OFFENTLIG PERSONALELEDELSE – FYN

AT VÆRE LEDER ER AT FORME ET SAMARBEJDE …

… i en gruppe medarbejdere, så der skabes en værdi for en målgruppe – hvad enten det er borgere, organisationer eller interne samarbejdspartnere. Der er mange elementer i en ledelsespraksis, som alle sammen handler om at skabe retning, koordinere og opbygge ejerskab til opgaven og fællesskabet.


Dette netværk beskæftiger sig med den helt nære ledelse af medarbejdere i deres arbejde med at skabe værdi. Med afsæt i medlemmernes egen praksis kommer vi til at udforske:


  • Ledelsesrummet, det vil sige de vilkår, forventninger og mandater, som former lederens handlemuligheder (ofte kan der være indbyggede konflikter i ledelsesrummet)
  • Ledelsesteknikkerne, det vil sige den vifte af greb og virkemidler, du som leder kan arbejde med
  • Ledelsespersonligheden, det vil sige din egen foretrukne måde at forstå ledelsesrummet og bruge teknikkerne på.

Netværket henvender sig til ledere af medarbejdere i offentlige organisationer. Formålet er, dels at give forståelse for dynamikkerne i ledelsesrum, teknikker og personlighed, dels at vi sammen udvider vores repertoire af teknikker og handlemuligheder. Endelig er det et vigtigt formål, at netværket bliver et velfungerende fællesskab, hvor man både kan udfordre og støtte hinanden i arbejdet med ledelse af medarbejdere.

Network Director

JACOB ALSTED

Jacob Alsted er uddannet erhvervsforsker, ph.d. og cand.scient.pol. Han har lang erfaring fra den private konsulentbranche, hvor han har arbejdet intensivt med organisations- og lederudvikling. Hans ph.d.-afhandling omhandler menneskers motivation, herunder hvordan den påvirker ledelse i organisationer.


Jacob Alsted er desuden ekstern lektor på Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet, samt medlem af censorkorpset for Statskundskab og for Forsvarsakademiet.

Test

TEMATIKKER

Som medlem kommer du på forkant med den nyeste viden og udvikling inden for ledelse. Her er et par eksempler på temaer, vi har behandlet i netværksgruppen i løbet af de seneste år:

Opbygning af stærke faglige miljøer

De fleste ledere har erfaret, hvor lang tids vedholdende indsats det tager at opbygge et stærkt fagligt miljø og en solid kvalitet i arbejdet. Lige så lang tid det tager at opbygge det stærke miljø, lige så hurtigt kan det undermineres og måske ødelægges af ydre og indre kriser.

De unge og fremtidens organisation

Vi sætter fokus på fremtidens organisering i den offentlige sektor. Vi skal se på de udfordringer og tendenser, som vil være med til forme rammerne og behovet for ledelse.

Visioner og strategiske fortællinger

At skabe en klar strategisk fortælling for sin organisation er en vigtig ledelsesopgave. Det er gennem en fortælling, at vi kan skabe en fornemmelse af retning og sammenhæng i organisationen og dens udvikling.

Test

Vil du have hjælp til at finde den rette netværksgruppe?