da
da
sv

Disse personalegoder skaber engagerede medarbejdere

9 min

Personalegoder er i høj grad med til at sikre tilfredse og engagerede ansatte – men kun hvis du som arbejdsgiver formår at følge med udviklingen og skræddersy goderne efter dine medarbejderes behov. Det viser flere undersøgelser, der samtidig peger på, hvilke personalegoder der rent faktisk gør en forskel i dag.

Frokostordning, kaffe, efteruddannelse, fri telefon og sociale arrangementer. Velkendte eksempler på personalegoder som efterhånden er blevet en del af hverdagen hos de fleste danske virksomheder og organisationer i forsøget på at skabe en mere attraktiv arbejdsplads og dermed tiltrække, fastholde og motivere medarbejdere.

Effekten af personalegoder er dog til at overse, hvis ikke man har en idé om, hvad der driver dine medarbejdere. Det forklarer Mikkel Bigandt Oehlenschläger, der er Head of Business Development hos Benify Danmark.

Benify udvikler digitale, interne medarbejderportaler til virksomheder og organisationer med det formål at reducere administration, automatisere processer og forbedre kommunikationen. Samtidig har platformen til formål at hjælpe arbejdsgivere med at udvikle større indsigt i – og forståelse for – de ansattes behov og ønsker, så man på baggrund af denne viden kan tilbyde de rette medarbejderfordele og goder.

“Vi oplever i høj grad, at mange virksomheder har udfordringer med at finde ud af, hvilke personalegoder, de skal tilbyde deres medarbejdere, og det kan blive et problem. Det handler nemlig ikke længere om, hvorvidt man skal tilbyde personalegoder eller ej, men i højere grad om, hvorvidt man tilbyde goder, der motiverer medarbejderne”, siger Mikkel Bigandt Oehlenschläger.

Læs også: Forstå dine medarbejderes drømme før de rejser

Han peger på, at de medarbejdergoder, der engang var efterspurgte på danske arbejdspladser, har ændret sig med tiden. Samtidig tager mange danskere flere personalegoder for givet, hvilket kan efterlade et misvisende indtryk af, at arbejdsgivere er nærige med medarbejderfordelene.

“Det er fint at tilbyde frugt, aviser og pensionsordninger, men mange af disse klassiske personalegoder betragtes i dag som obligatoriske. Vi oplever typisk, at danske virksomheder tilbyder mellem 30-70 forskellige goder, men spørger man medarbejderne, har de en opfattelse af, at de max får tilbudt 10 goder. Det viser, at mange arbejdsgivere skal til at gentænke deres personalegoder, hvis de ønsker at sende et signal om, at deres medarbejdere får tilbudt noget særligt”, forklarer Mikkel Bigandt Oehlenschläger.

Cykler, klimafokus og fitness

Og hvad er det så, medarbejdere anno 2021 ønsker at få tilbudt som personalegoder? Hos Benify, der har over to millioner brugere fordelt over 63 lande, oplever man først og fremmest, at medarbejdere på tværs af generationer har forskellige behov, og at goderne derfor bør tilpasses individuelt og efter behov.

“Gennemgående oplever vi, at de goder, der for ti år siden var populære, ikke længere er det, de ansatte vil have. Engang var medarbejdere nemmere at stille tilfreds med en parkeringsplads, en frokostordning eller en firmatelefon, men i dag er vi blevet kræsne. De fysiske personalegoder er på vej ud, mens værdibaserede goder er på vej ind. Samtidig skal man også tage højde for, hvem ens medarbejdere er. Mens den ældre generation for eksempel tillægger en pensionsordning stor værdi, har de yngre generationer og fremtidens talenter et helt andet fokus”, fastslår Mikkel Bigandt Oehlenschläger.

Læs også: ”Bæredygtighed handler om at fremtidssikre din forretning”

Blandt yngre medarbejdere oplever Benify særligt et ønske om, at virksomhedens personalegoder sender et bæredygtigt signal. Derfor efterspørges goder, der kommer klimaet til gode – eksempelvis klimakompensationer, doneringer til velgørende formål eller et cykelabonnement, så de ansatte kan komme på arbejde på en sund og miljøvenlig måde.

“Samtidig oplever vi også et stort ønske om øget fleksibilitet og mobilitet – særligt blandt yngre medarbejdere og småbørnsforældre. For dem er deres tid dyrebar, og derfor er det afgørende, at deres arbejdsliv tilgodeser deres privatliv”, forklarer Mikkel Bigandt Oehlenschläger.

Et andet personalegode, som er særlig eftertragtet i disse år, er investering i medarbejderes sundhed i form af yoga-timer, holdsport eller et fitnessmedlemskab til nedsat pris.

“Fitness er meget, meget populært – særligt blandt de unge. Vi oplever en stadig stigende efterspørgsel på fitness-aftaler. Generelt ønsker mange danskere, at deres virksomhed har fokus på deres ansattes sundhed – blandt andet gennem sundhedsforsikringer eller andre sundhedstiltag”, siger han.

Læs også: Ledere kan ikke længere sidde medarbejdernes fleksibilitets-behov overhørig

Mikkel Bigandt Oehlenschläger forklarer videre, at Benify i 2020 også har oplevet en efterspørgsel på udstyr til hjemmearbejde samt et ønske om fleksible arbejdstider i lyset af de mange COVID-19-hjemsendelser. Også professionel rengøring af medarbejdernes hjem er blevet et eftertragtet personalegode.

“En trend, der også vinder frem, er online lægebesøg. Eksempelvis en 20 minutters videokonference med sin læge i arbejdstiden. Det har man blandt andet haft stor erfaring med i Norge, og især på grund af corona er det også noget, der vinder indpas herhjemme”, fortæller han.

Farvel og tak til dårlige personalegoder

Stort set alle virksomheder kender i dag til vigtigheden af at have engagerede medarbejdere, men det store spørgsmål, der for flere ledere udgør et benspænd for udvidelsen af pakken med personalegoder, er, hvorvidt de mange medarbejderfordele rent faktisk virker og skaber det ønskede engagement.

Dette spørgsmål har Benify forsøgt at få besvaret gennem undersøgelsen 2019 Employee Happiness Index, som omfatter mere end 20.000 medarbejdere og HR-ledere.

Blandt de medarbejdere, der er mest tilfredse med deres personalegoder, er deres engagementniveau 11,5 procent højere end gennemsnittet og 25,3 procent højere end dem, som er mindst tilfredse.

Derudover er andelen af medarbejdere, der ser sig selv som ‘ambassadører’ for deres arbejdsplads, 21,5 procent højere blandt dem, som i forvejen er tilfreds med deres medarbejdergoder.

I en lignende undersøgelse, som Society for Human Resource Management foretog i 2018, svarer 92 procent af de adspurgte medarbejdere, at personalegoder er afgørende for deres overordnede tilfredshed med arbejdspladsen.

Kigger man på talentmassen af yngre medarbejdere, er personalegoder omend endnu mere afgørende. I rapporten The Benefits and Engagement Report: En Europæisk arbejdsgiverguide til employee experience i år 2020, som YouGov har udført på vegne af Benify, svarer ni ud af ti medarbejdere under 30 år, at de ville overveje at skifte arbejdsplads til fordel for et bedre udbud af medarbejdergoder.

Læs også: Unges loyalitet kræver slugte leder-kameler

“Personalegoder er med til at styrke virksomhedens profil – både udadtil og indadtil. Det giver glade medarbejdere, der føler en større tilknytning til virksomheden, og derfor kan det også svare sig, når arbejdsgivere lytter til deres medarbejderes behov. I den forbindelse er det vigtigt at kommunikere med de ansatte for at finde ud af, hvilke goder de tillægger så stor en værdi, at det vil gøre deres arbejdsdag – og dermed også arbejdsindsats – bedre”, mener Mikkel Bigandt Oehlenschläger.

Personalegoder er som hovedregel skattepligtige på samme måde som løn. Derfor bør du som arbejdsgiver altid sætte dig grundigt ind i de lovmæssige regler for personalegoder.

4 refleksioner du bør tage med dig fra denne artikel:

  • Hvilke personalegoder tilbyder I jeres medarbejdere? Og hvorfor?
  • I hvor høj grad er dine medarbejdere bekendt med alle de  personalegoder, I tilbyder?
  • I hvilken grad har jeres ledelse et indblik i de personalegoder, som jeres medarbejdere ønsker? Og i hvor høj grad tilbyder I dem?
  • Hvordan kan I i højere grad imødekomme jeres medarbejderes ønsker?