Ledere skal trænes i ansvarlighed

23. December 2019

Virksomheder risikerer at lade livet, hvis ikke de forstår vigtigheden af at skabe tillid og arbejde for et troværdigt omdømme. Det mener CEO i Caliber, Shahar Silbershatz. Han forklarer, at det ikke kun er op til den øverste ledelse at arbejde med integritet som nøgleord.

Siden begrebet shitstorm i 2016 blev nomineret til årets danske ord, er udtrykket blevet kutyme, når en virksomhed bliver mødt med voldsom kritik eller manglende tillid.

At et sådan begreb er blevet et allemands-ord, og at virksomheder i modvind er blevet hyppigt forsidestof, siger meget om den tid, vi lever i. Det mener Shahar Silbershatz, der er CEO i Caliber, og som rådgiver virksomheder om vigtigheden af et stærkt og troværdigt brand gennem begrebet reputation management.

“Vi oplever i disse år, at flere og flere virksomheder havner i dyb krise, fordi folk nemmere mister tilliden til dem. Det betyder, at det bliver sværere at opretholde et tillidsvækkende brand og et godt omdømme, som mere end nogensinde før danner grundlag for en virksomheds langsigtede legitimitet og eksistensgrundlag”, forklarer han.

Ifølge Shahar Silbershatz har manglende tillid ligeledes langt større konsekvenser for en virksomhed end tidligere.

“Før i tiden risikerede man ‘kun’ at miste sine kunders tillid, hvilket i yderste instans kunne føre til, at virksomheden måtte lukke. I dag skal du fremstå troværdig overfor både dine kunder, dine ansatte, dine investorer, dine leverandører og dine samarbejdspartnere – for slet ikke at tale om både medierne og samfundet”, siger han og forklarer, at udviklingen stiller helt nye krav til både små og store organisationer.

“For at kunne opbygge tillid skal du først og fremmest lytte til andres behov og ønsker – og ikke mindst forstå dem. Det er vigtigt, at man skaber en løbende dialog for at vise, at man tager andres input til efterretning. Skal det hele koges ned til ét ord, handler det om integritet. Det er altafgørende, at man som virksomhed efterstræber en tydelig integritet, og at man gør sig klare etiske overvejelser, som gennemsyrer hele organisationen”, fastslår han.

Integritet betyder alt

Shahar Silbershatz forklarer, at reputation management ikke kun er et spørgsmål om krisehåndtering – tværtimod. Et troværdigt omdømme handler ikke kun om at undgå kriser – eller redde sig ud af samme – men skal snarere ses som et aktiv, der skal udvikles og styrkes for at skabe differentiering og langsigtet succes.

Hos Caliber har man foretaget flere undersøgelser, der alle fastslår, at integritet er afgørende for at opbygge og opretholde et stærkt og positivt omdømme.

“Vi oplever, at de virksomheder, som har taget et standpunkt bygget på etiske overvejelser, som har et klart purpose, og som er mere end det produkt, de fremstiller og de penge, de tjener, har meget nemmere ved at vinde folks tillid. Det er lettere at identificere sig med en virksomhed, hvis den står for noget, der er relevant for samfundet. Er det tilfældet, er der stor sandsynlighed for, at folk vil stole på dit brand og på din virksomhed”, fastslår han.

For at implementere integritet i en virksomhed, og gøre det til en del af kernen i organisationskulturen, er det nødvendigt, at ledelseslagene får øjnene op for ansvarlighed og går forrest for at sikre, at en etisk rød tråd kan spores i alle operative aspekter af virksomheden.

“Den type integritet, som en virksomhedsledelse udviser, vil forplante sig og i sidste ende udgøre hele organisationens samlede integritet. Vi ser ofte, at integritet typisk opstår i virksomheder, hvor man har en kultur, der bygger på etiske overvejelser bag enhver handling, men for at kunne skabe en sammenhæng mellem handlinger og værdier, bør man først spørge sig selv: Hvilket etisk kodeks opererer vi ud fra og hvilke værdier videregiver ledelsen til resten af virksomheden”, lyder det fra Shahar Silbershatz, der fastslår, at ansvaret for at skabe den rette kultur ikke kun ligger hos virksomhedens topledelse.

“Det er vigtigt, at ledelsen går forrest for at sende et klart signal. Det er dog ikke kun topledelsen, der skal være med til at udstikke retningen. For virksomhedernes mellemledere er det tilsvarende essentielt, at man også er med til at skabe en stærk integritet blandt de medarbejdere, som man dagligt er i kontakt med. Især fordi mellemlederen er tættere på medarbejderne, end topledelsen er”, siger han.

Dermed peger Shahar Silbershatz på, at mellemledere har ligeså stor en rolle som topledere i bestræbelserne på at fastholde og styrke en stærk og troværdig virksomhedsprofil.

“Mellemledere er ofte stærkere, end de selv tror. Det er dem, der får hjulene i maskineriet til at køre rundt, og det er dem, der sidder med ansvaret for at eksekvere de strategier, som bliver vedtaget. Af samme grund har mellemlederen også et ansvar for at gøre en nødvendig forskel, hvis de føler, at virksomheden er på vej i en negativ retning eller har handlet forkert”, siger han.

Den påtvungne ambassadør 

Gennem sit arbejde er Shahar Silbershatz ofte stødt på både ledere og medarbejdere, der har udtrykt både betænkelighed og frustration over at være ansat i en virksomhed, som er havnet i genstridig modvind på grund af manglende troværdighed og tillid. Hans råd til disse ansatte har dog altid været det samme:

“Jeg er ofte stødt på folk, der indrømmer, at de undlader at fortælle, hvor de arbejder, når de er ude blandt venner og bekendte – simpelthen fordi deres arbejdsplads har et dårligt omdømme. Men som ansat – og især som leder – har du et ansvar. Du er ambassadør for din virksomhed – hvad end du bryder dig om det eller ej, og hvis du ikke er stolt af denne rolle, så er du nødt til at finde ud af, hvilken forandring du kan skabe, så du bliver stolt”, fastslår han.

Ifølge Shahar Silbershatz er man derfor nødt til at spørge sig selv: hvad er mine værdier? Hvad er virksomhedens værdier? Og er de forenelige? Er svaret nej, er løsningen ofte at indgive sin opsigelse.

“Hvis du overfor venner og familie skammer dig over, hvor du arbejder, og hvis du ikke er i stand til at påvirke dine chefer til at tage virksomheden i en anden retning, så bør du finde dig et andet arbejde. Kort og godt. Du bliver nødt til at være tro overfor dine egne etiske overbevisninger”, lyder det.

Ingen går fri

Shahar Silbershatz er klar over, at det som mellemleder kan være svært at påvirke en ledelse, som enten ikke kan få øje på, at virksomheden bør arbejde på at styrke sit omdømme – eller som ikke ønsker at få øje på det. Derfor anbefaler han, at man allierer sig med andre for at stå stærkere.

“Når du vil skabe en forandring, skal du alliere dig med andre, der er enige med dig, og som ligesom dig ønsker at gøre en forskel og skabe større tillid til jeres arbejdsplads. Dette bør altid finde sted, før en virksomhedskrise opstår, da et ødelagt image kan være utrolig vanskeligt at genopbygge, ligesom virksomhedskriser er blevet meget sværere at kontrollere”, siger han og tilføjer:

“I dag er det ekstra vigtigt at værne om sit omdømme, før en krise opstår. Det skyldes blandt andet, at vi ser flere virksomhedskriser, og at de er hurtigere til at sprede sig globalt. For 20 år siden var en krise eksempelvis et olieudslip et sted i verden, og nogle gange lykkes det at hemmeligholde det eller dysse det ned. I dag kan selv små ting hurtigt udvikle sig til store kriser, og som virksomhed er man på ingen måde herre over, hvordan denne krise udvikler sig. Det kan være et fejlslagent produkt eller et forkert ord, der sætter gang i en global krise”, mener Shahar Silbershatz.

Han understreger, at ingen virksomhed bør føle sig for stor eller veletableret til at bekymre sig om sin troværdighed.

“Selv store oliefirmaer, medicinalvirksomheder, banker og fintech- eller biotech-virksomheder er blevet kastet ud i massive kriser på grund af tillidsproblemer. Her i Danmark har vi set, hvordan en kæmpe aktør som Danske Bank virkelig har tabt troværdighed og dermed også kunder. Det har betydet, at de har skulle kæmpe enormt meget for at genvinde tillid – hvilket har været en nødvendig kamp, for uden tillid vil enten markedskræfter eller interessenter før eller siden disrupte ens eksistens”, mener han.

Du kan opleve Shahar Silbershatz til F5 Focus 7. januar 2020 i København.

Nils Würtzenfeld

Læs også

Har du fundet din praktikplads til næste semester?

Har du fundet din praktikplads til næste semester?

F5 er en ung og ambitiøs virksomhed, som stræber efter at være Danmarks foretrukne leverandør indenfor lederudvikling. Vi har gennem de seneste 6 år samlet ca. 2000 ledere fra Danmarks største organisationer til sparring via netværksgrupper, foredrag, konferencer og...

read more
“I et eksternt netværk kan du tale frit”

“I et eksternt netværk kan du tale frit”

Er man som leder medlem af et internt organisationsnetværk, kan det til tider være svært at tale rent ud af posen. Det mener Henriete Siff Thomsen, der er centerleder i Frederikssund Kommune. Hun føler, at der er et andet fortrolighedsrum i hendes netværk hos F5...

read more
“Intimitet er nøglen til lederskab”

“Intimitet er nøglen til lederskab”

Lederudvikling kommer i mange afskygninger, men der er stor forskel på udbyttet, mener Stefan Schlie, der er Head of WTG Engineering i Vattenfall. Han går både til workshops og konferencer, men peger på, at et netværk med kontinuitet og intimitet har mest at byde...

read more

Medlemskaber

Som medlem hos F5 er du altid på forkant med de nyeste trends og tendenser indenfor ledelse og lederudvikling. Vi samler nysgerrige og ambitiøse ledere, der har fokus på personlig udvikling gennem sparring og faglige diskussioner.

Vil du være med i et professionelt ledernetværk eller blot have adgang til alle vores konferencer og foredrag, så bliv klogere på dine muligheder her.

Hent PDF om netværket

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en.

Source - network group

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Få en gratis workbook.

Indtast dine oplysninger og vi sender dig en rabatkode, der giver dig én gratis workbook.

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Få en gratis workbook.

Indtast dine oplysninger og vi sender dig en rabatkode, der giver dig én gratis workbook.

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette kursus?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette kursus?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag vores eventkalender i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag kursusbeskrivelse i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag netværksbeskrivelsen i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag netværksbeskrivelsen i din mailindbakke

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag brochuren om medlemskabet i din mailindbakke

Source - membership PDFs

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag brochuren om medlemskabet i din mailindbakke

Source - membership PDFs

Tak.

Are you interested in this network group?

Fill out the form and we will contact you.

Source - counseling

Thank you.

Are you interested in this network group?

Fill out the form and get access to the PDF about the network.

Netværksbeskrivelser

Thank you.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Netværksbeskrivelser

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Netværksbeskrivelser

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Netværksbeskrivelser