da
da
sv

Focus

Christoph Houman Ellersgaard

27. oktober 2020, kl. 16:30 – København OBS NY DATO (flyttet fra d.1. oktober).

Hvem tilhører de inderste cirkler af magtens netværk i Danmark? Og hvilke karriereveje fører derhen? Med udgangspunkt i sin kortlægning af den danske magtelite vil adjunkt på Copenhagen Business School Christoph Ellersgaard på denne F5 Focus fortælle om netværk og magt samt de blinde vinkler, der opstår, når topposterne besættes af meget ens personligheder. Han kaster også lys på, hvilken påvirkning magt har i organisationer både positivt og negativt, samt hvordan det influerer relationerne mellem ledere og medarbejdere. Derudover vil han bringe sine bud på, hvordan du skal tilgå rekruttering, talent og meritter, når fremtidens ledere rekrutteres.

TILMELD DIG CHRISTOPH ELLERSGAARD HER

TILMELD DIG LIVE-STREAM HER

Christoph Houman Ellersgaard, formand i Foreningen for Elite- og Magtstudier, forfatter og adjunkt på Copenhagen Business School
Vejen til magten

Iris Engelund

12. november 2020, kl. 16:30 – København

At kende hver enkelt medarbejders talenter og indrette arbejdsdagen, så de arbejder mest muligt med dem, booster motivation og arbejdsglæde. At arbejde med sine talenter giver energi og drive – og man er ni gange hurtigere til at se, påtage sig og udføre en opgave, når ens talenter er i spil.

Iris Engelund, talent coach og underviser i strategisk talentudvikling. Hun disrupter talentbegrebet ved at sætte fokus på, at det ikke kun er dem, der udviser store synlige præsentationer, der har talenter, men at alle i organisationen. Har man fokus på alle medarbejdernes talenter, vil man opleve et markant løft i effektivitet, samarbejde, opgaveløsning og kommunikation. Med et inspirerende oplæg giver hun på humoristisk måde et kvalificeret bud på, hvordan man kan sætte sine talenter i spil og skabe nye og bedre handlemuligheder i virksomheder og organisationer.

TILMELD DIG IRIS ENGELUND HER

TILMELD DIG LIVE-STREAM HER

Iris Engelund, talent coach og ekspert i strategisk talentudvikling
Sæt dit talent i spil

Kai Hammerich

2. december 2020 kl. 09.00-10.30 – København

Bliv klogere på, hvordan den danske nationalkultur påvirker vores danske ledelsesfilosofi med dens styrker og svagheder, når Kai Hammerich holder oplæg til F5 Focus.

I 2013 udgav Kai Hammerich den internationale bestseller: “Fish Can’t See Water – How National Culture Can Make or Break Your Corporate Strategy” sammen med den anerkendte engelske kulturguru og sprogekspert Richard D. Lewis på forlaget Wiley. Bogen blev oktober kvartalets business-bog i The Economist i 2013 og årets managementbog i Danmark i 2013.

Kai Hammerich er cand.oecon. og MBA fra Kellogg Business School. Som 28-årig var Kai Hammerich marketingsdirektør for Apple, hvor han var med til at lancere den kendte tech gigant i Danmark. De seneste 25 år har han været international headhunter, først hos Russell Reynolds i København og London og siden 2015 hos Korn Ferry i Norden, hvor han i dag er overordnet ansvarlig. Han blev i 2008 udnævnt til en af verdens mest indflydelsesrige headhuntere af Business Week.

TILMELD DIG KAI HAMMERICH HER

TILMELD DIG LIVE-STREAM HER

Kai Hammerich, cand.oecon. & MBA fra Kellogg Business School
Vekselvirkningen mellem nationalkultur og eksekvering på virksomhedsstrategi

F5 Focus 2021

Rekrutteringens faldgruber og gevinster når du personvurderer

Som leder vurderer du hver dag adskillige personer, deres udsagn og deres handlinger. De vurderinger danner grundlag for, hvordan du har det med andre mennesker, og hvad du gør ved dem. Men det kan være et problem, da den måde, vi vurderer andre på, ofte bygger på forkerte teorier om mennesker, og derfor bliver konsekvenserne af vores vurderinger også ofte problematiske. Det er imidlertid ikke, fordi vi er dumme, eller fordi vi ikke kender de “rigtige” teorier. Det handler i stedet om, at i de kontekster, hvor vi vurderer andre, er der nogle særlige metoder indlejret, og nogle særlige interesser og magtforhold i spil.

Lars Lundmann er cand.psych. & ph.d. i personvurderinger og direktør for konsulenthuset LUNDMANN. Han er forfatter til bogen “Du skal ikke være dig selv – erhvervspsykologens guide til at få det job, du gerne vil have”. Ved denne F5 Focus  belyser han de personvurderinger, der finder sted, når vi rekrutterer til vores organisationer. Han forklarer, hvordan vores rekrutteringsproblemer skyldes de metoder, vi bruger til personvurdering og giver forslag til, hvordan man slipper for at lade personvurderingerne styre vores valg og fravalg.

Du kan se mere om Lars Lundmanns tanker om personvurderinger i denne korte video

Du kan møde Lars Lundmann den 21. januar 2021, kl. 16:30 -18.00 i København

Hvis du vil være med via live-stream kan du tilmelde dig her

Klæd din organisation på til fremtiden – lær at udvikle din strategi på baggrund af megatrends

Fremtiden er lige om hjørnet, men hvordan ser den ud?

Hvis bare du vidste det, så kunne du forberede både dig selv og dine medarbejdere på alle de strategiske justeringer, der skal foretages for at gøre din virksomhed endnu bedre, vinde markedsandele m.m.

Du vil til dette F5 Focus blive introduceret for værktøjet Second Order Thinking, som hjælper ledere med at få tænkt konsekvenser ved nye tiltag ind i flere lag end blot den umiddelbare “første” konsekvens. Du kan læse mere om værktøjet her (engelsk).

Vi vil dykke ned i strømningerne, der flyder i tematikker som globalisering, miljøkrise, den teknologiske udvikling, individualisering og værdimangfoldighed og gå i dybden med, hvordan du omsætter viden til praksis på strategisk niveau. Herunder, hvordan du ved at få italesat makr- tendenser bedre kan klæde dine medarbejdere på til de forandringer, som uundgåeligt vil ske som følge af, at verden ændrer sig. 

Claus Fadum Nissen hjælper virksomheder med at skabe forretning og gennemføre transformationer, der gør dem i stand til at møde strategiske mål, forbedre performance og udvikle deres organisation.

Claus Fadum Nissens professionelle erfaring indenfor rådgivning og forretningsudvikling er opbygget gennem hans karriere i Skandinavien og New York, hvor han har arbejdet for globale virksomheder som FLSmidth og LEGO fra 1995 til 2005. 

Siden 2005 har han arbejdet som ledelsesrådgiver hos PA Consulting Group, KPMG og Cognizant med fokus på transformation, optimering og digitalisering hos en række af verdens førende virksomheder.

Claus Fadum Nissen kommer til F5 Focus i Aarhus d. 14.1. 2021

Mellemleder dilemmaer – hvordan gør man alle tilfredse?

Er du mellemleder kender du sikkert et utal af dilemmaer, du dagligt skal navigere i. 

Start år 2021 med at blive klædt godt på til at udvikle din ledelsespraksis, når Dorte Cohr Lützen vil føre jer ind i et udvalg af de paradokser, som hun har undersøgt og beskrevet i hendes seneste bog: “Mellemlederens dilemmaer”. 

Du vil få metoder og værktøjer til at styrke dit lederskab, ved at kunne balancere mellem dilemmaer, såsom at balancere mellem det man bliver bedt om, og det der giver mest værdi for arbejdspladsen. Eller hvordan du motiverer medarbejdere og skaber tillid, mens du bevarer tillid fra egne chefer. Andre buzzwords for dagen er blandt andet ledelse opad, forandring og stabilitet, feedback og det gode arbejdsmiljø og selvstændighed og teams. 

Dorte Cohr Lützen er cand.mag. og selvstændig konsulent med virksomheden Lützen Management, hvor hun arbejder med lederudvikling, coaching, rekruttering og organisationsudvikling. Hun har tidligere været konsulent i Mercuri Urval, DSB og Arbejdsmarkedsstyrelsen. Hun har skrevet bogen ”Dit personlige ledelsesrum” sammen med Birgitte Lønborg.

Dorthe Cohr Lützen kommer til F5 Focus i København d. 10.2.2021 kl.9.00-10.30

Vil du være med via live-stream kan du tilmelde dig her

Tillid og kontrol: Modspillere eller samarbejdspartnere?

Hvad er tillid, og hvordan spiller tillid sammen med kontrol i organisationen? I dette oplæg stiller Tina Øllgaard Bentzen skarpt på tilliden på arbejdspladsen, hvorfor den er så vigtigt, og hvordan den opbygges og styrkes gennem styring og ledelse. En væsentlig pointe er, at tillid og kontrol ikke nødvendigvis er modstandere – men faktisk kan spille konstruktivt sammen. Hvad skal der til, for at kontrol ikke undergraver tillid og opleves demotiverende og tidsrøvende? Og hvilke tillidsrelationer skal man som leder være opmærksom på at ”nære”, for at medarbejderne tør gribe tilbuddet om tillid?

Du vil blandt andet blive indført i: 

– En mere nuanceret forståelse af begrebet tillid, som ofte kan være lidt ”fluffy”

– Ideer til hvad du selv kan gøre for at opbygge tillid på din arbejdsplads

– Metoder til hvordan I kan arbejde med mere tillidsbaseret styring i din organisation.

Tina Øllgaard Bentzen er forsker på Institut for Samfund og Erhverv på Roskilde Universitet, hvor hun bl.a. forsker i tillidens betydning i offentlige organisationer, samt i hvordan styring og ledelse skal indrettes, hvis tillid er en ambition. Hun har tidligere udgivet bogen ”Tillidsbaseret styring og ledelse i offentlige organisationer” og er netop nu aktuel med bogen ”Samskabt Styring – nye veje til afbureaukratisering”.

Tina Øllgaard Bentzen kommer til F5 Focus i København d.9.3.2021 kl. 09.00-10.30

Vil du være med via live-stream kan du tilmelde dig her

Ledelse på tværs af lande, kulturer og virtuelle medier

Verden bliver i al hast mere globaliseret, og flere og flere skal i højere grad forholde sig til at have medarbejdere, kollegaer, chefer og nogle gange hele deres team spredt på tværs af verdens lande. En ny verdensorden, der giver masser af muligheder, men som også præsenterer lige dele udfordringer. 

Bliv klogere på den globaliserede arbejdsplads og ledelse i dette interaktive inspirationsforedrag af Signe Ørom. 

Foredraget runder blandt andet følgende spørgsmål: 

Hvilke kulturelle forskelle skal jeg være opmærksom på som global leder?

Hvordan kan jeg optimere kommunikationen og samarbejdet, når det foregår virtuelt?

Hvordan skabes tillid, team spirit og stærke relationer i det globale virtuelle samarbejde/team?

Vi stiller skarpt på, hvilke nye kompetencer den virtuelle, globale leder skal have og giver tips til, hvad der skal til for at sikre, at diversiteten i de globale teams bliver en styrke frem for barriere.

Foredraget er interaktivt, og der vil være mulighed for at sparre med andre globale ledere undervejs. 

Signe Ørom er ph.d. i sprog og kultur fra københavns Universitet og har i mere end 15 år haft verden som sin arbejdsplads. Her har hun trænet ledere i at arbejde på tværs af kulturer gennem både fysiske og digitale relationer. Hun har ligeledes afviklet hundredvis af træningsprogrammer om bl.a. globale samarbejder, globale teams og virtuelt samarbejde.

 I dag er hun ejer af og konsulent hos kulturtræningsvirksomheden ConnectingCultures, hvor hun har fokus på tværkulturel og virtuel ledelse med speciale i samarbejdsrelationer og er yderligere også deltidsforsker ved Københavns Universitet. Hun er snart aktuel med en ny bog om globalt, tværkulturelt og virtuelt samarbejde som udkommer i 2021.

Signe Ørom kommer til F5 Focus d. 26.5 2021 i København

Vil du være med via live-stream kan du tilmelde dig her

FN’s 17 verdensmål – hvor skal du starte?

Med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og det generelt voksende pres på virksomheders evne til bæredygtig omstilling, kræves der nytænkning. Både nytænkning af ledelse, strategi, forretningsmodeller, organisation/økosystemer, processer og kundeinvolvering. Men hvor starter og begynder man som leder, og hvordan undgår man, at det hele bliver ren filantropi i stedet for sund og bæredygtig forretning? 

Dette indlæg giver viden, værktøjer og konkrete eksempler på, hvordan man lykkes med bæredygtig og cirkulær forretningsudvikling og skaber vækst og nye forretningsmuligheder.

Du vil blandt andet blive indført i: 

Hvad er og kræver en bæredygtig og cirkulær forretningsmodel af din forretning?

Hvordan bruger man konkret de 17 mål til bæredygtig/cirkulær forretningsudvikling?

Hvordan skaber du værdi for kunden med bæredygtighed?

Hvilke værktøjer kan du bruge for at nå hurtigere i mål?

Case-eksempler på best + worst practice – how to and what not to do!

Annabeth Aagaard har samlet sine 25 års erfaring med bæredygtig og digital strategi, innovation og forretningsudvikling fra sin ledelsesmæssige baggrund hos bl.a. LEGO, Telenor og Atea samt fra sine 18 år som konsulent.

Hun er i dag også professor og direktør for eget forskningscenter, Interdisciplinary Centre for Digital Business Development, på Aarhus Universitet som huser 15 forskere. 

Annabeth Aagaard er derudover forfatter til en række akademiske og business håndbøger indenfor ledelse, innovation, bæredygtighed og digitalisering.

Mød Annabeth Aagaard d.28.8.2021 til F5 Focus i Aarhus

Vil du være med via live-stream kan du tilmelde dig her

Augmented og Virtual Reality – nye teknologier som forandrer

Få stimuleret dine sanser og udfordret grænsen mellem den fysiske og digitale virkelighed, når Khora og F5 inviterer til en introduktion af Virtual og Augmented Reality (AR og VR).

For mange er AR og VR knyttet op på gaming verdenen, men hos Khora udvikler de services, som både hjælper patienter med at konfrontere social angst og udvikler branding materiale, som denne rejse ud i rummet for Ørsted.

Du vil til denne F5 Focus både få VR brillerne på og dykke ned i forskellige universer, ligesom de vil præsentere, hvordan VR og AR kan bidrage til jeres kerneydelse. Hvad end du er fra den private eller offentlige sektor, præsenterer Khora mulighederne for, hvordan teknologierne kan bidrage med nye perspektiver og oplevelser, som flytter brugeren. I et interview har stifter og CEO, Simon Lajboschitz, forklaret det såeldes: “Hvis du skal købe hus, kan virtual reality teleportere dig ind i huset, hvor du kan gå rundt, før du skriver under. Og hvis du uddanner dig til kirurg, kan virtual reality placere dig midt i den mest ekstreme operation nogensinde. Og hvis du er fysiklærer, kan du sende dine elever til universets begyndelse” – Politiken 2015

Khora er stiftet af Simon Lajboschitz og har siden 2015 været forløber på udviklingen af AR og VR. De har vundet utallige priser og afviklet over 1000 workshops, som viser mulighederne ved at integrere disse nye teknologier på stadig uudnyttede områder. 

Du kan møde Khora d.3.9.2021i København

Tidligere Focus

Lotte Stausbøll Lüscher

Den 16. januar 2020, kl. 16:30 – Aarhus

En god leder kan se en sag fra flere sider, er i stand til at finde løsninger, der tager højde for flere aspekter i organisationen på en gang og samtidig træffe beslutninger og udvise handlekraft. Men hvordan får man som leder sin tvivl til at arbejde for sig? Hvordan undgår man at blive lammet af den? – og hvorfor er tvivlen en del af godt lederskab? 

Lotte Lüscher er partner i konsulentfirmaet Clavis Erhvervspsykologi samt forsker og forfatter til en række bøger om ledelse og paradokser, bl.a. bogen ”Lederen mellem tvivl og handlekraft”, der i 2018 blev kåret af Lederne som årets ledelsesbog.

Lotte kommer med eksempler og cases, der viser, hvordan ledere i praksis arbejder med lederskabets paradoksale vilkår. Hvordan kan lederen forsone sig med oplevelsen af at lede i et felt af paradokser, der ikke kan eller skal løses. Hun sætter lys på, hvordan man kan reflektere og indstille sig på en balancegang mellem tvivl og handlekraft.

Lotte Stausbøll Lüscher, erhvervspsykolog og forfatter
Handlekraftige ledere – med tvivlen som følgesvend!

Shahar Silbershatz

7. januar 2020, kl. 16:30 – København

Is it true that people no longer trust companies? If so – why is that the case and why does it matter? In today’s world and business environment, being trusted and having a strong reputation are increasingly essential for a company’s success – and sometimes even for its very survival. Society is becoming more critical, regulators more demanding and stakeholders in general more influential. Mistakes can be costly, and a bad reputation can cause a massive financial blow – as companies like Danske Bank, Volkswagen, United Airlines and others can demonstrate. In this talk, Shahar Silbershatz – CEO of the brand & reputation consultancy Calibar – will focus on the relationships between people and organizations, with some fundamental do’s and don’ts that help companies become more trusted and trustworthy – and thereby winning loyalty, preference and advocacy from their customers, employees and other key stakeholders.

Shahar Silbershatz – CEO hos Callibar
The importance of trust and a strong reputation – and how organizations can earn them

Camilla Kring

4. december kl. 09.00 – 11.00 – København

A-mennesker er friske og flittige, mens b-mennesker er lade natteravne. Det har vi indrettet vores samfund efter. Men giver det overhovedet mening, når mange af os har et biologisk ur, der starter senere? Den kongstanke forsøger ph.d. og keynote speaker Camilla Kring at udbrede og forklarer, hvordan en markant dårligere arbejdsstyrke er en direkte konsekvens af ufleksible døgnrytmer.

Camilla Kring
Den ufleksible døgnrytme

Mikkel Severin

23. oktober kl. 16.30-19.00 – København

Hvordan skelner vi mellem det, der bliver sagt og de tanker, der ligger bag? Det er nogle af de spørgsmål Mikkel Severins oplæg om tolkning af mimik og kropssprog besvarer. For vi siger meget uden ord. Mikkel Severin har nærstuderet kropssprog og vil på denne F5 Focus sætte spot på, hvordan du styrker din tolkning af kropssprog i møder og i samtaler med ledere og medarbejdere.

Mikkel Severin
Tolkning af mimik og kropssprog

Helle Hein

2. september kl. 16.30-19.00

Motivationen er den største forudsætning for produktivitet og arbejdsglæde. Alligevel glemmer de fleste ledere at undersøge, hvad der motiverer den enkelte medarbejder. Til F5 Focus vil Helle Hein gå i dybden med sin forskning og på underholdende vis fortælle, hvad der driver forskellige medarbejdere, og hvordan du fastholder dem.

Helle Hein
Motivation og arbejdsglæde

Karsten Lauritzen

3. oktober kl. 09.00 – 11.00

Karsten Lauritzen (V) overtog Skatteministeriet i 2015, da området i den grad var ramt af problemer. Forude havde fulgt en periode med syv ministre på fire år, og skatteområdet var ramt af en lang liste af store skandaler om svindel, unddragelse og det kuldsejlede EFI. På F5 Focus fortæller han om tiden om, kriserne og om opgaven med at genskabe tilliden til SKAT.

Karsten Lauritzen
Kriserne og om genskabe tilliden