da
da
sv

Kursus: Strategisk pædagogisk ledelse med Klaus Majgaard

Målgruppe og output

Kurset henvender sig til alle, som har interesse i at udvikle og arbejde med strategisk pædagogisk ledelse. Alle som gerne vil tage et ansvar for at sætte en retning, skabe sammenhæng og koordinere dette arbejdet med henblik på, at det får størst mulig værdi for de børn og unge, det handler om.

Kurset er oplagt for chefer og ledere på børne- og ungeområdet, men kan også omfatte ressourcepersoner, tillidsfolk, projektledere, ngo-ledere og mange andre.

Det kan være for dig, der arbejder i daginstitutioner, på skoler, i klubber indenfor ungdomsuddannelser, folkeoplysning og videregående uddannelser. 

Man kan med udbytte både deltage som enkeltperson eller tage sine teamkolleger med.

Tematikker

Kurset giver deltagerne mulighed for:

 – at få kastet lys på strategiske udfordringer og handlemuligheder gennem faglige oplæg

– at udforske sin egen praksis i sparring med kolleger fra alle hjørner af den pædagogiske verden

– at synliggøre uvante greb og handlemuligheder

– at tage pointer og redskaber med hjem, som man kan arbejde videre med i sit eget team.

Oplæg:

Dit ledelsesrum – brydninger og muligheder i strategisk pædagogisk ledelse lige nu (i ledelse udad, opad, nedad, til siden og indad)

Dit handlerepertoire – roller og greb og deres praktiske brug

Din balancekunst – at udvikle ledelse hele livet

Imellem oplæggene vil der være gruppe- og refleksionsøvelser.

Klaus Majgaard

Klaus Majgaard har arbejdet med ledelse i uddannelsesverdenen i mange år både som praktiker, forsker og konsulent. Han har bl.a. været børne- og kulturdirektør i Fredericia og børn og unge-direktør i Odense. Klaus har arbejdet som underviser og konsulent for ledere fra mange forskellige uddannelser. Han er ph.d. og har skrevet flere bøger om offentlig ledelse og underviser på masteruddannelser for uddannelsesledere på DPU og CBS.