da
da
sv

F5 Update

F5 Update

Den uddøende mellemleder skal genopfinde sin rolle

Fremtiden varsler en markant redefinering af mellemlederrollen. Det  viser flere perspektiver i en ny rapport fra Videncenter for God Arbejdslyst, og ifølge seniorkonsulent i videncentret, Rebekka Bøgelund vil den omstillingsparate mellemleder ikke kun blive belønnet med færre krav, men også med mere tid til at tilegne sig nye kompetencer.

Læs mere

Mellemlederens 10 største dilemmaer

Mellemlederen er på papiret det afgørende bindeled, der får organisationen til at hænge sammen, men i virkeligheden er der tale om et dilemmafyldt krydspres mellem topledelse og medarbejdere. Det mener coach og ledelseskonsulent Dorte Cohr Lützen. Hun udgav sidste år bogen Mellemlederens dilemmaer, der med udgangspunkt i ledernes egne erfaringer dissekerer mellemlederens 10 største benspænd.

Læs mere

Den moderne leder skal være tjener for sine medarbejdere

Den agile leder lykkes bedst i rollen som tjener. Sådan lyder grundtanken bag ledelsesformen servant leadership, der ifølge erhvervspsykolog og konsulent Morten Jack vinder indpas i de ledelsesmæssige luftlag. Men kan man servicere medarbejderne uden at tabe stjernerne af skulderen? Og hvad skal en leder lave – hvis ikke der skal ledes?

Læs mere

Skal ledere være sjove?

Strategisk ledelseskommunikation bør i høj grad bygge på humor. Det mener ledelseskonsulent Henrik Skovdal, der træner ledere i brugen af humor og som understreger, hvordan gode grin kan hjælpe ens budskaber på vej. Det er dog nødvendigt at vide, hvordan humor bruges konstruktivt – ellers kan du komme rigtig galt afsted.

Læs mere

“Vi skal passe på med at bruge ord som ‘vende tilbage til’”

Mange virksomheder er klar til at genoptage de dagsordener, som herskede før krisen, men ifølge ledelsesekspert Helle Bro findes der ikke længere en virkelighed uden coronaens fingeraftryk. Det er dog ikke nødvendigvis en dårlig ting, fastslår hun.

Læs mere
Hvad med alt det, der var vigtigt før...
Hvad blev der af de fokusområder, der prægede det offentlige før krisen? Hvilke tendenser kan vi forvente at sætte fokus på igen? Og hvor har 2020 stillet det offentlige i bestræbelserne på at skabe fremtidige visioner og implementere nye dagsordener? Professor Kurt Klaudi Klausen gør status og ser på de kriselæringer, der efter corona kan medvirke til at accelerere offentlig udvikling.
12m
Nils Würtzenfeld
Enhver krise afføder uundværlig vide...
2020 er et overstået kapitel, som bør skrives i lærebogen fremfor glemmebogen, mener lektor og arbejdsmarkedsforsker. Det handler nemlig ikke om at se frem, men snarere tilbage på det seneste års prøvelser for at tilegne sig de værdifulde erfaringer, som ligger og venter for enden af enhver krise. Erfaringer der kan vise sig afgørende for både din organisation og dit lederskab.
13m
Nils Würtzenfeld
Virksomhedens kultur er afgørende for...
Mange ledere svigter, når organisationskulturer skal tænkes ind i en virksomhedssammenlægning. Det mener ledelsesrådgiver Martin Brandt Friis, der slår fast, at sammenlægninger er dømt til at fejle, hvis ikke spørgsmålet om kultur er medtænkt og grundigt indarbejdet i ledelsesarbejdet.
14m
Nils Würtzenfeld
5 tankefælder der spænder ben for of...
KLUMME: Som leder i det offentlige står du med udfordringer som aldrig før. Flere af disse udfordringer er dog så gængse, så de er til at udpege og forhåbentlig styre udenom for fremtiden. Erhvervspsykolog og ledelsesekspert Lotte Lüscher udpeger fem tankefælder, som offentlige ledere ofte falder i.
13m
Lotte Lüscher
En vellykket fusion er gennemsyret af ...
Alt for mange virksomheder og organisationer slår sig på mislykkede sammenlægningsforsøg, når en fusion eller et opkøb er under gennemførsel. Nøglen til at nå i mål findes i kommunikation – særligt med fokus på egen organisation.
14m
Nils Würtzenfeld
Disse personalegoder skaber engagerede...
Personalegoder er i høj grad med til at sikre tilfredse og engagerede ansatte – men kun hvis du som arbejdsgiver formår at følge med udviklingen og skræddersy goderne efter dine medarbejderes behov. Det viser flere undersøgelser, der samtidig peger på, hvilke personalegoder der rent faktisk gør en forskel i dag.
9m
Nils Würtzenfeld