da
da
sv

F5masterclass Krisen & Kerneopgaven

HVORDAN BLIVER KRISEN ET VÆRDIFULDT VENDEPUNKT?

Krisen & Kerneopgaven

Lær at forankre de positive erfaringer fra corona-krisen strategisk og praktisk i offentlige organisationer.

Varighed: 1 dag


16/03/2021

Ny Kongensgade 9C
1472 København K

Krise betyder vendepunkt

Corona-krisen kan også blive et vendepunkt i måden vi løser og leder kerneopgaven.

Denne masterclass giver dig strategisk og praktisk indsigt i, hvordan du leder efter kerneopgaven. Sigtet er at skabe inspiration, refleksion og konkret aktion i dit eget ledelsesfelt.

Der er brug for at vi leder efter kerneopgaven på helt ny og meget mere konkret vis. Det er sjældent kerneopgaven, der stresser på de danske arbejdspladser. Corona-krisen har givet et interessant blik for, at vi ikke altid skal lave mere for at løse kerneopgaven bedre. Men de positive erfaringer kan vise sig kortvarige, hvis ikke de forankres, strategisk og praktisk.

Få Anders Senecas nyeste pointer og perspektiver, samt bud på, hvordan du omsætter dem til succes i din egen hverdag. Denne masterclass tager afsæt i Anders Senecas unikke indsigt og samarbejder i samtlige af landets regioner, 94 af landets 98 kommuner samt en lang række virksomheder og organisationer. Anders Seneca vil for første gang præsentere de nye budskaber og betragtninger, som ligger til grund for den bog om kerneopgaven, som udkommer primo 2021. 

Vi taler og skriver om kerneopgaven som aldrig før. Men det er sjældent kerne-opgaven, vi har travlt med på de danske arbejdspladser. Der er brug for, at vi gør arbejdet med kerneopgaven langt mere konkret, så den forløses, fællesgøres og fokuseres. Det handler om ledelse af kerneopgaven.
 
Denne masterclass giver dig inspiration og refleksion – samt mulighed for aktion i dit eget ledelsesfelt. Sessionerne veksler mellem oplæg og refleksioner, så pointer og perspektiver spejles og bliver konkret ift dit eget arbejde med kerneopgaven. Der er derfor mulighed for, at du arbejder konkret med udfordringer og udvikling i egen organisation.

Konkret får du inspiration og indsigt i:

Hvordan forløser jeg kerneopgaven?

Hvad ville borgeren reelt mangle, hvis vi forsvandt?

Kerneopgaven er ikke alene flotte ord. Kerneopgaven skal forløses i praksis og fokus er derfor på, hvordan vi får skabt en fælles forståelse og forløsning af kerneopgaven i hverdagens praksis.

Hvordan fællesgør jeg kerneopgaven?

Vi skal ikke lave det samme, men lykkes med det samme.

Tværfaglighed bliver let til tvær faglighed, hvis ikke vi udfordrer faglige hierarkier med den fælles kerneopgave. Det handler om at skabe og skærpe et professionelt arbejdsfællesskab og en fælles motivation.

Hvordan fokuserer jeg kerneopgaven

Vi skal ikke lave mere for at lykkes bedre! 

Kerneopgaven bliver ofte brugt til at legitimere og maksimere, frem for at optimere og prioritere. God tid bør ikke være en mangelvare, men er derimod en mulighed, hvis vi bruger kerneopgaven konkret til prioritering og optimering af tidskulturen.

Din organisation får også noget ud af denne masterclass,

i det der mellem sessionerne arbejdes konkret med aktionspunkter i egen praksis. 

– Kerneopgaven bliver konkret

– Den fælles motivation styrkes

– Corona-krisen omsættes til konkrete gevinster, der forandres og forankres varigt – eksempelvis ift. hvordan der arbejdes med trivsel, prioritering, tidskultur og professionelt arbejdsfællesskab.

Underviser

Anders Seneca

Anders Seneca er grundlæggende optaget af, hvordan vi skaber og skærper fælles forståelse af kerneopgaven. 

Med fælles kerneopgave følger fælles motivation, arbejdsfællesskab og trivsel på arbejdspladsen. 

Med afsæt i sine bøger og hundredevis af processer på arbejdspladser i Danmark holder Anders foredrag og faciliterer processer, der gør kerneopgaven konkret og dermed styrker trivsel og samarbejde – men også forandrer grupper af medarbejdere til velfungerende teams. 

Anders arbejder med såvel ledere som medarbejdere med blik for at skabe konkret forandring og forankring i hverdagen.

Praktiske detaljer

Undervisningsmateriale

Du får en udførlig workbook, der fortæller dig præcis, hvad du skal gøre, og i hvilken rækkefølge. Alt, hvad der bliver sagt på masterclassen, står i din personlige workbook. Undervejs udfylder du også dele af din workbook, som til sidst sammenfattes i din personlige eksekveringsplan.

Dato:16/03 2021 kl. 09:00 – 17:00

Hvor:

F5
Ny Kongensgade 9C
1472 København K

Investering:

5.900 kr. ekskl. moms pr. deltager.

Læs vores handelsbetingelser her

Ønsker du at få tilsendt en faktura, kan du skrive til os i formularen nedenfor.

Vil du med?


Kontakt os og hør mere  F5 Masterclass

  F5 Masterclass tager dig ud af din hverdag for en enkelt dag og giver dig tid til at reflektere over dine vante arbejdsgange gennem et intensivt forløb med både input fra faglige eksperter og hands-on praksis med egne cases.

  Du får indblik i de metoder og processer, der er oplægsholdernes mest succesfulde, og som får ledere og kolleger til at samarbejde, kommunikere og eksekvere på helt nye måder.

  Oplægsholderne er faglige eksperter og frontløbere, hvad angår de nyeste tendenser inden for ledelse. Derudover er de alle Network Directors hos F5, hvor de er ansvarlige for indhold, planlægning og eksekvering af F5’s netværk.

  Dagen er designet og opbygget således, at du tilegner dig viden og metoder gennem oplæg og eksekvering på egen relevant case. Det skaber størst værdi for din brug i praksis allerede dagen efter.

  Du får forskellige perspektiver på Masterclassens emne – både fra de andre deltagere og de forskellige oplægsholdere, og du oplever også, at oplægsholderne debatterer emnet med hinanden.