget for, hvordan vi reagerer i forhold til sygefravær. Det har intet med sygdom at gøre. Det er i stedet en social kontekst, som vi i Danmark mangler at tage hensyn til i vores forskning på området”, mener hun.

Et skred i arbejdspladskulturen

Men hvordan kan det lade sig gøre at smitte hinanden med vores fravær? Spørger man Merete Labriola, så viser den norske undersøgelse, at mange eller længerevarende sygemeldinger på jobbet kan være med til at ændre på opfattelsen af, hvad der er acceptabelt og legitimt på en arbejdsplads. Samtidig er man med til at skabe en virksomhedskultur, hvor sygemeldinger blandt andet er måden, hvorpå vi reagerer overfor noget, som ikke fungerer.

”Undersøgelsen er et udtryk for, at det i nogle organisationer hurtigt kan blive socialt acceptabelt at melde sig syg, hvis andre også gør det. Det bliver pludselig en del af virksomhedskulturen, og et eller andet sted er det ikke mærkeligt, at vi reagerer som dem omkring os. Vi hyler jo med de ulve, vi er iblandt, og derfor bliver stigende sygefravær en social reaktion på, at vi ser det blive hverdag hos vores kolleger”, forklarer hun og understreger, at ikke bare konklusionen, men også studiet, bidrager med noget helt nyt, da man indenfor arbejdsmiljøforskning traditionelt kun har opereret med én forklaring på, hvordan en medarbejders sygefravær kan resultere i en kollegas ditto.

”Det er almen kendt, at sygefravær avler sygefravær, men tidligere har der kun været fokuseret på, at det skyldes den arbejdsbyrde, som den syge indirekte lægger over på andres skuldre”, siger hun og uddyber:

”Når en arbejdsplads er præget af sygdom, kan det hurtigt gå ud over medarbejderne. Mangler der nogle ansatte, så skal de andre pludselig løbe hurtigere for at dække de sygemeldtes arbejdsopgaver. Dermed er den sygemeldtes kolleger udsat for en øget belastning og risikerer selv at blive sygemeldte. På den måde avler sygefravær i sidste ende mere sygefravær, og det er en klassisk mekanisme, som vi ser igen og igen”, forklarer Merete Labriola.

Denne påstand bakkes op af en undersøgelse om stress blandt medarbejdere, som interesseorganisationen Lederne har lavet i samarbejde med Psykiatrifonden. Heri oplevede 64% af de adspurgte ledere, at deres medarbejdere følte et øget pres, når en kollega blev sygemeldt med stress, og ifølge arbejdsmiljøpolitisk chef i 3F, Ulla Sørensen, er det uacceptabelt, når en medarbejdersygemelding går ud over kollegerne.

”Når en medarbejder sygemeldes, er det ledelsens fornemmeste opgave at prioritere benhårdt i arbejdsopgaverne, så de tilbageværende medarbejdere ikke også overbelastes og i værste fald må sygemeldes”, lyder det fra Ulla Sørensen til Ugebrevet A4.

Flere læger skal på banen

Merete Labriola har selv forsøgt at afdække de sociale sammenhænge, som kan være med til at forårsage mere sygefravær, men er aldrig nået frem til noget ligeså konkluderende, som den norske undersøgelse.

”Jeg har længe fundet det interessant at kigge på, om der kan fremavles en arbejdskultur, hvor man har mere fravær. Jeg har tidligere været med til at lavet et studie sammen med NFA (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, red.), der påviste, at hvis der hersker en virksomhedskultur, som finder ledelsen dårlig, så har den gruppe medarbejdere mere sygefravær. Der er tale om en kulturel påvirkning, som dog er svær at sætte en finger på og forklare”, siger hun og mener, at det til gengæld er lykkes for de norske forskere.

”Hvad man har gjort i Norge, er at isolere nogle ting, som handler om noget kulturelt i stedet for at se på en direkte effekt mellem øget belastning og fravær. Det er utrolig interessant læsning, da det er meget lidt belyst, hvad der sker på gruppeniveau i stedet for at kigge på individet”, siger hun.

Selvom undersøgelsens konklusion, ifølge Merete Labriola, er banebrydende, så mener hun, at det vigtigste at tage med fra studiet er den rolle, som praktiserende læger spiller – eller burde spille – i forbindelse med sygefravær på arbejdspladser.

”For mig er det mest interessante element ved denne undersøgelse den praktiserende læges rolle. Det er måden, hvorpå vi inddrager læger, samt hvordan den enkelte læges møde med borgerne påvirker sygefraværet”, siger hun og forklarer videre:

”Vi bliver nødt til at indse, at de praktiserende læger har stor betydning og spiller en nøglerolle i forhold til, hvordan vi italesætter og mindsker sygefravær i Danmark. Derfor skal vi blive meget bedre til at anerkende og benytte os af lægerne. Alt for ofte forbliver en længevarende sygemelding en sag mellem medarbejder og ledelse i stedet for at lade en praktiserende læge være tredje part. Hvis en sygemelding forbliver mellem dig og din leder, så opstår der ofte et skævt magtforhold og et pres i forhold til, hvornår du bør komme tilbage på arbejde”, mener Merete Labriola.

Mens en øget inkludering af vejledning fra praktiserende læger muligvis kan nedbringe antallet af sygemeldinger, så forklarer Merete Labriola samtidig, at diskussionen ikke udelukkende handler om at nedbringe sygefravær. På sigt er det ligeså væsentligt at komme de mekanismer til livs, som rundt om på landets arbejdspladser forårsager, at de ansatte lader sig sygemelde.

Af samme grund peger Merete Labriola igen på vigtigheden af det norske studie og forklarer samtidig, at hun gerne vil være en del af et lignende dansk studie. Ikke mindst fordi Norge og Danmark ikke ligner hinanden, når det kommer til sygefravær på arbejdspladsen.

”Denne undersøgelse tegner et billede af norske forhold, men i Norge har man mere sygefravær, end vi har i Danmark, og det betyder muligvis også, at de sociale sammenhænge med vores praktiserende læger er bedre. Det vil i hvert fald være interessant at se, om det kommer til udtryk”.

Nils Würtzenfeld

Læs også

Har du fundet din praktikplads til næste semester?

Har du fundet din praktikplads til næste semester?

F5 er en ung og ambitiøs virksomhed, som stræber efter at være Danmarks foretrukne leverandør indenfor lederudvikling. Vi har gennem de seneste 6 år samlet ca. 2000 ledere fra Danmarks største organisationer til sparring via netværksgrupper, foredrag, konferencer og...

read more
“I et eksternt netværk kan du tale frit”

“I et eksternt netværk kan du tale frit”

Er man som leder medlem af et internt organisationsnetværk, kan det til tider være svært at tale rent ud af posen. Det mener Henriete Siff Thomsen, der er centerleder i Frederikssund Kommune. Hun føler, at der er et andet fortrolighedsrum i hendes netværk hos F5...

read more
“Intimitet er nøglen til lederskab”

“Intimitet er nøglen til lederskab”

Lederudvikling kommer i mange afskygninger, men der er stor forskel på udbyttet, mener Stefan Schlie, der er Head of WTG Engineering i Vattenfall. Han går både til workshops og konferencer, men peger på, at et netværk med kontinuitet og intimitet har mest at byde...

read more

Medlemskaber

Som medlem hos F5 er du altid på forkant med de nyeste trends og tendenser indenfor ledelse og lederudvikling. Vi samler nysgerrige og ambitiøse ledere, der har fokus på personlig udvikling gennem sparring og faglige diskussioner.

Vil du være med i et professionelt ledernetværk eller blot have adgang til alle vores konferencer og foredrag, så bliv klogere på dine muligheder her.

Hent PDF om netværket

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en.

Source - network group

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Få en gratis workbook.

Indtast dine oplysninger og vi sender dig en rabatkode, der giver dig én gratis workbook.

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Få en gratis workbook.

Indtast dine oplysninger og vi sender dig en rabatkode, der giver dig én gratis workbook.

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette kursus?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette kursus?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag vores eventkalender i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag kursusbeskrivelse i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag netværksbeskrivelsen i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag netværksbeskrivelsen i din mailindbakke

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag brochuren om medlemskabet i din mailindbakke

Source - membership PDFs

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag brochuren om medlemskabet i din mailindbakke

Source - membership PDFs

Tak.

Are you interested in this network group?

Fill out the form and we will contact you.

Source - counseling

Thank you.

Are you interested in this network group?

Fill out the form and get access to the PDF about the network.

Netværksbeskrivelser

Thank you.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Netværksbeskrivelser

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Netværksbeskrivelser

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Netværksbeskrivelser