da
da
en sv

Kan du finde én, der ikke er vild med cirkulær økonomi?

5 min

Både venstre- og højrefløjen i dansk politik ser positivt på mulighederne for at indfase cirkulær økonomi. Forskningsleder og professor Lene Lange ser en gylden mulighed for at kickstarte processen

Resursepriserne er steget voldsomt i de senere år. Derfor er mange virksomheder ved at undersøge mulighederne for at omlægge produktionsapparatet, så man kan genanvende så mange resurser som muligt i en cirkulær økonomi. De virksomheder der rykker nu og lader sig bære frem af den øjeblikkelige politiske medvind opnår en stor fordel.

“Venstrefløjen ser store fordele i forhold til bæredygtighed, miljøhensyn, og jobskabelse og højrefløjen ser gode muligheder for at fremme samfundets økonomiske udvikling og vækst,” siger Lene Lange, forskningsleder og professor ved BioEng Centret ved DTU’s Institut for Kemiteknik.

Liberal Alliance slog sig i valgkampen op på at fremme vækst i det private erhvervsliv og det er en af partiets absolutte mærkesager. Erhvervsordfører Joachim B. Olsen er overbevist om, at den liberale tilgang til cirkulær økonomi er den rigtige vej at gå.

“Ofte, når venstrefløjspolitikere snakker cirkulær økonomi, glemmer de, at teknologiske muligheder og løsninger fremmes bedst i samfundsøkonomier, der i forvejen har høj vækst,” siger den tidligere kuglestøder.

Reissmann: “Jeg er ikke imponeret af højrefløjen”
Socialdemokratiets juristuddannede miljøordfører, Mette Reissmann, har i sit tidligere virke arbejdet meget med virksomheders miljømæssige og sociale ansvar. Corporate Social Responsibility, CSR, er den internationale betegnelse. Hun har skrevet flere bøger om emnet.

“Jeg er ikke så imponeret af højrefløjens miljøpolitik. Men grøn omstilling er vigtig for Socialdemokratiet. Vi vil gerne skabe gode rammer for omstillingsparate virksomheder, der investerer i grøn energi og vægter social ansvarlighed højt. Holland og Danmark er begge langt fremme i udviklingen af cirkulær økonomi og Danmark har rigtig gode udviklingsmuligheder, da befolkningen har stor miljøbevidsthed og et højt vidensniveau,” siger Reissmann.

“Dagsordenen om cirkulær økonomi kan ikke drives frem af politikere alene. Det er i lige så høj grad en dagsorden, der skal drives af visionære virksomheder. Derfor er det vigtigt med flere partnerskaber mellem det offentlige og det private erhvervsliv,” siger erhvervsordfører Ida Auken (R), som er tidligere socialdemokratisk miljøminister.

Cirkulær økonomi skal i regeringsgrundlaget
Mens de røde og blå politikere slås om at være bedst til at fremme cirkulær økonomi, håber Lene Lange, at der sker reel handling ovenpå valget.

“Udvikling inden for cirkulær økonomi kan passe ind i begge fløjes politik, selv om deres indgangsvinkler er forskellige. Bioøkonomi tager hensyn til miljøet, er en genvej til bæredygtighed og skaber gode muligheder for at fremme samfundets økonomiske udvikling og vækst. Det klogeste ville være, at skrive målsætninger for cirkulær økonomi og bioøkonomi ind i det kommende regeringsgrundlag,” siger professoren.

Trods en blå valgsejr skal Liberal Alliance ikke være med til at skrive regeringsgrundlaget. Men partiet gør sig mange tanker om hvorledes cirkulær økonomi kan skubbes i gang.

“Vi ønsker at skabe rammevilkår i samfundet, der fremmer udviklingen af de nødvendige nye teknologier. Det skal kunne betale sig økonomisk at investere i dem. Markedsøkonomi er en forudsætning for de her nye teknologier. Venstrefløjen ser markedsøkonomi som en forhindring. Jeg ser den som løsningen,” lyder det fra Joachim B. Olsen.

KALK A/S: Der skal være fordele ved at omlægge
“Jeg ser ingen ulemper ved at indfase cirkulær økonomi. Det er win-win-win, hvis økonomien er forankret i både det økonomiske, det sociale og det miljømæssige. Det er en vigtig balance. Vi skal ikke gøre nogle tunge investeringer i klima, hvis det koster arbejdspladser,” understreger Reissmann og anviser en af de veje Socialdemokratiet gerne vil gå.

“Det offentlige skal tænke i retning af cirkulær økonomi, når der købes ind hos private virksomheder,” siger hun.

Politikernes udmeldinger er gode nyheder for virksomheden KALK A/S, der arbejder på at blive verdens første “Cradle to cradle” certificerede leverandør af kalkprodukter. Her så direktøren gerne, at der blev givet fordele til virksomheder, der planlægger cirkulært og genanvender materialer.

“Når virksomheder omlægger til cirkulær økonomi og sætter skub i at genanvende så meget som muligt, kunne man godt gøre det lidt mere fordelagtigt at starte op. Men virksomhedernes projekter skal selvfølgelig være realistiske, ellers kan de ikke bære sig selv med tiden,” siger indehaver og direktør Rasmus Kjøng Jørgensen.