da
da
sv

Introverte har længere vej til hjørnekontoret

9 min

Introverte ledere har trange kår i en tid, hvor vi hylder den ekstroverte ledelsesform. En introvert person kan dog sagtens være en fremragende leder – og til tider endda bedre end sin mere udadvendte ledelseskollega, fastslår to ledelseseksperter.

Vi lever i en ekstrovert tidsalder, hvor ledere skal være udadvendte, åbne og synlige. Det mener cand.scient.soc. Rikke Ploug, der er ekspert i lederpsykologi og arbejder som ledelseskonsulent hos Ploug Niemann Lederudvikling. Her lægger hun JTI-profiler for ledere (et personprofilværktøj der fokuserer på personlige præferencer i arbejdssammenhænge), og resultaterne tegner et tydeligt billede af, at ekstroverte værdier er i højsædet.

Denne kendsgerning får dog mange introverte ledere til at føle sig utilstrækkelige i deres rolle.

”Jeg oplever en tidsånd lige nu, hvor vi hylder det ekstroverte indenfor lederskab. Det fornemmer jeg, når jeg lægger ledelsesprofiler, ligesom jeg kan mærke, at mange ledere selv har den opfattelse, at det nok er bedst at være ekstrovert”, siger hun og fremhæver, at mange af de ledelseskompetencer, der i dag er efterspurgte, handler om kommunikation og evnen til at skabe følgeskab, hvilket kan være lettere for en person, der er udadvendt og åben.

Samtidig peger hun på, at mange introverte ledere ofte bliver tolket som passive eller ubeslutsomme på grund af deres umiddelbare stilfærdige ydre og derfor kan have svært ved at gå hele ledelsesvejen.

En påstand som understøttes på flere amerikanske direktionsgange. Det viser en undersøgelse fra 2018 foretaget af karriereportalen The Ladders. Heri mener 65% af en række adspurgte topchefer, at introversion står i vejen for at nå til det øverste trin på karrierestigen indenfor ledelse.

Ligeledes har tidligere studier fra Society for Industrial and Organizational Psychology påvist, at introverte personer sjældnere sidder i lederstillinger i forhold til ekstroverte personer, og at introverte personer ikke nær så ofte ender som ledere gennem de sædvanlige forfremmelses- og udvælgelseskanaler.

Svært at nå til tops

Tommy Kjær Lassen, der er ledelseskonsulent og erhvervsfilosof hos Vita Activa, genkender ligeledes den ekstroverte tidsånd, som han dog mener har gjort sig gældende helt tilbage fra midten af det forrige århundrede.

”Det ledelsesideal, der er fremherskende, søger mod det ekstroverte og peger på den karismatiske leder, der træder frem, er beslutsom og hurtigt-eksekverende. En der får det til at larme og buldre. Det er for mig en tydelig kode i den gængse lederforestilling”, forklarer han.

Han peger ligeledes på, at vores stræben efter ekstroverte ledelseskvaliteter har ført til, at de introverte lederaspiranter har langt sværere ved at besætte chefposterne.

”Udviklingen er problematisk, da den udelukker nogle ledelseskvaliteter, som introverte personer er stærke i. Derved går vi glip af en mangfoldighed i ledelsesfeltet. Det er mit klare indtryk, at det er vanskeligere for en introvert at nå til tops, da man skal være leder mod sine præferencer. Det gør, at flere introverte måske søger en anden vej, og det er ofte et tab – især i forhold til at vi mister fordybelse, eftertanke og kvalitative refleksioner, som introverte er så gode til”, lyder det.

Tommy Kjær Lassens tese om, at introverte kan være mindre tilbøjelige til at gå efter et topjob, bakkes op af en undersøgelse blandt erhvervsstuderende fra Queensland University of Technology.

I undersøgelsen svarer størstedelen af de introverte deltagere, at de fandt det bekymrende og ubehageligt at skulle indtage en fremtidig rolle som leder, og at de derfor var mindre tilbøjelig til at stræbe efter en lederstilling.

De introverte fordele

Også Rikke Ploug mener, at det er en skam, hvis virksomheder vælger at vægte ekstroversion højst, når de rekrutterer til topposter. Både fordi der, ifølge hende, ’ikke er et træk, der er bedre end det andet’, men også fordi, introverte personer kan besidde mindst lige så gode lederegenskaber som de ekstroverte – og i nogen tilfælde endda bedre.

Et faktum som mange overser i den ’ekstroverte tidsalder’, der ikke desto mindre byder på introverte topledere som Mark Zuckerberg, Warren Buffett, Larry Page, Elon Musk og Steve Wozniak.

”Jeg vil gerne slå et slag for de introverte. Jeg har gennem årene oplevet nogle fantastisk dygtige introverte ledere. Blandt andet fordi de ofte er meget reflekterende. De har en evne til at give omgivelserne plads, til at lytte og vise overblik. Det er fantastiske kompetencer i forhold til at være leder”, siger hun og fastslår, at ligesom introverte med fordel kan arbejde med deres ekstroversion, bør mindst ligeså mange ekstroverte ledere arbejde på at undertrykke den.

”I virkeligheden kunne rigtig mange ekstroverte ledere lære rigtig meget af de introverte og på den måde blive endnu bedre ledere. Blandt andet ved at træde et skridt tilbage, give plads, spørge og lytte og blive bevidst om ikke at tage så meget af taletiden, så medarbejderne eller leder-kollegerne også får mulighed for at komme til orde”, forklarer hun.

Også Tommy Kjær Lassen mener, at de introverte til tider kan udgøre bedre ledere end de ekstroverte.

”Der er helt klart nogle områder, hvorpå den introverte er dygtigere end den ekstroverte – og omvendt. Tidligere har man ment, at de ekstroverte var de bedste ledertyper, men i dag er man ved at forstå, at der ligger nogle ligeså vigtige ledelseskvaliteter i det introverte,” fortæller han.

Norden passer til introverte

Tommy Kjær Lassen forklarer, at især dansk organisationskultur til tider er skræddersyet til introverte ledere.

”I den nordiske kultur har vi en tradition for samskabelse, medbestemmelse og lav magtdistance. Vi er gode til at lytte og inddrage hinanden i en demokratisk ledelsesstil, og en introvert leder er især god til at understøtte selvstændige og initiativrige medarbejdere. Vi har nok også en tungere tænkning og et mere introvert sind, end man oplever eksempelvis i USA, så de kvaliteter, som vi ser i Nordic Leadership, går godt i spænd med det introverte”, lyder det.

Hans pointe bliver desuden bakket op af et tidligere Harvard-studie, der viser, at kombinationen af introverte ledere og selvstændige medarbejdere fører til bedre resultater.

Samtidig fornemmer han, at der er en spirede opblomstring på vej indenfor introvert ledelse.

”Vi har længe dyrket stærke lederfortællinger, men jeg fornemmer, at tiden peger lidt hen imod en opblødning. Der tales mere og mere om det introverte, ligesom det meget maskuline lederideal er blevet udfordret, da man har fået øje på, at der findes masser feminine ledelseskvaliteter, som kan videreudvikle vores organisationer”, fastslår han.

Spørger man Rikke Ploug, vil hun ikke pege på et persontræk, der er bedre end et andet, men hun understreger i stedet, at den ideelle leder er i stand til at navigere i begge træk.

”Alle profiltræk indebærer styrker, men man står allerstærkest, hvis man, alt efter situationen, kan benytte sig af flere træk. Man har som udgangspunkt det samme profiltræk gennem hele livet, men det er muligt at lære at justere og skrue op og ned for sine personlige kompetencer. Som introvert kan man aldrig blive ekstrovert, men man kan blive meget bedre til at bruge sin ekstroversion”, fastslår hun.