da
da
sv

F5 Focus fusioner – marts

Vellykket fusion er gennemsyret af strategisk kommunikation

Alt for mange virksomheder og organisationer slår sig på mislykkede sammenlægningsforsøg, når en fusion eller et opkøb er under gennemførsel. Nøglen til at nå i mål findes i kommunika-tion – særligt med fokus på egen organisation.

Når danske såvel som internationale økonomer og forskere kaster et blik i erhvervslivets krystalkugle, spår mange om en forestående stigning i antallet af fusioner og opkøb.

Det er dog ikke en nem opgave at sammenlægge to virksomheder med hver sin organisationskultur, og skal man gøre sig forhåbninger om at nå i mål, er kommunikation et afgørende nøglebegreb bag enhver vellykket sammenlægning. Både kommunikation mellem de to organisationer, der står foran en fusionering, men i høj grad også internt i egen organisation.

“Noget af det allervigtigste at have øje for i forbindelse med en fusion eller en akkvisition er kommunikationen. Alle fusionsanalyser viser, at kommunikation er helt afgørende for at lykkes. Alligevel er der mange, der undervejs undervurderer, hvor meget kommunikation der skal til. Lad mig sige det på denne måde: Det er næsten umuligt at overkommunikere, når du står overfor eller midt i en virksomhedssammenlægning”, understreger Flemming Poulfelt, der er professor og ekspert i fusioner og forandringsledelse på CBS.

Fusionen der blev til Norlys – erfaringer fra CEO Niels Duedahl

Man skal kunne slå sig på kulturen, før den bliver stærk, forklarer CEO i Norlys, Niels Duedahl. Med det mener han, at man som topledelse skal være tydelig og have defineret, hvilken adfærd der ikke er ønsket i organisationen.

Niels Duedahl har med over 10 fusioner i bagagen både fejlet og haft succes, når der skulle sammensættes nye kulturer. Seneste fusion i Norlys er gået over al forventning, hvilket skyldes en hurtig afklaring med topledelsen om den nye vision og ønskede adfærd i Norlys.

“Når jeg kan sige, at vi er lykkedes, er det fordi, vi har vundet kulturkampen meget tidligt i processen. Det har vi, fordi vi hurtigt har onboardet topledelsen, som skal være kulturbærerne. Den nye kultur skal komme oppe fra og ned og være defineret i den adfærd vi udviser – især i topledelsen”.

Han påpeger yderligere vigtigheden af, at en fusionsproces skal have defineret en udløbsdato for at sikre den psykologiske trivsel.

Du kan hente hele afsnittet HER, eller finde det på Spotify/Apple Music. Søg på:

F5 Focus: Fusioner. “Kultur skal beskrive jeres adfærd fremfor generiske værdier” interview med CEO i Norlys Niels Duedahl

Virksomhedens kultur er afgørende for en succesfuld fusionering

Mange danske ledere ender med at svigte, når deres organisationskultur skal tænkes ind i en virksomhedssammenlægning. Det mener ledelsesrådgiver Martin Brandt Friis, der slår fast, at sammenlægninger er dømt til at fejle, hvis ikke spørgsmålet om kultur er medtænkt og grundigt indarbejdet i ledelsesarbejdet.

De fleste ledere er udmærket klar over, at kultur spiser strategi til morgenmad, men når en virksomhedssammenlægning står for døren, svigter mange organisationer i bestræbelserne på at tænke to kolliderende organisationskulturer ind i processen. Det forklarer Martin Brandt Friis, der er ledelses- og virksomhedsrådgiver samt ekstern lektor på CBS og SDU.

Men hvordan lykkes man med både at have fokus på sin egen kultur og samtidig lade den smelte sammen med en anden? Hvad skal bevares, og hvad skal vi give køb på uden at forringe kulturen eller miste medarbejderne undervejs?

Fusion i praksis: 3 nøglelementer til vellykkede kultursammenlægninger

Fusionslammelse er et begreb, som Mickael Bech anvender, når han fortæller om en gennem-gående faldgrube i fusionsprocesser, der definerer en afmagtsfølelse hos både ledere og med-arbejdere.

Ved at have en tydeligt defineret fusionsprocess, kan du som leder skabe transparens for, hvorfor dine medarbejdere ikke kan få svar på de spørgsmål de søger – lige nu.

Mickael Bech har selv ledet to store fusioner, bl.a. i sin stilling som tidligere direktør i hvad der fusionerede til VIVE. Hør ham fortælle om, hvordan psykologisk tryghed, de rette fusionsteams og kulturel sensitivitet er altafgørende elementer for at lykkes med sammensmeltningen af kulturer.

“Du skal som leder besidde en kulturel sensitivitet, hvor du er nysgerrig på de forskelle, der er i jeres kulturer, men samtidig meget opmærksom på, ikke at lade den tidligere kultur diktere i sammensmeltningen” fortæller han.

Du kan hente hele podcasten HER, eller høre den på Spotify/Apple music, søg på:

F5 Focus: Fusioner. “Undgå at bliv fusionslammet” – Interview med Mickael Bech tidligere direktør for VIVE

Webinar: Når to kulturer skal fusioneres til én: interview + Q&A med Martin Brandt Friis

Det er en stor ledelsesopgave at lykkes med at sammenflette forskellige kulturer, når der fusioneres eller opkøbes på tværs af virksomheder For hvordan griber man opgaven an, og hvad skal der til for, at man kan sige, man er kommet i mål med at skabe et stærkt fælles ‘vi’?

Webinaret vil blive afviklet som et interview med ledelses- og virksomhedsrådgiver Martin Friis Brandt, der har mange års erfaring med sammenlægninger. Undervejs vil han tage deltagerne igennem de forskellige faser og problematikker af en sammenlægning og henvise til metoder og perspektiver, der skal medvirke til en vellykket fusionering.

I webinaret vil vi blandt andet komme ind på:

– Hvordan kan du indsamle viden, som kan kortlægge og tydeliggøre jeres organisationskultur?

– Hvordan kan en procesplan se ud for sammensmeltningen af kulturer?

– Hvornår er en fusion en vellykket fusion?

– Hvordan kan en kommunikationsplan se ud, som sikrer at medarbejderne er godt klædt på til de nye forandringer?

Webinaret afvikles d. 6. april fra 10-10.45, hvoraf de sidste 15 minutter er afsat til en Q&A session.

Om Martin Brandt Friis

Martin Friis Brandt er ledelses- og virksomhedsrådgiver samt ekstern lektor på CBS og SDU. Igennem 10 år var han HR-chef hos Arla, der i den periode voksede fra 40-80 mia i omsætning blandt andet gennem opkøb og fusioner.

Webinaret er kun for medlemmer af F5.

F5 Workbook

Som medlem af F5 får du hver måned unik adgang til en Workbook, som guider dig igennem denne måneds tema, med links til indhold og refleksionsspørgsmål.

Denne workbook hviler på to søjler, der sammen tjener det formål at skabe faglig udvikling for ledere: Den omfatter:

1) Journalistisk indhold der alle omhandler samme tema og rummer ny indsigt og viden om aktuelle tendenser inden for ledelse, organisations- og kompetenceudvikling.

2) En række refleksionsspørgsmål- og værktøjer til, hvordan du sammen med andre arbejder målrettet på at styrke dit lederskab og dine kompetencer med udgangspunkt i det udvalgte magasin-materiale. Værktøjer der tjener som vejledning for diskussion, refleksion og handling.

Har du endnu ikke modtaget din Workbook, kan du få den her.

(Angiv venligst hvilken udgave du mangler)

Christian Ørsted: Manglende forandringer skyldes mangelfuld ledelse

Hvad gør du som leder, når de forandringer, du forsøger at implementere, møder modstand og slår fejl? I sin nye bog ‘Fatale Forandringer’ dykker Christian Ørsted ned i forandringsledelsens oversete problematikker og fokuserer på de fejltrin, som mange ledere begår.

En sund læringskultur er vejen til vellykkede forandringstiltag

Når ledere ønsker at eksekvere forandring, sker det ofte med en tydelig ubalance mellem fokus på strategi og fokus på medarbejdere. Det forklarer virksomhedskonsulent Mads Elk, der gennem samtaler med over 100 danske ledere har fundet frem til, hvorfor vi ofte fejler, når vi forsøger at implementere adfærdsændringer.