da
da
sv

Er et netværk min værdifulde tid værd?

Er et netværk min værdifulde tid værd?

Danske ledere værner om deres dyrebare tid og prioriterer benhårdt mellem konferencer, kurser, netværksmøder og anden kompetenceudvikling. Maria L. Kjær arbejder som Head of Structures Procurement hos Ørsted, og selvom hun har en travl hverdag, har hun valgt at prioritere et fagligt netværk. ’Det er min sparsomme tid værd’, lyder det.

En travl arbejdsdag med en tætpakket kalender er virkelighed for de fleste danske ledere. Af samme grund er konferencer, faglige netværk og andre ledertilbud ikke altid i lige høj kurs, da de stjæler tid – nogle gange endda fra det kostbare familieliv.
Det kender Maria L. Kjær alt til. Hun er meget opmærksom på, at de lederudviklingstiltag, hun deltager i, giver et fornuftigt udbytte i forhold til den tid, hun ofrer på det.

”Tid er tæt på at være det mest værdifulde aspekt af mit arbejdsliv, og derfor er jeg kritisk overfor, hvad jeg bruger min tid på. Jeg forventer et højt udbytte, og der skal ikke være mange løst strukturerede arrangementer, før jeg prioriterer det fra”

Tid var klart en overvejelse for mig

I knap et år har Maria L. Kjær været en del af F5 netværksgruppen Transforming Leadership – et netværk, der indtil videre lever op til forventningerne, men det var ikke uden betænkning, at hun blev medlem.
”Tid var klart en overvejelse for mig. Jeg har tidligere været med i et andet netværk, som jeg endte med at træde ud af, da udbyttet ikke stod mål med den tid, jeg brugte. Hos F5 har jeg dog fundet et netværk, der byder på nogle spændende mennesker fra spændende virksomheder, og hvor folk befinder sig på et vist niveau”, siger hun og tilføjer: ”I tidligere netværk har jeg oplevet, at sammensætningen var lidt for blandet og kompleksiteten for udtalt. Vi stod heller ikke med de samme problematikker, men det oplever jeg, at vi gør i mit nuværende netværk”, siger hun.

Udbytte er afgørende

Maria L. Kjær understreger, at deltagelsen i netværket ikke optager meget af hendes tid på årsbasis, men at udbyttet dog stadig er afgørende, da møderne går fra tiden med hendes familie.
”Det tager i virkeligheden ikke meget af min tid rent timemæssigt, men det går fra mit familieliv, da det er et aften-netværk, så det er dyrebare minutter, jeg bruger. Derfor skal det virkelig også have noget særligt at byde på. Heldigvis har jeg indtil videre fået brugbar viden, som jeg ikke ville have fået andre steder, ligesom jeg er kommet til at tale med nogle spændende mennesker, som jeg ellers ikke ville have mødt. Indtil videre giver netværket god mening for mig og er min tid værd”, siger Maria L. Kjær og løfter dog en pegefinger.

”Jeg forventer dog, at det fortsat byder på et højt udbytte, stor relevans og nogle spændende mennesker, der kan finde ud af at kommunikere. Det er sindssygt vigtigt, for ellers kommer jeg ikke. Samtidig mister du også den afgørende intimitet, hvis de andre medlemmer ikke dukker op. På den måde forpligter man sig overfor hinanden ved at få opbygget en brugbar relation”, siger hun og slår fast, at hun dog foretrækker et netværk som det hos  F5 frem for striben af andre lederarrangementer.
”Jeg synes, at udbyttet er større med et personligt netværk i forhold til så mange andre ledertilbud. Min tid er i hvert fald givet bedre ud på et personligt netværk i stedet for at tage til en konference eller et kursus”, siger hun.

Ring mig op!


I et eksternt netværk kan du tale frit

”Noget af det væsentligste ved at deltage i et fagligt netværk er, at du sørger for at bevæge dig væk fra din egen organisation og dens kulturelle rammer. For mig har det været afgørende at blive en del af et eksternt netværk med et fortrolighedsrum, hvor jeg føler mig fri til at være den, jeg er, og hvor jeg kan sige det, jeg mener”, forklarer Henriete Siff Thomsen.

Ulige børn leger bedst

“Jeg kan godt forstå, hvis nogle ledere går med den tvivl, men faktisk er det enormt givende at blive sat sammen med nogen, som ikke ligner dig selv. Vi er ofte farvede – og bundet – af den kultur og den måde at gøre tingene på, som præger vores egen organisation. Først ved at snakke og sparre med mennesker fra nogle helt andre brancher, kan vi opnå brugbare løsninger, som vi ellers ikke ville være nået frem til. Det gælder alle virksomheder uafhængig af størrelse”, siger Christian Ravn, CIO i it-virksomheden ECIT Solutions.

Intimitet er nøglen til lederskab

”Jeg er medlem af flere ledergrupper, ligesom jeg tager på workshops og kurser, men udbyttet er ikke det samme, som jeg får ved at være medlem hos F5. Nøgleordene er kontinuitet og intimitet. Kontinuitet fordi den samme gruppe mennesker løbende mødes for at bygge videre på vores faglige relation og intimitet, fordi du over tid formår at røre ved hinandens følelser omhandlende ledelse”, mener Stefan Schlie, der er Head of WTG Engineering i Vattenfall

Offentlig Projektledelse Vest
Offentlig Projektledelse Øst
Strategisk Offentlig Ledelse
Som offentlig chef skal du håndtere svære spændingsfelter og balancer. Du skal være fleksible og imødekommende over for skiftende ønsker hos politikere og omverdenen samtidig med, at du skaber stabile og gennemskuelige arbejdsbetingelser for organisationens ledere og medarbejdere.
Hej

For at sikre vores medlemmers optimale udbytte af F5, bliver alle medlemmer screenet.

Du kan starte processen her på siden hvis du føler dig klar, ellers kan du kigge dig lidt mere omkring.