STRATEGISK OFFENTLIG LEDELSE 2

ÉN TING ER AT LEDE FAGLIGE AKTIVITETER I ET DIREKTE …

… samspil med medarbejdere. Noget andet og mere er at få strategier og forandringer til at virke i mere komplekse organisationer, hvor du må lede gennem andre ledere og ressourcepersoner.


På den ene side skal du forhandle strategier og ledelsesmandater med mange interessenter i omverdenen. På den anden side skal du omsætte disse strategier og mandater igennem et samarbejde med ledere og ressourcer, som repræsenterer forskellige roller, fag og tilhørsforhold. Nogle gange begrænser dette samarbejde sig ikke bare til din egen organisation, men går på tværs af organisationer og sektorer.


Netværket henvender sig til ledere af institutioner, afdelinger, distrikter og områder, hvor ledelse praktiseres gennem andre ledere og ressourcepersoner. Formålet er, dels at give forståelse for dynamikkerne, der gør sig gældende, når vi leder gennem kæder og netværk af andre ledere, og delsat give deltagerne brugbare redskaber til at udvikle deres praksis. Endelig er det et vigtigt formål, at netværket bliver et velfungerende fællesskab, hvor man både kan udfordre og støtte hinanden i arbejdet med ledelse gennem ledere.

Network Director

JACOB ALSTED

Jacob Alsted er uddannet erhvervsforsker, ph.d. og cand.scient.pol. Han har lang erfaring fra den private konsulentbranche, hvor han har arbejdet intensivt med organisations- og lederudvikling. Hans ph.d.-afhandling omhandler menneskers motivation, herunder hvordan den påvirker ledelse i organisationer.


Jacob Alsted er desuden ekstern lektor på Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet, samt medlem af censorkorpset for Statskundskab og for Forsvarsakademiet.

Test

TEMATIKKER

Som medlem kommer du på forkant med den nyeste viden og udvikling inden for ledelse. Her er et par eksempler på temaer, vi har behandlet i netværksgruppen i løbet af de seneste år:

Psykologiske forsvar i organisationer

Vi har alle svært ved at overskue organisationer – både kognitivt og emotionelt. Denne mangel på overblik kan true vores selvfølelse. Derfor er vi tilbøjelige til at forenkle vores forståelse af organisationer gennem brug af psykologiske forsvar.

Ledelse af professionelle - nu og i fremtiden

Meget tyder på, at professionernes rolle vil ændre sig i den nære fremtid. For det første er der mere fokus på tværgående samarbejder, som ikke bare krydser grænser mellem faggrupper, men også mellem professionelle og borgere.

Den strategiske evne - og lederens arbejdsmiljø

Den strategisk evne er afgørende for vores praksis. Men den kan let ”sande til” i en travl lederhverdag – med mange skiftende opgaver og højt tempo.

Test

Vil du have hjælp til at finde den rette netværksgruppe?