Et forsvar for micromanagement

23. May 2018

Det er et af tidens mest udskældte begreber indenfor ledelse. Alligevel har F5 besluttet at byde tiden trods og stable et forsvar på benene for micromanagement.

Detailledelse af værste skuffe. Blind ledelse. Bad for Business.

Micromanagement står skarpt i konkurrencen om at være det mest upopulære greb indenfor ledelse. De ledere, der bruger uforholdsmæssigt meget tid på bittesmå detaljer og nidkært overvåger samt kontrollerer medarbejdernes arbejde, vinder i hvert fald ikke mange skønhedspoint hos eksperter på området.

”Micromanagement er en af de mest ødelæggende vaner en leder kan have. Ikke bare bliver arbejdet forsinket af de besværlige procedurer, men værre er det miljø, det skaber: Medarbejdere, som arbejder under micromanagement, har en tendens til enten at blive genstridige eller ulykkelige”, står der eksempelvis i en artikel i erhvervsmagasinet Forbes, mens en bog med den sigende titel “My Way or the Highway – The Micromanagement Survival Guide” ligefrem leverer tips til at overleve den sværeste grad af detailledelse.

“Micromanagement resulterer i store omkostninger for organisationen, medvirker til lav moral, mange jobskifter, ineffektivitet, uro og mangel på kontinuitet”, hedder det i bogens pressemateriale.

Og hvis det ikke skulle være slemt nok, dumper micromanagement også med et brag i en undersøgelse lavet af det amerikanske softwarefirma, TINYpulse, der lever af at måle medarbejderes tilfredshed. I en undersøgelse lavet af firmaet konkluderes det, at der er en stærk sammenhæng mellem medarbejdertilfredshed og ”frihed til at træffe beslutninger”. Mens medarbejdere ”hvis hænder ofte var bundne, var 28 % mere tilbøjelige til at søge andre steder hen”.

Med andre ord har micromanagers svære kår i disse selvledende tider. Men kan det virkelig være rigtigt, at intet godt er kommet ud af detailstyring og micromanagement? Findes der ikke blot en flig af noget brugbart, som kan tages med ind i den gode leders arbejde? Eller er det en umulig mission i en dårlig sags tjeneste?

Det har F5 besluttet sig for at finde ud og har derfor indkaldt forstærkning fra Frans Bévort, som er lektor på Copenhagen Business School og i adskillige år har forsket i Human Resource Management og ledelse af professionelle organisationer. Han har blandt andet skrevet om emnet i bogen “Ledelsesdilemmaer” og er gået med til at forsvare den udskældte ledelsesform under forudsætning af, at det står klart for alle, at han ikke ukritisk skriver under på, at micromanagement er godt.

”Det er ligesom at sige, at dårlig ledelse er godt”, som han siger. Han vil imidlertid gerne udpege de elementer af micromanagement, som er helt på sin plads.

”For hele den her trend med at sige, at micromanagement som udgangspunkt er dårligt, mens selvledelse er godt, er meget firkantet”, siger han. ”Vi er jo gået fra en meget detaljeret og specifik ledelse, hvor cheferne bestemte, hvordan medarbejderne gjorde tingene, til et ideal, der handler om selvledelse. Nu træffer medarbejderne selv valg uden at blive kigget over skuldrene, men spørgsmålet er, om det altid er bedre”, siger Frans Bévort.

Detaljestyring kan være nødvendigt

Vi begynder forsvaret for micromanagement i medicinalbranchen. Her har selvledelse ikke vundet mange tilhængere de senere år, eftersom en nærmest perfid kontrol af de ansattes arbejde er af tvingende nødvendighed for forretningen.

”Det er jo en fail-safe-branche. Derfor nytter det ikke noget, at der kommer medicin ud på markedet, hvor der er fejl i enten medicinen eller indlægssedlen”, fortæller Frans Bévort.

Tilbage i 2012 fik danske Novo Nordisk eksempelvis en anmærkning fra den amerikanske lægemiddelmyndighed, fordi en række procedurer ikke blev overholdt i kvalitetskontrollen af et nyt middel mod diabetes. Anmærkningen kom på et særligt kritisk tidspunkt for medicinalgiganten, fordi den sideløbende havde smidt en milliard kroner efter en række kostbare forsøg, som skulle overbevise amerikanerne om, at den pågældende medicin kunne frigives i USA. Anmærkningen førte derfor Novo Nordisk ud i en mindre krise, fordi den forsinkede godkendelsen yderligere.

”Indenfor sundheds- og medicinalbranchen er det ikke godt nok at sige, at man har tillid til sine medarbejdere. Der er micromanagement i en vis forstand – i hvert fald i form af kontrol – en helt indlysende del af den måde man arbejder på. Og medarbejderne accepterer det faktisk også langt hen ad vejen”, uddyber Frans Bévort.

”I yderste instans skal man selvfølgelig have tillid til, at medarbejderne gør det godt. Men hvis du som leder ikke har styr på, at medarbejderne gør arbejdet rigtigt, så bliver du altså knaldet for det”.

Og der er micromanagement simpelthen en fordel?

”Du overlever i hvert fald ikke særligt længe i branchen, hvis du ikke overholder reglerne og gør tingene rigtigt”, lyder det fra Frans Bévort.

I samme ombæring påpeger han, at det ikke kun er i en nulfejlskultur som medicinalbranchen, at micromanagement kan være nødvendigt.

”Nogle gange ligger djævlen bare i detaljen. Lige nu har jeg en kollega, der sidder og redigerer en artikel for en anden kollega, og nu er den gået frem og tilbage fem gange, fordi hun ikke kan finde ud af at rette sin litteraturliste til efter de regler, der er i det pågældende tidsskrift. Det er bittesmå detaljer, men det skal være i orden, for ellers er det bare ikke godt nok i den verden”, siger Frans Bévort.

”Og her er min pointe, at der er rigtig mange områder, hvor detaljestyring er relevant – selv i et ekstremt selvledende miljø som for eksempel forskerverdenen”.

Nyuddannede bliver ladt i stikken

Også bestemte typer medarbejdere kan have gavn af en leder, som præcist og detaljeret udstikker retningen. Frans Bévort mener eksempelvis, at nyuddannede for ofte bliver overladt til sig selv i den danske ledelseskultur, fordi der her i landet er konsensus om, at alle skal behandles ens.

”Ud fra et misforstået hensyn lader man som om, at folk kan mere, end de kan, og så giver man dem ikke de instruktioner, der skal til. Men specielt som nyuddannet, hvor man er lidt usikker, er det vigtigt, at der er nogen, der svinger sig op og fortæller, hvordan tingene skal gøres. Den rolle har danske ledere det ofte dårligt med. De har det med at tale til folk, som om de kan jobbet, før de kan”, siger Frans Bévort.

”Et af de store problemer i dag er jo, at man behandler alle medarbejdere som om, de er mellemkompetente til jobbet. Men det er de fleste ikke. Når folk er nye, har de brug for meget detailstyring og instruktion, og når du har at gøre med en meget erfaren medarbejder, har de brug for meget lidt”.

Ifølge Frans Bévort er det et tegn på, at selvledelse på arbejdspladserne har taget overhånd.

”Mange ledere bruger selvledelse som en undskyldning for ikke at bedrive ledelse og for ikke at have orden i systemerne. Men der er altså nogle ting, der bare skal være på plads, og det der med bare at kaste folk ud på dybt vand og håbe, at de selv finder ud af tingene, dur ikke”, siger han.

I værste fald kan den manglende styring føre til stress, fordi medarbejderne mangler de pejlemærker, som detaljestyring kan give, mener Frans Bévort.

”Som medarbejder kan man jo ikke finde ud af, om det man laver, er godt nok, og om det overhovedet bliver anerkendt højere oppe i systemet. Det betyder, at hvis du er nogenlunde ambitiøs, ryger du i den værst tænkelige situation, fordi du ikke har noget at navigere efter. Og det er klart. Det giver stress”.

Bland ledelsesformerne

På trods af det kommer Frans Bévort aldrig til at ”hvidvaske” micromanagement helt og peger eksempelvis på, at det trods alt er de færreste lønmodtagere, der trives med ”at hænge hjernen i garderoben”. Derudover mener han også, at micromanagement risikerer at gøre ledelsen blind, fordi den som et planøkonomisk Sovjetunionen sidder centralt og definerer, hvad der er den rigtige måde at gøre tingene på, men mangler tilbagemelding på, om det så også virker i praksis. I stedet mener han, at lederne skal blive bedre til situationsbestemt ledelse.

”For det er mixet mellem micromanagement, selvledelse og værdibaseret ledelse, som egentlig er det, der skaber den moderne organisation. Man skal blande den menneskelige faktor med den organisatoriske forståelse og skabe sammenhæng i tingene, så du ikke bare har en masse høvdinge, der løber i forskellige retninger”.

Jeppe Nybye

Læs også

Har du fundet din praktikplads til næste semester?

Har du fundet din praktikplads til næste semester?

F5 er en ung og ambitiøs virksomhed, som stræber efter at være Danmarks foretrukne leverandør indenfor lederudvikling. Vi har gennem de seneste 6 år samlet ca. 2000 ledere fra Danmarks største organisationer til sparring via netværksgrupper, foredrag, konferencer og...

read more
“I et eksternt netværk kan du tale frit”

“I et eksternt netværk kan du tale frit”

Er man som leder medlem af et internt organisationsnetværk, kan det til tider være svært at tale rent ud af posen. Det mener Henriete Siff Thomsen, der er centerleder i Frederikssund Kommune. Hun føler, at der er et andet fortrolighedsrum i hendes netværk hos F5...

read more
“Intimitet er nøglen til lederskab”

“Intimitet er nøglen til lederskab”

Lederudvikling kommer i mange afskygninger, men der er stor forskel på udbyttet, mener Stefan Schlie, der er Head of WTG Engineering i Vattenfall. Han går både til workshops og konferencer, men peger på, at et netværk med kontinuitet og intimitet har mest at byde...

read more

Medlemskaber

Som medlem hos F5 er du altid på forkant med de nyeste trends og tendenser indenfor ledelse og lederudvikling. Vi samler nysgerrige og ambitiøse ledere, der har fokus på personlig udvikling gennem sparring og faglige diskussioner.

Vil du være med i et professionelt ledernetværk eller blot have adgang til alle vores konferencer og foredrag, så bliv klogere på dine muligheder her.

Hent PDF om netværket

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en.

Source - network group

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Få en gratis workbook.

Indtast dine oplysninger og vi sender dig en rabatkode, der giver dig én gratis workbook.

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Få en gratis workbook.

Indtast dine oplysninger og vi sender dig en rabatkode, der giver dig én gratis workbook.

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette kursus?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette kursus?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag vores eventkalender i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag kursusbeskrivelse i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag netværksbeskrivelsen i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag netværksbeskrivelsen i din mailindbakke

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag brochuren om medlemskabet i din mailindbakke

Source - membership PDFs

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag brochuren om medlemskabet i din mailindbakke

Source - membership PDFs

Tak.

Are you interested in this network group?

Fill out the form and we will contact you.

Source - counseling

Thank you.

Are you interested in this network group?

Fill out the form and get access to the PDF about the network.

Netværksbeskrivelser

Thank you.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Netværksbeskrivelser

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Netværksbeskrivelser

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Netværksbeskrivelser