da
da
sv

Globale klimamål er SMV’ernes nye guldkalv

9 min

Mange store danske selskaber har efterhånden tilsluttet sig FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Men selvom man måske skulle tro, at målene mest af alt gavner imageplejen, kan de skabe nye vækstmuligheder for små og mellemstore virksomheder.

Trykkeriet KLS Pureprint har forstået, at miljøindsatsen handler om noget langt større end blot at vise, at man er en grøn virksomhed. Hos det familieejede trykkeri i Hvidovre er man gået all-in på bæredygtighed – og det har både givet nye ambitioner og forretningsmuligheder.

”Vores grønne indsats og verdensmålene har givet os en forretningsmæssig niche at arbejde indenfor, som vi ikke havde før. Indsatsen har åbnet for dialog med en lang række nye kunder, og den har givet os tro på vækst og fremgang i en branche, der er ganske udfordret i disse år”, forklarer Kasper Larsen, der er kommerciel direktør i virksomheden.

KLS Pureprint begyndte at beskæftige sig med bæredygtighed allerede tilbage i 2007, hvor virksomheden formulerede en målsætning om at blive det grønneste trykkeri i Skandinavien. Men Kasper Larsen oplever, at verdensmålene har sæt ekstra skub på indsatsen.

”FN’s verdensmål har spillet utroligt godt ind i den beslutning, vi traf tilbage i 2007. Målene har givet os en fælles begrebsramme at navigere ud fra”, siger han.

KLS Pureprint måtte genopfinde sig selv

Trykkeribranchen har henover de seneste årtier oplevet stærk konkurrence som konsekvens af digitaliseringen – en udvikling, der også har udfordret KLS Pureprint. Derfor var beslutningen om en grøn omstilling en forretningsmæssig nødvendighed.

”Vi omlagde også til en mere grøn strategi, fordi vi havde et behov for at udforske nye veje at gå. Som trykkerivirksomhed befinder vi os i et marked, der er nedadgående. I 2007 var der over 2.000 trykkerier. I dag er vi pænt under 100 tilbage i Danmark”, pointerer Kasper Larsen.

Men det har ikke været uden omkostninger, at KLS Pureprint har omstillet virksomheden til udelukkende at producere bæredygtige tryksager. Trykkeriet, der laver alt fra papir til magasiner og emballage, har nemlig måtte finde nye leverandører af blandt andet karton, lim, lak, trykfarver og papir.

Kasper Larsen sætter to tykke streger under bæredygtighedsindsatsen – og den grønne ambition er nu blevet et mål med ambitioner for hele verden.

”Vi er klar til at gå hele vejen. Vi har et mål om at være verdens grønneste trykkeri – vi vil være med længst fremme i vores branche på den bæredygtige agenda. Det er en mission, vi i praksis styrer gennem vores cradle-to-cradle certificering, som vi i øjeblikket kun er tre trykkerier, der har fået tildelt på verdensplan”.

Cradle-to-cradle-certificering gives til virksomheder, der arbejder indgående med bæredygtighed og genanvendelse i alle led af værdikæden. Indsatsen dækker blandt andet materialesundhed, vedvarende energi, ansvarligt vandforbrug og materialegenanvendelse.

SMV’ernes problem er indædt fokus på driften

Ifølge Anja Hoffmann, der ejer rådgivningsvirksomheden Sentio Lab, bør langt flere SMV’er gribe de innovative og økonomiske muligheder, der ligger i at omstille til verdensmålene.

Det kommer dog ikke bag hende, at mange SMV’er er lidt påpasselige med at rulle indsatsen ud. Men det er en situation, hun ærgrer sig over.

”SMV’ernes udfordring er, at de er så optaget af driften, at de nogle gange glemmer at kigge op og se på visionerne. Lederne i de små og mellemstore virksomheder bør begynde at forstå perspektiverne i verdensmålene og hvordan, de kan gavne deres virksomhed”, siger Anja Hoffmann.

Og omstilling behøver ikke at være så kompliceret, for de små virksomheder har lettere ved at omstille, mener hun.

”Fordelen ved SMV’erne er, at de næsten er fri for det bureaukrati, som store etablerede virksomheder ofte er bygget op omkring”, tilføjer Anja Hoffmann.

Bæredygtighed – for overlevelsens skyld

Ifølge Kasper Larsen fra KLS Pureprint er bæredygtighed og derigennem verdensmålene en helt uundgåelig del af fremtidens måde at drive virksomhed på.

”Jeg tror, at man grundlæggende skal gøre op med holdningen om, at man satser på bæredygtighed. Jeg vil hellere vende det rundt og sige, at hvis ikke man gør, er man færdig. Vi kan som virksomhedsledere ikke tåle at lade være”, påpeger han.

Kasper Larsens råd til andre SMV’er er derfor klart.

”Det er bedre at være ambitiøs, når man sætter målene og så skulle strække sig lidt – fremfor at stile efter mål, man let kan nå. Det er ikke der, man er innovativ. Man skal være ambitiøs og turde udfordre sig selv. I virkeligheden er verdensmål nummer 17 – partnerskaber for handling – særligt relevant, idet indsatsen på det grønne område i høj grad afhænger af et effektivt samarbejde med kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere. Man skal ikke være så berøringsangst”, forklarer han.

Anja Hoffmann er enig og tilføjer, at indsatsen for bæredygtighed og FN’s verdensmål også handler om, at lederne sætter sig ind i værdikæden i den cirkulære økonomi.

”Det er essentielt, at lederne forstår, at værdikæden kan komme deres virksomhed til gavn. Det er vigtigt, at lederne giver sig tid til at dykke ned i principperne om den cirkulære økonomi, og hvad den kan rumme – både af udfordringer men så sandelig også af muligheder”, siger hun.

Danmark kan meget mere

Sara Krüger Falk er direktør i FN Global Compact Danmark, et FN-initiativ, der arbejder indgående med virksomheders arbejde med samfundsansvar. Hvis det stod til hende, kunne danske virksomheders indsats for bæredygtighed godt opskaleres betydeligt mere.

”For mig at se har vi en stor interesse i, at der er et marked for bæredygtige investeringer også i SMV’er. Mine udenlandske kollegaer fortæller mig, at vi er dygtige i Danmark. Jeg tror dog imidlertid, at der skal meget mere til, hvis vi virkelig skal løfte indsatsen mærkbart og blive en global topspiller. I andre lande rykker de eksempelvis på den grønne dagsorden, og i flere kinesiske storbyer kører samtlige busser på el, og scootere, der kører på fossile brændsler, er forbudt”, forklarer Sara Krüger Falk.

Hun mener, at danske SMV’er bør udnytte den stærke position, Danmark har arbejdet sig frem til.

”Når jeg ser os udefra, kan jeg godt se, at vi har ret mange virksomheder, der leverer epokegørende løsninger. De virksomheder er kendte, fordi de er first movers på bæredygtige løsninger på deres område. Vi skal sørge for at fastholde vores position, for vi kan meget hurtigt blive overhalet”, siger hun.

Anja Hoffmann oplever også, at visse mellemstore virksomheder læner sig tilbage og ikke er sultne nok efter ny udvikling.

”Hvis sulten ikke er der, og forretningen i øvrigt kører tilfredsstillende, er forandringlysten der måske heller ikke. Der skal være en udviklingslyst, som man godt kunne udfordre lidt”, lyder hendes opfordring.

Sådan kan SMV’erne komme i gang

Ifølge Anja Hoffmann er det bare om at komme i gang med at tænke bæredygtighed ind i din virksomhed.

”Start i det små og spørg dig selv, hvor giver det mest mening at arbejde med udviklingsperspektiver. Afgræns det til noget, som din virksomhed kan håndtere – omendt det stadig skal være ambitiøst”, siger hun og tilføjer:

”Min fornemmelse er, at alt for mange virksomheder ikke er dygtige nok til at udvikle nye forretningsmodeller. Med verdensmålene kan man opnå ny vækst gennem nye satsninger og markeder. Pilotprojekter kan være en start”.

FNs verdensmål blev vedtaget i 2015 og skal frem til 2030 sætte kursen for en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og verdensmiljøet. 

Du kan læse om målene her. 

På billedet i toppen ses tv. Knud Erik Larsen (3. generation og adm. direktør) og Kasper Larsen (4. generation og kommerciel direktør) i KLS Pureprints produktionsmiljø.