Hvorfor følger vi stadig samlebåndets logik?

22. October 2015

De fleste store virksomheder er opbygget omkring idéen om samlebånd og produktivitet, selvom industrialiseringens æra for længst er forbi

De færreste af os arbejder i dag på fabrikker med store sodsorte co2-udledende skorstene.

Alligevel organiserer langt de fleste virksomheder sig på samme måde, som dengang man stod lange dage ved samlebånd og udførte en simpel manuel opgave. Igen og igen.

Det mener en række eksperter, som F5 har talt med. Og samtlige eksperter mener også, at danske virksomheder med fordel kunne luge ud i de gamle vaner.

For industrialiseringens organisationsform skaber nemlig hverken innovative og konkurrencedygtige virksomheder eller glade medarbejdere i en tid, hvor 75 procent af danskerne arbejder med viden og service.

Men på hvilke området er det egentlig, at vi lever efter industrialiseringens logik?

8-16 er ikke optimalt
Organisationsekspert og ph.d. Jacob Storch kan se talrige eksempler på, at det industrielle mindset stadig lever i bedste velgående. Ifølge ham er arbejdstiden et af de mest typiske tegn på virksomhedernes fabriks-dna.

“Det er et meget maskinelt billede, hvor man havde tre skift på et døgn for at holde fabrikkerne i gang konstant. I dag har vi så beholdt skiftet fra 8 til 16, og i nogle funktioner giver det god mening, fordi man kun kan udføre opgaven i det tidsrum,” siger han.

“Men det er ikke ensbetydende med, at alle funktioner fungerer bedst på den måde. Mange jobs kræver for eksempel, at man får gode idéer, og hvem siger, at de kommer mellem 8 og 16?”, spørger Jacob Storch.

Vidensarbejdere peaker ved 16 timers arbejdsuge
Også vores danske version af Henry Fords arbejdsuge, de hellige 37 timer, får hug af Jacob Storch, der har grundlagt et af de mest prominente danske konsulentbureauer, det Rambøll-ejede Attractor.

Han påpeger, at en undersøgelse har vist, at vidensarbejdere peaker, hvis de arbejder 16-18 timer om ugen. Resten af tiden bør de lade op og modtage inputs. For det giver dem nemlig de bedste forudsætninger for at præstere.

“Undersøgelsen er interessant, fordi den også viser, at præstationen falder, hvis man forsøger at presse flere timer ud af folk. Leverancen falder i de andre timer, og så er gennemsnittet det samme,” siger han.

Det underbygger erfaringer fra et Toyota-værksted i Göteborg. Her er produktiviteten steget selvom, man har sat arbejdstiden ned fra 8 til 6 timer om dagen. Og her taler vi endda fortrinsvist manuelt arbejde.

Teknologi erstatter kontoret
Anders Sahl Hansen er konsulent i Innovation Lab, hvor han hjælper store virksomheder med den digitale omstilling. Han fortæller, at ny teknologi vil komme til at ændre vores arbejdstider og måde at arbejde på.   

“Hele paradigmet med, at vi skal være på arbejde fra 8-16 er på vej ud. Digitaliseringen gør, at vi kan arbejde på de tidspunkter, vi er mest produktive. Så der er mindre behov for, at vi skal sidde samme sted på samme tidspunkt. Hvor vi før kun havde e-mails er der mange flere samarbejdsværktøjer i dag, der gør det overflødigt at sidde samme sted og på samme tidspunkt som ens kollegaer,” siger han.

“Digitaliseringen gør også, at vi kommer til at få større indsigt i, hvornår vi rent faktisk er mest produktive. Måske arbejder man bedst fra 10-12 og så nogle timer om aftenen,” siger han.

Forvent flere freelancere
Anders Sahl Hansen mener også, at freelance-livsstilen vil komme til rokke ved vores forventninger til arbejdsliv og -tid. Det skyldes portaler som Fiverr, Taskrabbit og Upwork. De gør det let at organisere arbejde decentralt og på løs basis.

“Der er et spændende skred på vej, og det er på ingen måde rullet fuldt ud i Danmark endnu. Mange steder er det ved at blive mere accepteret at have en række freelancere tilknyttet i stedet for en fast arbejdsstyrke. I det industrielle paradigme er man ikke så glad for den slags, fordi man gerne vil kunne forudsige produktivitet. I fremtiden kommer vi til at se en ad hoc-organisation, hvor man får fat i de talenter, som er bedst egnet til en opgave samtidig med, at man har en kerneorganisation ved siden af,” siger Anders Sahl Hansen.

Læs også: Vink farvel til 8-16-jobbet

Lad opgaven definere tiden
Men hvordan skal folk arbejde, hvis en 37 timers arbejdsuge hører sidste århundrede til?

Jacob Storch mener, at man bør skele til IT-branchen, hvis man vil have indikationer på, hvordan fremtidens arbejdsliv er tilrettelagt. Her handler alt om opgaverne, der skal løses, i stedet for gamle dogmer.

“I dag laver de fleste virksomheder en strategi for organisationen som noget af det første i stedet for at tage udgangspunkt i leverancen. Men opgaven bør definere organisationen i højere grad end tradition. Det er mere hensigtsmæssigt at spørge hvilke opgaver, man skal løse, og så lave understøttende strukturer omkring dem,” siger han.

I perioden inden industrialiseringen var det netop sådan landmændene gjorde. De stod tidligt op, fordi køerne skulle malkes og fodres. Når der var høst arbejdede de ekstra hårdt. Opgaverne definerede arbejdstiden, og der var ingen naturlov om 37 eller 40 ugentlige timer.

På samme måde gør man i IT-virksomheder, fortæller Jacob Storch. Projekter bestemmer organisationsformen og arbejdstiden.

Hierarkier hæmmer kreativiteten
Det er også oftest i de IT-relaterede virksomheder, at man ser andre opgør med traditionelle strukturer. For eksempel hierarkierne.

“Mange steder har man anerkendt, at hierarki er en menneskeskabt idé, som ikke behøver at være herskende i alle organisationer. Det er en trend at afvikle hierarki, fordi det står i vejen for kreativitet. Man lader i stedet projekter og kunder være omdrejningspunkter, så projektlederen kun er leder, så længe projektet opretholdes. Når projektet slutter, stopper lederskabet også, og man indgår igen i personalegruppen. Man afvikler idéen om permanent ledelsesfunktion. I stedet er det en rolle, som skal udspilles i et tidsrum,” siger han.

F5 har netop beskrevet, hvordan organisationsformen holacracy er begyndt at røre på sig herhjemme og i udlandet.

“Erfaringen er, at det skaber en meget dynamisk organisation. Fraværet af ledelse kompenseres ved stort engagement i personalegrupper. I mange organisationer er hierarki en enorm hæmsko for kreativitet og udvikling,” siger Jacob Storch, der så sent som denne uge har snakket med en virksomhed, der har sagt farvel til hierarkiet. For dem har det medført mere produktivitet end tidligere.  

“Nu skal medarbejderne selv tage ansvar for tid og opgaver, og på den måde er de med til at myndiggøre sig selv,” siger han.  

Siloer er gammeldags
Ifølge Jacob Storch er der er andre klare tegn på virksomheders industrielle ophav.

“Hele ideen om, at vi organiserer os i faglige siloer og specialer, stammer fra den industrielle tankegang. Det er stadig et meget karakteristisk træk ved den måde, man tænker og taler ledelse på i dag,” siger han.

Jacob Storch mener, at det er grunden til at sådan noget som en ‘innovationsafdeling’ er dømt til at fejle.

“Man forsøger at symptombehandle en eller anden problematik. Men selvfølgelig kan man ikke det, for man har systematisk forfremmet, dem der var risikoaverse, og som har efterlevet systemets logik. Altså de gode demokrater og embedsfolk. Når udviklingsafdelingen kommer med sine tiltag, skal de implementeres i en kontekst, hvor der ikke er modtagelighed. I stedet burde man lave et kulturprojekt, hvor man langsomt lærer at arbejde anderledes. En evolution, hvor man lige så stille afvikler gamle incitamentstrukturer,” siger han.  

Selvom Jacob Storch i sin tid som konsulent har haft stor berøring med HR, så har han samme indvending over for faget.

“Selve termen HR siger en del. Man kan tale om produktionsressourcer og naturressourcer, men nu også om mennesker som ressourcer. Og det er udtryk for et industrielt synspunkt. HR er et udtryk for, at man laver en specialisering og adskiller en driftsopgave, der særligt skal tage sig af mennesker,” forklarer han.

Fremtidens virksomheder er åbne
Anders Sahl Hansen fra Innovation Lab fortæller, at han i sit daglige virke møder mange virksomheder, som kæmper med silodannelse og specialisering. Hele tankegangen modvirker nemlig den åbenhed, som er alfa omega for moderne virksomheder.

“Siloer gør, at der er en afvisningsfunktion indbygget, hvis man vil løse et problem, som er uden for ens ressortområde,” siger han.

Ifølge Anders Sahl Hansen bør moderne virksomheder være åbne og orientere sig ud mod omverdenen.

“Mange store virksomheder tror, at de har alle løsninger internt. Men 99 procent af alle de store talenter er uden for virksomheden. Virksomheder i dag bør være mere åbne og transparente på den måde, at de lader andre komme ind og bygge produkter oven på deres produkter,” siger Anders Sahl Hansen med henvisning til særligt Silicon Valley-virksomheder, som er mestre i at bygge platforme og lade andre fylde dem ud. Som for eksempel Apple gør med deres App Store.

Læs også: Ny forretningsmodel sprænger alle rammer – sig goddag til eksponentielle organisationer

Du laver IKKE produkter – du løser problemer
Ifølge Lars Fuglsang, der er professor i organisation og innovation ved RUC, så lider virksomheder lige nu særligt under, at de er for produktorienterede.

Man har skabt organisationer, som kan spytte produkter ud på et samlebånd, men forbrugerbehov nu om dage skifter meget hurtigere, end dengang vi kun købte fysiske produkter.

“Mange virksomheder hænger fast i en produktorienteret måde at tænke på, hvor man skal lave produkter så billigt som muligt. Det med at tage udgangspunkt i brugerens behov, har mange virksomheder svært ved, fordi de har en række procedurer at forholde sig til. Og det gælder både i den offentlige og private sektor,” siger han.

Anders Sahl Hansen fra Innovation Lab er enig i, at det er en udfordring for store dele af erhvervslivet.  

“Som industrivirksomhed er man vant til at lave produkter, som løser et problem én til én. Mange af de store virksomheder, som vi kommer i berøring med, starter med en løsning og tager ikke udgangspunkt i et problem, som kunderne har. De har en meget fastlåst strategi, hvor man skal komme med en 10-siders business case, hvis man skal have sat noget i søen. Men når produktet endelig er klart, er datagrundlaget for ens markedsresearch formentlig allerede forældet,” siger han og påpeger, at nye digitale distributionsformer og teknologier har skabt et behov for en langt mere agil udviklingsfase.

Derfor bør man blandt andet benytte sig af minimum viable product-tankegangen, som er ved at vinde indpas i de mere innovative lag af erhvervslivet.  

Anders Sahl Hansen forklarer, at store virksomheder som Sony er ved at få øjnene op for et fænomen som Kickstarter. Her kan man teste, om der overhovedet er et marked for et givent produkt, inden man er langt henne i udviklingsfasen.

Kunderne fravælger de ‘industrielle’
Industrivirksomheder, der tidligere har klaret sig fint, vil opleve svære vilkår i fremtiden, mener Anders Sahl. Kunderne bliver nemlig meget mere krævende.

“Den forventning, man har i b2c, vandrer over i b2b. Lige pludselig bliver virksomheder, der opererer ud fra et industrielt paradigme, målt ud fra andre standarder. Det kan være sådan noget lidt old school som at sidde og sælge over telefonen. Pludselig har kunden en forventning om, de kan få en form for Netflix-model i stedet. Det bliver lige pludselig et konkurrenceparameter. Det ser man også med Software as a Service (tendensen til at man køber adgang til software, fremfor at købe et program, man ejer, red.) som efterhånden er begyndt at vinde indpas,” siger Anders Sahl Hansen.

Det handler ikke om penge
Den industrielle virksomhed havde et grundlæggende mål; nemlig at tjene penge til sin ejer eller sine aktionærer.

Det gjorde den til et rigtig stygt bæst, som grundlæggende udnyttede arbejderne.

I dag ser vi, at de mest succesfulde virksomheder, har større mål end blot at tjene penge. Verdens måske mest fejrede entreprenør Elon Musk er et godt eksempel på den tankegang. Med Tesla og SpaceX lader han personlig entusiasme for rumrejser og energivenlige sportsvogne styre sine virksomheders retning.

I den moderne ledelses-bibel ‘Exponential Organizations’ defineres dette mål, som et ‘massivt transformativt formål’. Det kendetegner en række af verdens mest succesfulde virksomheder.

“Det massive transformative formål er så inspirerende, at et community opstår omkring den eksponentielle organisation og begynder at operere spontant på egen hånd ved i sidste ende at skabe sin egen kultur og stamme. Tænk på køerne foran Apple Store eller ventelisterne ved TED’s årlige konference,” står der i bogen, der er skrevet af Salim Ismail, der er medstifter af Silicon Valley-tænketanken Singularity University.

Jacob Storch vurderer ligeledes, at det ikke er nok bare at have profit som formål i fremtiden.

“Mange organisationer har rigtig svært ved at besvare, hvad deres formål er i dag. Hvad definerer, om vi lykkes eller ej? Det er ved at blive populært at anskue organisationer som bæredygtige systemer. Bølgen går lige nu på miljø og Co2-udledning, men i fremtiden vil det handle om menneskelig og samfundsmæssig bæredygtighed.”

Asser Bøggild Christensen

Læs også

Har du fundet din praktikplads til næste semester?

Har du fundet din praktikplads til næste semester?

F5 er en ung og ambitiøs virksomhed, som stræber efter at være Danmarks foretrukne leverandør indenfor lederudvikling. Vi har gennem de seneste 6 år samlet ca. 2000 ledere fra Danmarks største organisationer til sparring via netværksgrupper, foredrag, konferencer og...

read more
“I et eksternt netværk kan du tale frit”

“I et eksternt netværk kan du tale frit”

Er man som leder medlem af et internt organisationsnetværk, kan det til tider være svært at tale rent ud af posen. Det mener Henriete Siff Thomsen, der er centerleder i Frederikssund Kommune. Hun føler, at der er et andet fortrolighedsrum i hendes netværk hos F5...

read more
“Intimitet er nøglen til lederskab”

“Intimitet er nøglen til lederskab”

Lederudvikling kommer i mange afskygninger, men der er stor forskel på udbyttet, mener Stefan Schlie, der er Head of WTG Engineering i Vattenfall. Han går både til workshops og konferencer, men peger på, at et netværk med kontinuitet og intimitet har mest at byde...

read more

Medlemskaber

Som medlem hos F5 er du altid på forkant med de nyeste trends og tendenser indenfor ledelse og lederudvikling. Vi samler nysgerrige og ambitiøse ledere, der har fokus på personlig udvikling gennem sparring og faglige diskussioner.

Vil du være med i et professionelt ledernetværk eller blot have adgang til alle vores konferencer og foredrag, så bliv klogere på dine muligheder her.

Hent PDF om netværket

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en.

Source - network group

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Få en gratis workbook.

Indtast dine oplysninger og vi sender dig en rabatkode, der giver dig én gratis workbook.

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Få en gratis workbook.

Indtast dine oplysninger og vi sender dig en rabatkode, der giver dig én gratis workbook.

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette kursus?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette kursus?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag vores eventkalender i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag kursusbeskrivelse i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag netværksbeskrivelsen i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag netværksbeskrivelsen i din mailindbakke

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag brochuren om medlemskabet i din mailindbakke

Source - membership PDFs

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag brochuren om medlemskabet i din mailindbakke

Source - membership PDFs

Tak.

Are you interested in this network group?

Fill out the form and we will contact you.

Source - counseling

Thank you.

Are you interested in this network group?

Fill out the form and get access to the PDF about the network.

Netværksbeskrivelser

Thank you.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Netværksbeskrivelser

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Netværksbeskrivelser