da
da
sv

Intimitet er nøglen til lederskab

Intimitet er nøglen til lederskab

Lederudvikling kommer i mange afskygninger, men der er stor forskel på udbyttet, mener Stefan Schlie, der er Head of WTG Engineering i Vattenfall. Han går både til workshops og konferencer, men peger på, at et netværk med kontinuitet og intimitet har mest at byde på.

Workshops, lederkurser, efteruddannelser og konferencer. Som moderne leder deltager man ofte i det ene arrangement efter det andet, der alle har til formål at styrke ens ledelse gennem ny inspiration og innovative løsninger. 
Sådan er det også for Stefan Schlie, der løbende deltager i diverse ledertilbud for at få nye og faglige inputs. Det er dog ikke altid, at udbyttet er lige tilfredsstillende.
”Som leder får man utallige mails med invitationer til konferencer og workshop, hvorefter opgaven er at vælge og vrage. På kurser og workshops diskuterer du dog oftest tekniske aspekter af ledelse. Du diskuterer indhold mere end kontekst og følelser, og derfor synes jeg ikke altid, at udbyttet er lige godt”
siger Stefan og forklarer, at han til gengæld får meget ud af sin netværksgruppe, Transforming Leadership , hos F5 Networking.


Kontinuitet og Intimitet

”Jeg er medlem af flere ledergrupper, ligesom jeg tager på workshops og kurser, men udbyttet er ikke det samme, som jeg får ved at være medlem hos F5. Nøgleordene er kontinuitet og intimitet. Kontinuitet fordi den samme gruppe mennesker løbende mødes for at bygge videre på vores faglige relation og intimitet, fordi du over tid formår at røre ved hinandens følelser omhandlende ledelse”, fortæller han.
Stefan kan sagtens forstå, hvis andre ledere føler, at de har nok i workshops og lederkurser og derfor ikke mener, at de også har behov for et fagligt og personligt netværk. Han understreger dog, at dét udbytte, han tager med sig fra sit netværk, er unikt i forhold til de andre ledertilbud.
 
Det tager tid at opbygge

“Det er noget, der tager tid at opbygge, men nu er vi nået dertil, hvor vi virkelig kan tage nogle spændende og dybe diskussioner – eksempelvis om, hvor ledelsesmiljøer og ledelseskultur er på vej hen”, forklarer han og indrømmer, at han faktisk var ved at springe fra sin netværksgruppe, før den var kommet rigtigt i gang.
”De første par gange overvejede jeg faktisk at melde mig ud, da det blev for teknisk. Vi talte for lidt om ledelsestransformation, som jeg finder interessant, og i stedet meget om ny teknologi og tekniske aspekter af ledelse. Ligesom man gør på workshops og kurser”, siger han og tilføjer:
”Efterfølgende gik det op for mig, at det jeg efterlyste – nærheden og muligheden for at kunne gå i dybden og blive personlige – det var noget, der krævede tid. Det krævede, at vi opbyggede et tillidsforhold, og det har vi fået nu. Intimiteten betyder alt for mig i mit netværk, da det er med til at udvikle mig som leder i fællesskab med andre”, forklarer Stefan.

Ring mig op!


I et eksternt netværk kan du tale frit

”Noget af det væsentligste ved at deltage i et fagligt netværk er, at du sørger for at bevæge dig væk fra din egen organisation og dens kulturelle rammer. For mig har det været afgørende at blive en del af et eksternt netværk med et fortrolighedsrum, hvor jeg føler, jeg kan sige nogle andre ting, end det, jeg snakker med kolleger om”, forklarer Henriete Siff Thomsen, der til daglig arbejder som centerleder i Frederikssund Kommune.

Ulige børn leger bedst

“Jeg kan godt forstå, hvis nogle ledere går med den tvivl, men faktisk er det enormt givende at blive sat sammen med nogen, som ikke ligner dig selv. Vi er ofte farvede – og bundet – af den kultur og den måde at gøre tingene på, som præger vores egen organisation. Først ved at snakke og sparre med mennesker fra nogle helt andre brancher, kan vi opnå brugbare løsninger, som vi ellers ikke ville være nået frem til. Det gælder alle virksomheder uafhængig af størrelse”, siger Christian Ravn, CIO i it-virksomheden ECIT Solutions.

Er et netværk spild af min værdifulde tid?

”Tid er tæt på at være det mest værdifulde aspekt af mit arbejdsliv, og derfor er jeg kritisk overfor, hvad jeg bruger min tid på. Jeg forventer et højt udbytte, og der skal ikke være mange løst strukturerede arrangementer, før jeg prioriterer det fra”, forklarer Maria L. Kjær som arbejder som Head of Structures Procurement hos Ørsted.

Offentlig Projektledelse Vest
Offentlig Projektledelse Øst
Strategisk Offentlig Ledelse
Som offentlig chef skal du håndtere svære spændingsfelter og balancer. Du skal være fleksible og imødekommende over for skiftende ønsker hos politikere og omverdenen samtidig med, at du skaber stabile og gennemskuelige arbejdsbetingelser for organisationens ledere og medarbejdere.
Hej

For at sikre vores medlemmers optimale udbytte af F5, bliver alle medlemmer screenet.

Du kan starte processen her på siden hvis du føler dig klar, ellers kan du kigge dig lidt mere omkring.