Genskab motivationen hos dine medarbejdere – og dig selv

31. October 2022

Hvis du oplever, at dine medarbejdere har mistet motivationen, skal du stille åbne spørgsmål, lytte og lægge din trang til at løse problemer væk, siger psykolog og ekspert i handlekraft, Rikke Hosbond Trillingsgaard. Ellers risikerer du bare at gøre dem endnu mere demotiverede.

”Hvordan går det? Trives du med opgaverne og din rolle? Får vi bragt dine kompetencer i spil på den rigtige måde?” Medarbejderen kigger på lederen, og pausen bliver lidt for lang. ”Jeg synes, de er virkeligt spændende,” svarer medarbejderen. Nu bliver lederens pause for lang. MUS-samtalen skulle handle om, hvordan lederen og medarbejderen får det bedste ud af deres samarbejde, men lederen kan ikke mærke sin medarbejder. Med-arbejderen virker overhovedet ikke motiveret, bemærker lederen, og har desuden også præsteret under det sædvanlige på det seneste. Måske medarbejderen bare er træt, tænker lederen for sig selv.

Hvad lederen ikke ser, er, at medarbejderen i en længere periode er blevet bedt om at løse opgaver, der slet ikke er dennes kernekompetence, og derfor er medarbejderens motivation stille og roligt forsvundet, fordi medarbejderen ikke føler, at der er nogen udløbsdato på disse kedelige eller svære opgaver. Men i stedet for at forfølge den manglende motivation, som lederen så korrekt har opsnappet og spørge ind til det, giver lederen medarbejderen flere opgaver i samme dur.

Til næste MUS-samtale påtaler lederen den frustration, som medarbejderen har udvist siden sidst. Medarbejderen svarer, at det er vanskeligt at komme i mål med opgaverne, fordi de ligger udenfor det, som er medarbejderens kernekompetencer. Og det er svært at få god fremdrift i de opgaver, der kræver samarbejde på tværs. Lederen hører fru-strationen og begynder at komme op med løsninger for, hvordan udfordringerne kan løses og styrkes i sin opfattelse af, at medarbejderen er umotiveret og har vanskeligt ved at tage ansvar og finde løsninger.

Vi mennesker er skruet sådan sammen, at vi bliver mest motiverede, når vi laver noget, som vi er gode til, og som vi samtidig synes er sjovt. Derfor bør alle ledere spørge sig selv om, hvorvidt deres medarbejdere også bruger deres styrker. For sagen er, at det præcis er derfor, at medarbejderen blev demotiveret. ”Motiverede medarbejdere er både dygtigere, trives bedre og er mere effektive, for vi mennesker er i vores es, når vi laver det, som vi er gode til,” siger Rikke Hosbond Trillingsgaard, psykolog og chefkonsulent i konsulenthuset UKON, der arbejder med ledelse og organisationspsykologi.

Giver det mening?

Rikke Hosbond Trillingsgaard faciliterer blandt andet et uddannelsesprogram for er-farne ledere, hvor fokus er på at mobilisere modet og handlekraften hos dem selv og medarbejderne. ”Når du får energi af noget, ved du pludselig, hvad der er vigtigt for dig. Det er den energi, som du skal bemærke hos dig selv og dine medarbejdere. Vores følelser er centrale for os i forhold til at navigere i både vores arbejds- og privatliv. Og hermed en afgørende faktor i at få fat i vores motivation,” siger Rikke Hosbond Trillings-gaard og forsætter: ”Vi har brug for, at vores arbejde giver mening. Det er en stærk indikator for, om vi er motiverede. Hvis vores værdier i måden at løse opgaverne på eller i samarbejdet bliver truet eller forsvinder, så påvirker det vores motivation negativt. Vi begynder at sætte spørgsmålstegn ved meningen i det.”

Kort sagt – hvis distancen mellem vores værdier og virkeligheden bliver for stor, og vi ikke taler om, hvor energien og motivationen egentlig ligger, og hvad der har taget det fra os, kan det i værste fald bringe os i en tilstand af afmægtighed. Derfor skal ledere undersøge, hvad der fremmer og dræner motivationen hos deres medarbejdere. Især hvis en medarbejder virker demotiveret. Det kan nemlig blive så alvorligt, at det kan ende med opsigelser, hvor der smækkes med døren eller stresssygemeldinger. Hvis vi arbejder for længe på højpeak, og selv når tempoet falder en smule, stadig har en følelse af ikke at kunne nå at løse alle opgaverne, kan det ende i mistrivsel. ”Vores identitet og arbejde er meget tæt forbundet for mange af os. Vi får energi af at levere, og hvis vi ikke kan det, føler vi os utilstrækkelige. Så vi skal finde ud af, hvad der motiverer os hver især og blive enige om, at vi jo ikke er interesserede i at slukke lyset hos hinanden,” forklarer Rikke Hosbond Trillingsgaard.

For mister vi motivationen, mister vi samtidig handlekraften, og dermed ender det i eksempelvis ineffektivitet, apati, frustration eller en blanding af det hele.

Vær ærlig

I sit arbejde møder Rikke Hosbond Trillingsgaard dygtige ledere, som vil deres med-arbejdere det godt og ønsker, at de lykkes. Men lederne har selvfølgelig også fokus på, hvordan medarbejderne kan lykkes med deres opgaver og er samtidig interesseret i at undersøge, hvad der motiverer medarbejderne, forklarer hun. I samarbejde med lederne arbejder Rikke Hosbond Trillingsgaard dermed med, at lederne i højere grad formår at have dialoger med deres medarbejdere om netop det. Det kan også være en udviklende samtale for medarbejderen, hvor medarbejderen selv kan få større indsigt i, hvad der faktisk giver energi, og hvad der får energien til at forsvinde.

Kort sagt skal lederne turde at blive i det undersøgende felt og være sammen med de følelser og energier, der måtte komme frem, samtidig med at lederen skal tøjle trangen til at komme med løsninger på de konkrete udfordringer, som medarbejderen giver udtryk for. Særligt hvis motivationen af den ene eller den anden årsag er stækket eller værre endnu forsvundet.

”Vi vil alle gerne kunne løfte vores opgaver og få dem et nyt sted hen. Når fokus i 1-1 samtalen overvejende fokuserer på status og KPI’er, har jeg ofte hørt fra medarbejdere, at de oplever, at de ikke blive forstået og set for de kvaliteter samt den indsats, som de lægger for dagen. Det slukker lyset i øjnene på dem. I virkeligheden skal lederen tage fat lige der og finde ud af, hvad der ligger til grund for medarbejderens frustrationer eller manglende motivation og mindre på at finde hurtige løsninger på konkrete problem-stillinger,” siger Rikke Hosbond Trillingsgaard og fortsætter: ”En vigtig del af samtalen er ikke at løse, men at finde ud af, hvordan du kan hjælpe, og det kræver en god portion ærlighed. Vi vælger ikke selv vores kolleger, men vi kan være ærlige om, hvad der tænder og slukker os i arbejdsprocessen og være interesseret i det hos kollegerne. Men det afholder vi os ofte fra, fordi vi er bange for reaktionen, og det er synd, for det er det, der er behov for.”

Som leder skal du derfor turde spørge ind til, hvorfor en medarbejder – på dig – virker så frustreret, og hvad der ligger til grund for det. Herved lærer du medarbejderens strategier bedre at kende samt også gennem spørgsmål få en fælles indsigt, sætte udviklingsmål op eller tale om, hvordan mening og motivationen kan styrkes. Kort sagt skal man ind og være meget mere coachende og faciliterende, end man, som leder, måske er vant til. ”Gør en dyd ud af at stille åbne spørgsmål og fortæl medarbejderne, at du oprigtigt ønsker at blive klogere på, hvad der driver dem. Selvom du tror, at du ved det, skal du pakke fiksemodet væk,” siger Rikke Hosbond Trillingsgaard og fortsætter: ”Problemet er nemlig, at erkendelse og indsigt ikke altid går hånd i hånd med tempo og fiksemode. Hvis du prøver at fikse manglende motivation med hurtige løsninger, så kan det blive kontraproduktivt, fordi medarbejderen oplever, at I ikke får taget snakken om det mest betydningsfulde – nemlig hvad der er meningsgivende og motiverende i opgaveløsningen og samarbejdet, og hvad der ikke er. Dermed er det medarbejderne, som skal finde løsningerne, men du kan hjælpe med at mobilisere deres handlekraft ved at være reelt interesseret i, hvad der driver dem.

Husk at du også skal motiveres

Så lad os for en stund vende tilbage til MUS-samtalen. Som leder skal du nemlig også huske, at du befinder dig i et magtforhold, hvorfor du ikke kan forvente, at din med-arbejder åbner sig for dig med det samme. ”Bliv opmærksom på, hvordan du bruger din formelle stjerne. Kan medarbejderne tale helt ærligt med dig, uden at det falder dårligt tilbage på dem, direkte eller indirekte,” siger Rikke Hosbond Trillingsgaard og fort-sætter: ”Motivation bor godt i en kultur med psykologisk tryghed. Her kan vi være ærlige med hinanden om samarbejdet og vores indsats, fordi vi har fokus på, hvordan vi i endnu højere grad lykkes bedst sammen om vores mål.” Vi har forventninger til hinandens indsats og bidrag med et blik for hinanden, som de mennesker vi er. Vi er alle moti-verede og målrettede i udgangspunktet, men motivation skal nurses, for knas giver problemer.”

Der er nemlig et vigtigt arbejde med at udvikle vores samarbejdsrelationer til hinanden, så vi også tør adressere elefanten i rummet, når den tropper op. Eksempelvis kan man få motivation ind som et naturligt emne i dialogen og tale om de styrker og skyggesider, der uundgåeligt vil dukke op. Men det skal gøres åben og uden at evaluere hårdt på det. ”Det er her sårbarheden viser sig, og hvor dialogen kan være et vigtigt afsæt for at gen-vinde sin motivation og handlekraft. Spørgsmål om, hvad der giver din medarbejder energi i øjeblikket, eller hvad der er meningsfuldt for dig samt hvem og hvad, der kan tage motivationen og handlekraften, er gode spørgsmål,” siger Rikke Hosbond Trillings-gaard og forklarer, at du også kan spørge om, hvordan medarbejderen selv kunne tænke sig at sætte sin handlekraft i spil, eller hvordan du kan hjælpe med de udfordringer og barrierer, medarbejderen oplever.

Hvis du nogensinde har siddet i en situation, som ligner den, der blev beskrevet først i artiklen, skal du ikke få dårlig samvittighed nu, men snarere se konstruktivt på det. Rikke Hosbond Trillingsgaards spørgsmål kan være medvirkende til, at du også får taget snakken om, hvad du ønsker, at du og dine medarbejdere lykkes med og adressere de ting, som du eksempelvis ser som udfordringer. Så moralen er også at huske dig selv. For hvad får du energi af – og hvad tager din energi? Og hvornår ved du, at du bidrager med noget vigtigt og meningsfuldt? Formår du at svare på det, vil det gøre dig mere nærværende og handlekraftig. ”Så husk nu også dig selv og din motivation. Når dine medarbejdere mærker, at opgaverne og samarbejdsrelationerne er meningsfulde for dig, og at du er engageret og motiveret, smitter det af på dem,” siger Rikke Hosbond Trillingsgaard.

Elisabeth Hamerik Schwarz

Læs også

Har du fundet din praktikplads til næste semester?

Har du fundet din praktikplads til næste semester?

F5 er en ung og ambitiøs virksomhed, som stræber efter at være Danmarks foretrukne leverandør indenfor lederudvikling. Vi har gennem de seneste 6 år samlet ca. 2000 ledere fra Danmarks største organisationer til sparring via netværksgrupper, foredrag, konferencer og...

read more
“I et eksternt netværk kan du tale frit”

“I et eksternt netværk kan du tale frit”

Er man som leder medlem af et internt organisationsnetværk, kan det til tider være svært at tale rent ud af posen. Det mener Henriete Siff Thomsen, der er centerleder i Frederikssund Kommune. Hun føler, at der er et andet fortrolighedsrum i hendes netværk hos F5...

read more
“Intimitet er nøglen til lederskab”

“Intimitet er nøglen til lederskab”

Lederudvikling kommer i mange afskygninger, men der er stor forskel på udbyttet, mener Stefan Schlie, der er Head of WTG Engineering i Vattenfall. Han går både til workshops og konferencer, men peger på, at et netværk med kontinuitet og intimitet har mest at byde...

read more

Medlemskaber

Som medlem hos F5 er du altid på forkant med de nyeste trends og tendenser indenfor ledelse og lederudvikling. Vi samler nysgerrige og ambitiøse ledere, der har fokus på personlig udvikling gennem sparring og faglige diskussioner.

Vil du være med i et professionelt ledernetværk eller blot have adgang til alle vores konferencer og foredrag, så bliv klogere på dine muligheder her.

Hent PDF om netværket

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en.

Source - network group

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Få en gratis workbook.

Indtast dine oplysninger og vi sender dig en rabatkode, der giver dig én gratis workbook.

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Få en gratis workbook.

Indtast dine oplysninger og vi sender dig en rabatkode, der giver dig én gratis workbook.

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette kursus?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette kursus?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag vores eventkalender i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag kursusbeskrivelse i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag netværksbeskrivelsen i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag netværksbeskrivelsen i din mailindbakke

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag brochuren om medlemskabet i din mailindbakke

Source - membership PDFs

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag brochuren om medlemskabet i din mailindbakke

Source - membership PDFs

Tak.

Are you interested in this network group?

Fill out the form and we will contact you.

Source - counseling

Thank you.

Are you interested in this network group?

Fill out the form and get access to the PDF about the network.

Netværksbeskrivelser

Thank you.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Netværksbeskrivelser

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Netværksbeskrivelser

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.