da
da
sv

Kvit traditionerne og investér i dine medarbejdere

Kvit traditionerne og investér i dine medarbejdere

I mange virksomheder bør dét at knytte sine medarbejdere til et fagligt netværk ikke ses som en omkostning, men som en investering i vigtig medarbejderudvikling. Det mener Henrik Pedersen, der er Sales Director hos P&O Ferries og netværksmedlem hos F5.

Har man aldrig været tilknyttet et fagligt netværk, er det kun naturligt at have sin tvivl i forhold til udbyttet. Mange steder er det dog i lige så høj grad ledelsen i ens virksomhed, der enten ikke kan se fidusen ved netværksmøder, eller som ikke ønsker at betale, hvad det koster. Denne indstilling er dog ofte forfejlet, lyder det fra Henrik Pedersen, der gennem fire år har været netværksmedlem hos F5 – det seneste år i gruppen Transforming Leadership. Han mener, at det rette faglige netværk kan være til stor fordel for både medarbejderen og virksomheden.

”Jeg får masser inspiration på vores netværksmøder. Både ved at møde ligesindede, men også gennem de foredrag, vi bliver præsenteret for og de emner, vi arbejder med. Jeg kan i hvert fald pege på flere tiltag, som jeg har taget med direkte fra netværket og har gennemført på min arbejdsplads med stor succes”, siger han.
Henrik Pedersen forklarer, at han ikke havde de store tvivlsspørgsmål, da han for fire år siden blev medlem af F5. Hans eneste forbehold gik på, hvorvidt hans arbejdsplads var med på idéen.

Vil min organisation betale for et netværk?

”Den eneste overvejelse, jeg havde, var, om min organisation ville betale for netværket. Det viste sig ikke at være et problem, men jeg kunne godt forestille mig, at netop det økonomiske aspekt kan være en stopklods for andre. For hvem er egentlig beslutningstageren på den investering, det er at være medlem af et netværk”? spørger han og fortsætter:

”I virkeligheden er det vel et spørgsmål om traditioner i ens virksomhed – er der tradition for, at man betaler for faglige netværk til sine ansatte? Det er nemmere at blive medlem af et netværk, hvis ens virksomhed er vant til at sende ansatte afsted og dermed kender til det udbytte, som medarbejderne kommer hjem med”, lyder det.
På trods af traditioner mener Henrik Pedersen, at man som medarbejder altid skal banke på sin chefs dør, hvis man kan se fordele ved at være del af et fagligt netværk.
”Flere ansatte kan med rette kigge nærmere på faglige netværk og stille sig selv spørgsmålet: hvad er der i det for mig, og hvad er der i det for min virksomhed? Konkluderer man, at der er noget at hente for begge parter, så bør det være nemt at sælge sin sag til ledelsen”, siger han.

De faglige udviklingsværktøjer som et netværk kan give

Henrik Pedersen understreger samtidig, at tiden ligeledes er inde til, at også flere arbejdsgivere får øjnene op for de faglige udviklingsværktøjer, som et netværk kan give virksomhedens medarbejdere i stedet for at stille sig skeptiske.

”Jeg kan forestille mig, at der findes nogle virksomheder, hvor der sidder en ledelse med et gammeldags mindset, som tænker: vores medarbejdere har ikke brug for et netværk, men sådanne ledere bør faktisk overveje risikoen ved ikke at sende ansatte til netværksmøder. Jeg mener, at det var Richard Branson, der sagde det meget præcist:

’Tænk hvis vi bruger en masse penge på at udvikle vores ansatte, og de forlader virksomheden – ja, men tænk, hvis vi ikke udvikler dem, og de bliver i virksomheden’”

”Det citat illustrerer meget godt, at man skal investere i at udvikle sine ansatte, da gode medarbejdere ikke hænger på træerne. I mange virksomheder bliver det sværere og sværere at tiltrække dygtig arbejdskraft, og derfor kan et tilbud om deltagelse i netværksmøder måske endda være en del af den pakke, der skal være med til at fastholde dygtige medarbejdere”, mener han.
Henrik Pedersen mener derfor, at mange faglige netværk tjener som vigtig medarbejderudvikling, og at udbyttet derfor er pengene værd.
”De dyreste medarbejdere er ikke dem, vi sender på netværk – det er trods alt dem, der ikke leverer varen”, fastslår Henrik.

Ring mig op


Ulige børn leger bedst

“Jeg kan godt forstå, hvis nogle ledere går med den tvivl, men faktisk er det enormt givende at blive sat sammen med nogen, som ikke ligner dig selv. Vi er ofte farvede – og bundet – af den kultur og den måde at gøre tingene på, som præger vores egen organisation. Først ved at snakke og sparre med mennesker fra nogle helt andre brancher, kan vi opnå brugbare løsninger, som vi ellers ikke ville være nået frem til. Det gælder alle virksomheder uafhængig af størrelse”, siger Christian Ravn, CIO i it-virksomheden ECIT Solutions.

Intimitet er nøglen til lederskab

”Jeg er medlem af flere ledergrupper, ligesom jeg tager på workshops og kurser, men udbyttet er ikke det samme, som jeg får ved at være medlem hos F5. Nøgleordene er kontinuitet og intimitet. Kontinuitet fordi den samme gruppe mennesker løbende mødes for at bygge videre på vores faglige relation og intimitet, fordi du over tid formår at røre ved hinandens følelser omhandlende ledelse”, mener Stefan Schlie, der er Head of WTG Engineering i Vattenfall

Er et netværk spild af min værdifulde tid?

”Tid er tæt på at være det mest værdifulde aspekt af mit arbejdsliv, og derfor er jeg kritisk overfor, hvad jeg bruger min tid på. Jeg forventer et højt udbytte, og der skal ikke være mange løst strukturerede arrangementer, før jeg prioriterer det fra”, forklarer Maria L. Kjær som arbejder som Head of Structures Procurement hos Ørsted.

I et eksternt netværk kan du tale frit

”Noget af det væsentligste ved at deltage i et fagligt netværk er, at du sørger for at bevæge dig væk fra din egen organisation og dens kulturelle rammer. For mig har det været afgørende at blive en del af et eksternt netværk med et fortrolighedsrum, hvor jeg føler, jeg kan sige nogle andre ting, end det, jeg snakker med kolleger om”, forklarer Henriete Siff Thomsen, der til daglig arbejder som centerleder i Frederikssund Kommune.

Strategic Execution & Personal Leadership
De færreste er vant til at arbejde systematisk og langsigtet med deres personlige lederskab. Det er nemlig et faktum, at selv om ledere er omgivet af strategier og planer, så er det meget få, der har en plan for, hvordan de vil påvirke det ledelsesrum, der er blevet dem givet.
Offentlig Projektledelse Vest
Projektledelse er under forandring. Ikke mindst i den offentlige sektor. Pres på økonomien, opgaverne, stigende forventninger fra borgerne, og flere og mere komplekse opgaver er blot nogle af de tendenser, der skaber et stadig mere udfordrende miljø for offentlige projektledere.
Offentlig Projektledelse Øst
Projektledelse er under forandring. Ikke mindst i den offentlige sektor. Pres på økonomien, opgaverne, stigende forventninger fra borgerne, og flere og mere komplekse opgaver er blot nogle af de tendenser, der skaber et stadig mere udfordrende miljø for offentlige projektledere.