da
da
sv

Kursus: Strategisk pædagogisk ledelse med Klaus Majgaard

Målgruppe og output

Kurset henvender sig til alle, som har interesse i at udvikle og arbejde med strategisk pædagogisk ledelse. Alle som gerne vil tage et ansvar for at sætte en retning, skabe sammenhæng og koordinere dette arbejdet med henblik på, at det får størst mulig værdi for de børn og unge, det handler om.

Kurset er oplagt for chefer og ledere på børne- og ungeområdet, men kan også omfatte ressourcepersoner, tillidsfolk, projektledere, ngo-ledere og mange andre.

Det kan være for dig, der arbejder i daginstitutioner, på skoler, i klubber indenfor ungdomsuddannelser, folkeoplysning og videregående uddannelser. 

Man kan med udbytte både deltage som enkeltperson eller tage sine teamkolleger med.

Tematikker

Kurset giver deltagerne mulighed for:

 – at få kastet lys på strategiske udfordringer og handlemuligheder gennem faglige oplæg

– at udforske sin egen praksis i sparring med kolleger fra alle hjørner af den pædagogiske verden

– at synliggøre uvante greb og handlemuligheder

– at tage pointer og redskaber med hjem, som man kan arbejde videre med i sit eget team.

Oplæg:

Dit ledelsesrum – brydninger og muligheder i strategisk pædagogisk ledelse lige nu (i ledelse udad, opad, nedad, til siden og indad), Klaus Majgaard

Dit handlerepertoire – roller og greb og deres praktiske brug, Klaus Majgaard og Anders Trillingsgaard

Udvikling af ledelsesteamet, Anders Trillingsgaard

Imellem oplæggene vil der være gruppe- og refleksionsøvelser.

Klaus Majgaard

Klaus Majgaard har arbejdet med ledelse i uddannelsesverdenen i mange år både som praktiker, forsker og konsulent. Han har bl.a. været børne- og kulturdirektør i Fredericia og børn og unge-direktør i Odense. Klaus har arbejdet som underviser og konsulent for ledere fra mange forskellige uddannelser. Han er ph.d. og har skrevet flere bøger om offentlig ledelse og underviser på masteruddannelser for uddannelsesledere på DPU og CBS.

Anders Trillingsgaard

Anders Ramian Trillingsgaards helt store passion er at få ledelsesteams til at arbejde bedre sammen. Det har han både stor forskningsmæssig og praktisk erfaring med. Til dagligt er han partner, formand for bestyrelsen og chef for forskningsaktiviteterne i konsulentvirksomheden UKON, hvor han i over ti år har arbejdet med at udvikle ledergrupper.

Kursusansvarlig – Jeff Bøgeholt

Har du spørgsmål til kurset, kan du fange Jeff Bøgeholt på tlf. 3090 7975 eller sende ham en mail, så guider han dig igennem dagens forløb.