da
da
sv

F5masterclass Bevidst lederskab og mærkbar ledelse

SKAL DIN LEDELSE PASSE TIL DEN VIDEN, VI HAR OM VORES HJERNER?

Bevidst lederskab og mærkbar ledelse

Bliv klædt på til at udøve mærkbar ledelse, der skaber lav stress og høj produktivitet.

Varighed: 1 dag


30/03 2021

Ny Kongensgade 9C
1472 København K

Vi er i højere grad
styret af impulsive, emotionelle og irrationelle tankemønstre

Den nyeste hjerneforskning har med al tydelighed vist, at mennesket langt fra er et rationelt væsen, men at vi i højere grad er styret af impulsive, emotionelle og irrationelle tankemønstre.

Alligevel har denne viden om hjernens reelle opbygning endnu ikke fundet vej ind i de strukturer og processer, som vi indretter os efter – hverken i privatlivet eller arbejdslivet. Særligt på mange arbejdspladser resulterer det i at det ubevidste, vane- og fremfor alt målstyrede lederskab får afgørende betydning for den måde, som medarbejdere ledes på. 

En udvikling, der let kan føre til lav produktivitet og et højt stressniveau. Fremtidens bæredygtige arbejdspladser tilhører derfor de bevidste ledere, der evner at udøve det mærkbare lederskab. Et lederskab, der både tager højde for det, der siges og menes – samt det, der forstås og mærkes.  

Masterclassen er relevant for ledere der:

 1) ønsker en grundigere indsigt i de grundlæggende biologiske, psykologiske og sociale faktorer,
som har afgørende indflydelse på ledelsesopgaven

2) ønsker at opdage nye forklarings-modeller på hidtidige virkeligheds-
opfattelser og som

3) ønsker at få inspiration til hvordan man gennem det bevidste lederskab 
opnår et mere bæredygtigt arbejdsliv, hvor skellet mellem den leder man er
og den, man ønsker at blive til, gradvist kan udviskes.

Det får organisationen ud af Masterclassen:

Organisationen vil gennem denne Masterclass opleve ledere, som klædes bedre på fagligt såvel som menneskeligt til at kunne udøve mærkbar ledelse, der kan skabe mere psykologisk tryghed samt indsigt i, hvilke strukturelle og kulturelle tiltag, der skal til, for at kunne skabe bedre arbejdsbetingelser på arbejdspladsen med høj produktivitet og lavt stress.  

Det får deltageren ud af Masterclassen:

Lederen får en solid indføring i hjernens og bevidsthedens opbygning, samt hvilke faktorer der spiller ind på menneskers indlæring og evne til at anvende deres kompetencer.  
Samtidig gennemgås følgende emner:
  
– Adfærdsdesign  
– Nudging og boosting  
– Distraktioner 
– Forudsætninger for koncentration og nærvær 
– Mental restitution og high performance 
– Digitalisering og Humanisering 
– Målbarhed og mærkbarhed 
– Kropstænkning 
– Praktiske råd og redskaber 

Underviser

Imran Rashid

Imran Rashid er speciallæge i almen medicin og tidligere innovationschef på Aleris-Hamlet. Han har sidenhen specialiseret sig i digitaliseringens konsekvenser for mennesker og bl.a. skrevet bestsellerne SLUK (2017), Offline (2019) og senest Sunde Vaner (2020). Han regnes for at være landets førende ekspert i digital sundhed og er bl.a. konsulent for PFA samt en række andre offentlige og private virksomheder.

Praktiske detaljer

Undervisningsmateriale

Du får en udførlig workbook, der fortæller dig præcis, hvad du skal gøre, og i hvilken rækkefølge. Alt, hvad der bliver sagt på masterclassen, står i din personlige workbook. Undervejs udfylder du også dele af din workbook, som til sidst sammenfattes i din personlige eksekveringsplan.

Dato: 30/03 2021 kl. 09:00 – 17:00

Hvor:

F5
Ny Kongensgade 9C
1472 København K

Investering:

5.900 kr. ekskl. moms pr. deltager.

Læs vores handelsbetingelser her

Ønsker du at få tilsendt en faktura, kan du skrive til os i formularen nedenfor.

Vil du med?


Kontakt os og hør mere  F5 Masterclass

  F5 Masterclass tager dig ud af din hverdag for en enkelt dag og giver dig tid til at reflektere over dine vante arbejdsgange gennem et intensivt forløb med både input fra faglige eksperter og hands-on praksis med egne cases.

  Du får indblik i de metoder og processer, der er oplægsholdernes mest succesfulde, og som får ledere og kolleger til at samarbejde, kommunikere og eksekvere på helt nye måder.

  Oplægsholderne er faglige eksperter og frontløbere, hvad angår de nyeste tendenser inden for ledelse. Derudover er de alle Network Directors hos F5, hvor de er ansvarlige for indhold, planlægning og eksekvering af F5’s netværk.

  Dagen er designet og opbygget således, at du tilegner dig viden og metoder gennem oplæg og eksekvering på egen relevant case. Det skaber størst værdi for din brug i praksis allerede dagen efter.

  Du får forskellige perspektiver på Masterclassens emne – både fra de andre deltagere og de forskellige oplægsholdere, og du oplever også, at oplægsholderne debatterer emnet med hinanden.