da
da
sv

Kroppen lyver aldrig

7 min

Et nik, et smil, et blik eller en kløen på næsen. Kroppen afslører dig hele tiden. Jesper Bergstrøm er ekspert i kropssprog og kender kroppens sprog ud og ind. Det bør en god leder også gøre.

I stueetagen på Istedgade 79 i København V lå engang en elektronikforretning ved navn Betafon. Her arbejdede Jesper Bergstrøms far og solgte alt fra radioer til walkie-talkier, men vigtigst af alt, så havde forretningen en Comandore 64 samt en masse computerspil. Så da Jesper Bergstrøm i en sommerferie skulle vælge, om han ville med sin far eller mor på arbejde, var valget nemt. De mange timer i forretningen gik dog ikke kun med Bubble Bobble og The Great Giana Sisters.

”Jeg kan huske, at der var en dag, hvor min far kom og prikkede mig på skulderen og sagde, at han kunne noget helt særligt. Han kunne læse kundernes kropssprog. Han kunne læse, om de ville købe af ham, eller om de ikke ville købe. Og hvis de ikke ville købe, så kunne han få dem til at købe alligevel. Det havde han lært igennem mange år. Og så lærte han mig en masse ting. Han lærte mig at kigge på kundernes kropssprog og deres små købssignaler, når han stillede dem nogle spørgsmål. Hvis de sagde ja og rystede på hovedet samtidig, så betød det nej. Hvis de sagde nej og nikkede ja, så betød det ja.  Han lærte mig det her med at kigge på kroppen, fordi kroppen lyver aldrig,” fortæller Jesper Bergstrøm.

Den gang gik Jesper Bergstrøm kun i 3. klasse. I dag er han ekspert i kropssprog og rejser som foredragsholder rundt i landet for at holde oplæg for diverse virksomheder, institutioner og ledere.

”Jeg oplever tit, at mange af lederne i dag er enormt teoretisk funderet – super teoretisk intelligente. De kan både tale kinesisk, punktsvejse under vand og lægge strategier. Men en leders vigtigste opgave er at motivere og inspirere medarbejderne til at lave et stykke arbejde. Men det er svært at lede og inspirere medarbejdere, hvis du ikke kan fornemme dem. Hvis du ikke ved, hvad det er for en type du sidder overfor”, siger Jesper Bergstrøm og tilføjer, at en leder sagtens kan være høj på teori men lav på situationsfornemmelse, empati og sociale færdigheder.

”Hvis du ikke kan læse folk, så kan du risikere at indgå et samarbejde med folk, som ikke er gode for din forretning. Du kan risikere at indgå et samarbejde med nogen, som har løjet dig lige op i hovedet.  Du kan risikere at ansætte folk, der fylder dig med alt muligt, der ikke passer”.

Kroppen sladrer

”Vi taler meget verbalt i dag. Når jeg taler, så har jeg meget mere fokus på, hvad jeg siger med mine ord. Det er ganske naturligt, så man kan blive helt fanget af det, folk siger, og så glemmer man lidt at lytte til kroppen”, fortæller Jesper Bergstrøm.

Men bare fordi vi taler meget med ord, så betyder det ikke, at kroppen tier stille. Den afslører os faktisk hele tiden via små signaler, som vi ofte fornemmer men har svært ved at tyde.

”Hvis man spørger: ’Hvordan går det?’ Og den anden så siger: ’Det går godt’, men ryster på hovedet samtidig, så registrerer din hjerne: ’Han sagde det gik godt, men han rystede på hovedet, havde armene over kors og så ikke glad ud’. Så er der noget, der ikke hænger sammen. Det er fordi, kropssproget viser vores følelser. Så hvis folk siger, at de har det godt, men man ikke kan se, at de har det godt, så bliver man utryg og tænker, at der er noget, der ikke er, som det skal være”.

For ordentligt at kunne forstå sine medarbejdere må man skabe sig et helhedsindtryk. Stemmer kropssprog, mimik og talte ord overens? Ifølge Jesper Bergstrøm kan det have store konsekvenser, hvis man som leder glemmer at læse kropssproget.

”Du kan godt sidde og tale med en medarbejder til en MUS-samtale. Så siger medarbejderen: ’Jeg har det skidegodt. Jeg er glad for at være her’. Så går der en uge, og så er han gået ned med stress, fordi man ikke kunne læse det, og medarbejderen turde ikke sige andet”, siger Jesper og Bergstrøm og anbefaler ledere at reagere på negativt kropssprog.

”Som leder skal man kunne læse sine folk og tage dem på skulderen, og sige: ’Skal vi ikke lige få noget frisk luft’. Så går man ud til en walk&talk og siger: ’Jeg har bemærket de sidste 2-3 ugers tid, at du ikke har virket så glad som du plejer. Er du okay?’ Og så vil medarbejderen måske åbne sig op”.

Lær af Trump og abe-princippet

”Kropssprog handler om, at du skal være god til at læse andre, men du skal også være opmærksom på dit eget kropssprog. Hvis du som leder for eksempel skal ud og stå foran en forsamling og fortælle om virksomhedens nye mål, visioner og strategier, så skal du være god til at sælge dine budskaber”, siger Jesper Bergstrøm og understreger at budskabets levering er alfa og omega.

”Mennesker træffer beslutninger på følelser. Og følelser bliver påvirket af menneskers energi, og energi er de signaler vi sender med kroppen. Der er mange mennesker, der er kommet langt ved at sige noget værre vrøvl men være overbevisende, når de siger det. Du kan bare se Donald Trump”.

Donald Trump oser af vilje og er helt overbevist om, at det han siger, også er rigtigt.  Nøgleordet er begejstring. Jesper Bergstrøm nævner igen og igen vigtigheden af at vise begejstring. For følelser smitter – både de gode og de dårlige.

”Det er jo tit det, der sker i en virksomhed. Lederen laver en strategi men formår ikke at tage action på det og få sparket gejst ind i folk”, siger Jesper Bergstrøm og introducerer et særligt princip:

”Man skal bruge princippet: monkey see, monkey do. Hvis du gerne vil have dine medarbejdere skal være arbejdsomme, så skal du være arbejdsom selv. Hvis du gerne vil have, at de skal være positive, udadvendte og imødekommende, så skal du selv være det.  Hvis dine medarbejdere skal være begejstrede for et nyt IT-projekt, så skal du selv være begejstret.”

For nogle er det fuldstændig naturligt at udvise begejstring, andre vil skulle arbejde mere med det. Uanset hvad kan det altid betale sig at arbejde med sit kropssprog og sin udstråling.

”Du kan ikke blive for god til det her. Du kan altid blive bedre. Jeg synes, alle ledere bør have et kursus i, hvordan du læser dine medarbejdere, hvordan du skaber tillid, og hvordan du motiverer og overbeviser folk om at tage handling”.