da
da
sv

F5 Webinar

Ledelse af ledere med Lene Flensborg

Sådan lykkes du med at tage springet fra personaleledelse til ledelse af ledere.

Din ledelsesopgave ændrer sig markant, når du går fra personaleledelse til ledelse af ledere. For når du som leder tager et skridt opad organisationens karrierestige, er der både noget der skal læres og andet aflæres. 

Det er afgørende at vide hvad og hvordan, men desværre er dette problemområde sjældent belyst. Derfor vil F5 til september stille skarpt på de væsentligste faldgruber for ledere af ledere, når erhvervspsykolog Lene Flensborg afholder webinar.

Her vil hun præsentere seks afgørende nye roller, du skal løfte, hvis du ønsker at lykkes med overgangen fra at lede en gruppe medarbejdere til at lede andre ledere.

Webinaret er gratis og afvikles d. 22. september klokken 16.00-16.45.

Webinar: Strategisk offentlig ledelse i kriseperspektiv med Kurt Klaudi Klausen

Coronakrisen var en strategisk game changer, der bevirkede, at fokus skiftede fra en offensiv udviklingsorientering mod en defensiv fokusering på drift og kerneopgaver. Et år efter ser vi igen fremad og belyser, hvordan offentlige ledere kan vende tilbage til det udviklingsorienterede fokus.

Under webinaret vil vi belyse de makrotendenser, som blev tydeliggjort under krisen, særligt ift. centralisering og de-centralisering af ledelse. Kurt Klaudi vil belyse, hvilke strategiske dagsordener der bør vende tilbage, såsom afbureaukratisering, decentralisering, tillid, udvikling og genopfindelse. 

Vi kommer også ned på mikroniveauet og omkring fokusset på kerneopgaven, sikring af driften og hvordan du kan motivere dit personale såvel som kommunikationens rolle i meningsskabelse.

Webinar – Offentlig ledelse: Få konkretiseret jeres kerneopgave med Anders Seneca

Med afsæt i Anders Senecas nye bog ’Kerneopgaven i krise’ giver webinaret offentlige ledere indsigt i, hvordan de kan gøre kerneopgaven konkret – og det er der brug for, viser bogens undersøgelser.

Bogen baserer sig på samarbejder i 94 kommuner og samtlige af landets regioner og giver for første gang et unikt indblik i kerneopgavens tilstand og stilstand:

“Vi har styr på kerneopgaven, men vi styrer ikke efter kerneopgaven. Vi styrter rundt, men det er ikke kerneopgaven, der stresser. Vi har travlt med at spilde tiden”.

Webinaret afvikles onsdag d. 7. april kl. 11.00-11.45 via Teams Live event

Når to kulturer skal fusioneres til én: interview + Q&A med Martin Brandt Friis

Det er en stor ledelsesopgave at lykkes med at sammenflette forskellige kulturer, når der fusioneres eller opkøbes på tværs af virksomheder For hvordan griber man opgaven an, og hvad skal der til for, at man kan sige, man er kommet i mål med at skabe et stærkt fælles ‘vi’?

Webinaret vil blive afviklet som et interview med ledelses- og virksomhedsrådgiver Martin Friis Brandt, der har mange års erfaring med sammenlægninger. Undervejs vil han tage deltagerne igennem de forskellige faser og problematikker af en sammenlægning og henvise til metoder og perspektiver, der skal medvirke til en vellykket fusionering.

Webinaret afvikles tirsdag d. 6. april kl. 10.00-10.45

Strategisk pædagogisk ledelse med Klaus Majgaard

Hvordan lykkes man med at bygge velfungerende, langsigtede og faglige læringsmiljøer til børn og unge, når man samtidig skal operere i en politisk verden med mange værdier og logikker på spil – og mange om at sætte dagsordenen?

Klaus Majgaard har hele sit arbejdsliv beskæftiget sig med spændingsfelter og paradokser i offentlig styring og ledelse. Derfor vil han i dette webinar kortlægge den offentlige leders balancegang mellem interessenter og bygge bro over spændingsfeltet mellem faglig pædagogisk ledelse og politisk styrede aktører.

Webinaret afvikles tirsdag d. 9. marts kl. 10.00-11.30

Succesfuld reboarding af dine medarbejdere

Hent konstruktive perspektiver og inspiration til din reboarding-strategi, når HR direktøren fra Atea, Annette Otto, guider dig igennem forskellige fokusområder, der er med til at sikre, at både medarbejderne og virksomheden kommer godt i gang igen.

Agenda:

Reboarding må ikke undervurderes

Kombinér det bedste fra før og efter COVID-19

De nødvendige rammer sættes af ledelsen

Dialog mellem medarbejder og leder skal sikre en løsning for alle Fokus på fornyet fællesskab og nærvær

Q&A

Om webinaret

Dette webinar kortlægger nødvendigheden af at have en konkret reboarding-strategi, når de nuværende restriktioner lempes, og din virksomheds ansatte igen kan vende tilbage til en fysiske arbejdsplads omgivet af kolleger.

Undervejs guider Annette Otto deltagerne til, hvordan man kommer i gang med en indledende reboarding-plan, og hvordan denne først og fremmest skal bygge på rammer fastlagt af ledelsen.

Hun vil også komme ind på, hvordan nye såvel som gamle erfaringer samt individuelle dialoger skal sikre, at vi vender tilbage til en arbejdsplads, der på sigt fungerer endnu bedre end før.

Webinaret er kun for medlemmer af F5, skriv hvis du vil have sendt link til optagelserne.

“Det personlige lederskab – kickstart din udviklingsplan”

Webinaret er for dig, der enten er gået i stå med din personlige udviklingsplan, dig som savner ny inspiration eller dig, som slet ikke har fokus på en udviklingsplan.

Vi dykker ned i det personlige lederskab som begreb og præsenterer metoder for, hvordan du kan komme i gang med en udviklingsplan baseret på dit eget lederskab. Webinaret varer 45 minutter, hvor de sidste 20 minutter er afsat til en Q&A session.

Agenda

Hvorfor en personlig udviklingsplan? Introduktion til udviklingsplaner med fokus på det personlige lederskab, 5-10 min.

Hvilke områder bør du have fokus på at udvikle? Introduktion til udviklingspunkter, 5-10 min. Hvordan får du gennemført din udviklingsplan? Introduktion til delmål og tidsplan, 5 min.

Q&A, 20 min.

Om Claudia Lindby

Claudia Lindby har siden 2007 hjulpet ledere med at integrere menneskelige styrker i virksomhedens mål og retning. I 2016 tog hun initiativ til projektet Redefining Performance, og i sin daglige rolle som executive coach og facilitator hjælper hun ledere til at udvikle deres performanceledelse til næste niveau.

Tidligere har hun været Marketing Director, Business Development Director og Marketing VP i Carlsberg Breweries og Coca-Cola. Hos F5 er hun netværksdirektør for grupperne Redefining Performance.

Webinaret er kun for medlemmer af F5. Skriv for at få tilsendt link til optagelserne.

“Stenalderhjerner & smart teknologi i en kaotisk tid” med Imran Rashid

Se med når speciallæge, forfatter og ekspert i digital sundhed Imran Rashid går i dybden med nogle af de udfordringer, som denne specielle tid har medført for os alle.

Hvordan reagerer vi som individer, ledere og virksomheder, når tæppet hives væk under os? Hvordan kommer vi tilbage til en verden, der måske har forandret sig for evigt? 

Få blandt andet svar på, hvad der sker med vores bevidsthed i krisesituationer og  værktøjer til, hvordan du kan styrke dit lederskab post-corona. Du vil få indsigt i teknologiens påvirkning på vores evne til at fokusere og blive klogere på, hvordan du kan blive bedre til at prioritere både ledelsesopgaver og privatliv. 

Supply Chain Management med Tais Aasbjerg Petersen

Gense fem webinarer, om de forskellige processer i supply chain mangement – herunder:

1: Planlægning og styring

2: Leverandører, kunder og samarbejde

3: Arbejdskapital og lagerstyring

4: Driftsstyring og produktivitet

5: Strategi og implementering