da
da
sv

Event program

Bæredygtighed – fra makro til mikro-dagsorden

Med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og det generelt voksende pres på virksomheders evne til bæredygtig omstilling kræves der nytænkning. Både nytænkning af ledelse, strategi, forretningsmodeller, organisation/økosystemer, processer og kundeinvolvering. Men hvor starter og begynder man som leder, og hvordan undgår man, at det hele bliver ren filantropi i stedet for sund og bæredygtig forretning?

Foredrag: 16. september – København – Annabeth Aagaard

Webinar: Ledelse af ledere med Lene Flensborg

Sådan lykkes du med at tage springet fra personaleledelse til ledelse af ledere.

Din ledelsesopgave ændrer sig markant, når du går fra personaleledelse til ledelse af ledere. For når du som leder tager et skridt opad organisationens karrierestige, er der både noget der skal læres og andet aflæres. 

Det er afgørende at vide hvad og hvordan, men desværre er dette problemområde sjældent belyst. Derfor vil F5 til september stille skarpt på de væsentligste faldgruber for ledere af ledere, når erhvervspsykolog Lene Flensborg afholder webinar.

Her vil hun præsentere seks afgørende nye roller, du skal løfte, hvis du ønsker at lykkes med overgangen fra at lede en gruppe medarbejdere til at lede andre ledere.

Webinaret er gratis og afvikles d. 22. september klokken 16.00-16.45.

F5 Box: Diversitet – buzzword eller bundlinje?

“Vi opfordrer alle uanset alder, køn, religion, etnisk baggrund mv. til at søge stillingen.”

På trods af gode intentioner har mange danske organisationer fortsat svært ved at skabe inkluderende arbejdspladser, hvor diversitet er i højsædet. Imens efterlyser dansk erhvervsliv et øget fokus mangfoldighed for at sikre både udvikling, talent og kompetencer.

Derfor sætter F5 fokus på mangfoldighed, når vi til oktober afholder F5 Box i København. Her vil bl.a. Andreas Gylling Æbelø og Natasha Al-Hariri give deres perspektiver på, hvordan vi lykkes med at skabe større diversitet på danske arbejdspladser.

Konference: 6. oktober – København

Tillid og kontrol

Hvad er tillid, og hvordan spiller tillid sammen med kontrol i organisationen? I dette oplæg stiller Tina Øllgaard Bentzen skarpt på tilliden på arbejdspladsen, hvorfor den er så vigtigt, og hvordan den opbygges og styrkes gennem styring og ledelse. En væsentlig pointe er, at tillid og kontrol ikke nødvendigvis er modstandere – men faktisk kan spille konstruktivt sammen. Hvad skal der til, for at kontrol ikke undergraver tillid og opleves demotiverende og tidsrøvende? Og hvilke tillidsrelationer skal man som leder være opmærksom på at ”nære”, for at medarbejderne tør gribe tilbuddet om tillid?

Foredrag: 11. november – København – Tina Ø. Bentzen

Strategisk pædagogisk ledelse

Hvordan lykkes man med at bygge velfungerende, langsigtede og faglige læringsmiljøer til børn og unge, når man samtidig skal operere i en politisk verden med mange værdier og logikker på spil – og mange om at sætte dagsordenen?

Klaus Majgaard har hele sit arbejdsliv beskæftiget sig med spændingsfelter og paradokser i offentlig styring og ledelse. Derfor vil han i dette kursus kortlægge den offentlige aktørs balancegang mellem interessenter og bygge bro over spændingsfeltet mellem faglig pædagogisk ledelse og politisk styrede aktører.

Kursus datoer:

D. 23. november kl. 09.00-16.00 i København – udsolgt

D. 26. januar Aarhus kl. 09.00-16.00 – book din plads her.

Marts – ukendt dato – skriv til jeff.b@f5.dk for at reservere pladser

Kollektiv forandringsparathed

Forandringsledelse er en kompetence, som er kommet for at blive – også når der skal distanceledes.

Bliv skarp på nye metoder til kollektiv forandringsparathed og afliv myten om den forandringshæmmede medarbejder.

Foredrag: 6. december – Aarhus – Mads Bab

Tidligere Focus

Rekruttering & personvurderinger

Få valideret dit rekrutteringsgrundlag når Lars Lundmann belyser de personvurderinger, der finder sted, når vi rekrutterer til vores organisationer. 

Til foredraget vil han gennemgå, hvordan vores rekrutteringsproblemer skyldes de metoder, vi bruger til personvurdering og give forslag til, hvordan man slipper for at lade personvurderingerne styre vores valg og fravalg af kandidater.

Webinar: 25. august – Lars Lundmann

Trends og tankemønstre

Fremtiden er lige om hjørnet, men hvordan ser den ud?

Temaet for F5 Focus i juni er afsat til mega trends, og hvordan du kan forberede dig på fremtidens strømninger. Claus Fadum vil til foredraget introducere metoden second order thinking, som lærer dig, at konsekvensberegne og opkvalificere gode idéer.

Foredrag: 24. juni – Aarhus – Claus Fadum Nissen

Kai Hammerich

2. december 2020 kl. 09.00-10.30 – København

Bliv klogere på, hvordan den danske nationalkultur påvirker vores danske ledelsesfilosofi med dens styrker og svagheder, når Kai Hammerich holder oplæg til F5 Focus.

I 2013 udgav Kai Hammerich den internationale bestseller: “Fish Can’t See Water – How National Culture Can Make or Break Your Corporate Strategy”. Bogen udforsker, hvordan en manglende forståelse for den nationalkultur, man søger at bedrive forretning i, kan have fatale konsekvenser. Som for eksempel da Wallmart forsøgte at penetrere det tyske marked, hvilket førte til et tab på 150 millioner dollars årligt, indtil de måtte opgive.

Kai Hammerich er cand.oecon. og MBA fra Kellogg Business School. De seneste 25 år har han været international headhunter, først hos Russell Reynolds i København og London og siden 2015 hos Korn Ferry i Norden, hvor han i dag er overordnet ansvarlig. Han er tidligere blevet udpeget som en af verdens mest indflydelsesrige headhuntere af Business Week.

Kai Hammerich, cand.oecon. & MBA fra Kellogg Business School
Vekselvirkningen mellem nationalkultur og eksekvering på virksomhedsstrategi

Iris Engelund

12. november 2020, kl. 16:30 – København

Når du kender hver enkelte medarbejders talent og indrette arbejdsdagen, så de arbejder mest muligt med dem, booster det deres motivation og arbejdsglæde. Ved at arbejde med dine medarbejderes talenter øger du deres energi og drive – og de er ni gange hurtigere til at se, påtage sig og udføre en opgave, når deres talenter er i spil.

Iris Engelund er talent-coach og underviser i strategisk udvikling af talent. Hun disrupter talentbegrebet ved at sætte fokus på, at det ikke kun er dem, der udviser store synlige præsentationer, der har talenter, men alle medarbejere i din organisation. Hun argumenterer for, at du med fokus på hvert enkelt af dine medarbejderes talenter vil opleve et markant løft i effektivitet, samarbejde, opgaveløsning og kommunikation.

Med et inspirerende oplæg giver hun på humoristisk måde et kvalificeret bud på, hvordan man kan sætte sine talenter i spil og skabe nye og bedre handlemuligheder i virksomheder og organisationer.

Iris Engelund, talent coach og ekspert i strategisk talentudvikling
Sæt dit talent i spil

Christoph Houman Ellersgaard

27. oktober 2020, kl. 16:30 – København OBS NY DATO (flyttet fra d.1. oktober).

Hvem tilhører de inderste cirkler af magtens netværk i Danmark? Og hvilke karriereveje fører derhen? Med udgangspunkt i sin kortlægning af den danske magtelite vil adjunkt på Copenhagen Business School Christoph Ellersgaard på denne F5 Focus fortælle om netværk og magt samt de blinde vinkler, der opstår, når topposterne besættes af meget ens personligheder. Han kaster også lys på, hvilken påvirkning magt har i organisationer både positivt og negativt, samt hvordan det influerer relationerne mellem ledere og medarbejdere. Derudover vil han bringe sine bud på, hvordan du skal tilgå rekruttering, talent og meritter, når fremtidens ledere rekrutteres.

Christoph Houman Ellersgaard, formand i Foreningen for Elite- og Magtstudier, forfatter og adjunkt på Copenhagen Business School
Vejen til magten

Lotte Stausbøll Lüscher

Den 16. januar 2020, kl. 16:30 – Aarhus

En god leder kan se en sag fra flere sider, er i stand til at finde løsninger, der tager højde for flere aspekter i organisationen på en gang og samtidig træffe beslutninger og udvise handlekraft. Men hvordan får man som leder sin tvivl til at arbejde for sig? Hvordan undgår man at blive lammet af den? – og hvorfor er tvivlen en del af godt lederskab? 

Lotte Lüscher er partner i konsulentfirmaet Clavis Erhvervspsykologi samt forsker og forfatter til en række bøger om ledelse og paradokser, bl.a. bogen ”Lederen mellem tvivl og handlekraft”, der i 2018 blev kåret af Lederne som årets ledelsesbog.

Lotte kommer med eksempler og cases, der viser, hvordan ledere i praksis arbejder med lederskabets paradoksale vilkår. Hvordan kan lederen forsone sig med oplevelsen af at lede i et felt af paradokser, der ikke kan eller skal løses. Hun sætter lys på, hvordan man kan reflektere og indstille sig på en balancegang mellem tvivl og handlekraft.

Lotte Stausbøll Lüscher, erhvervspsykolog og forfatter
Handlekraftige ledere – med tvivlen som følgesvend!

Shahar Silbershatz

7. januar 2020, kl. 16:30 – København

Is it true that people no longer trust companies? If so – why is that the case and why does it matter? In today’s world and business environment, being trusted and having a strong reputation are increasingly essential for a company’s success – and sometimes even for its very survival. Society is becoming more critical, regulators more demanding and stakeholders in general more influential. Mistakes can be costly, and a bad reputation can cause a massive financial blow – as companies like Danske Bank, Volkswagen, United Airlines and others can demonstrate. In this talk, Shahar Silbershatz – CEO of the brand & reputation consultancy Calibar – will focus on the relationships between people and organizations, with some fundamental do’s and don’ts that help companies become more trusted and trustworthy – and thereby winning loyalty, preference and advocacy from their customers, employees and other key stakeholders.

Shahar Silbershatz – CEO hos Callibar
The importance of trust and a strong reputation – and how organizations can earn them

Camilla Kring

4. december kl. 09.00 – 11.00 – København

A-mennesker er friske og flittige, mens b-mennesker er lade natteravne. Det har vi indrettet vores samfund efter. Men giver det overhovedet mening, når mange af os har et biologisk ur, der starter senere? Den kongstanke forsøger ph.d. og keynote speaker Camilla Kring at udbrede og forklarer, hvordan en markant dårligere arbejdsstyrke er en direkte konsekvens af ufleksible døgnrytmer.

Camilla Kring
Den ufleksible døgnrytme

Mikkel Severin

23. oktober kl. 16.30-19.00 – København

Hvordan skelner vi mellem det, der bliver sagt og de tanker, der ligger bag? Det er nogle af de spørgsmål Mikkel Severins oplæg om tolkning af mimik og kropssprog besvarer. For vi siger meget uden ord. Mikkel Severin har nærstuderet kropssprog og vil på denne F5 Focus sætte spot på, hvordan du styrker din tolkning af kropssprog i møder og i samtaler med ledere og medarbejdere.

Mikkel Severin
Tolkning af mimik og kropssprog

Helle Hein

2. september kl. 16.30-19.00

Motivationen er den største forudsætning for produktivitet og arbejdsglæde. Alligevel glemmer de fleste ledere at undersøge, hvad der motiverer den enkelte medarbejder. Til F5 Focus vil Helle Hein gå i dybden med sin forskning og på underholdende vis fortælle, hvad der driver forskellige medarbejdere, og hvordan du fastholder dem.

Helle Hein
Motivation og arbejdsglæde

Karsten Lauritzen

3. oktober kl. 09.00 – 11.00

Karsten Lauritzen (V) overtog Skatteministeriet i 2015, da området i den grad var ramt af problemer. Forude havde fulgt en periode med syv ministre på fire år, og skatteområdet var ramt af en lang liste af store skandaler om svindel, unddragelse og det kuldsejlede EFI. På F5 Focus fortæller han om tiden om, kriserne og om opgaven med at genskabe tilliden til SKAT.

Karsten Lauritzen
Kriserne og om genskabe tilliden