“Det er klart, at forandringsledelse kræver mere, når det foregår virtuelt”

19. October 2021

Inge Nygaard kender alt til forandringsledelsens udfordringer – især når de skal løses på distancen. Som Head of Central Implementation Team hos Danfoss har hun en væsentlig rolle i at aktivere og støtte koncernens ledere i forhold til Danfoss største projekt, One ERP. Nøglen til at lykkes ligger blandt andet i at gøre medarbejderne til ambassadører for forandringen gennem metodisk kommunikation og involvering.

Det er sjældent en nem opgave for ledere at få en større forandringsproces succesfuldt implementeret i deres organisationen. Det er nemlig ikke kun forandringerne, men også medarbejderne, ledelsen og ens eget lederskab, der skal sættes i spil og tunes ind på de nye processer og systemer.

Endnu vanskeligere bliver opgaven, hvis organisationen er spredt geografisk, og forandringerne derfor skal implementeres på distancen med fare for misforståelser, manglende tillid, dårlig kommunikation og mangelfuld føling med distancerede medarbejdere og teams.

Denne virkelighed har man taget konsekvensen af hos Danfoss, hvor man siden 2016 har været i gang med at implementere det globale projekt One ERP, der er koncernens mest omfattende projekt til dato. 19 forskellige ERP-systemer (Enterprise Resource Planning) skal slås sammen til ét system, så Danfoss opnår ensartede forretningsprocedurer og ensartet master data verden over, og i den forbindelse har Als-virksomheden udstyret Inge Nygaard med titlen som Head of Central Implementation. 

Fra Kuala Lumpur til Finland

Med sit team på 15 mand, har hun ansvaret for at støtte og aktivere både ledere samt en række afgørende change ambassadorer hos Danfoss verden over til at lykkes med den omfattende digitale transformation, der ligger i implementeringen af det nye One ERP.

“Mit job går ud på at få folk med på rejsen, og gøre dem klar til forandringen. De lokale ledere skal aktiveres, for efterfølgende at kunne skabe ringene i vandet. Det gør mit team ved at støtte lederne i deres processer for at sikre, at de er i stand til at lede de påkrævede forandringer. Det kræver blandt andet, at lederen er helt klar på sin egen rolle og at vedkommende evner at kunne aktivere og engagere både sit lederteam og sine medarbejdere i processen”, forklarer hun.

Alle Danfoss’ projektdeltagere i One ERP er også change ambassadorer, og er med til at plante afgørende frø i One ERP-projektet – frø der sidenhen har slået rod og nu er ved at blomstre i den 40.000 medarbejdere store koncern.

“Det er et meget omfattende projekt, og det bliver ikke mindre omfattende af, at det foregår globalt. På mit team sidder jeg blandt andet og leder folk, jeg aldrig har mødt ansigt til ansigt. Jeg har ansatte, der sidder i Kuala Lumpur, i Indien, i USA og Finland. Min afdeling sidder over hele verden, og for mange af de ledere, jeg arbejder med, er det samme tilfældet. Distanceledelse er forholdsvis udbredt hos Danfoss, og det er klart, at forandringsledelse kræver mere, når det tilmed foregår virtuelt”, siger Inge Nygaard og uddyber: 

“Det er ikke muligt at kalibrere på samme måde. Når man mødes ansigt til ansigt connecter vi bedre, og vi forstår hinanden nemmere. Samtidig gør afstanden det vanskeligere at opbygge en relation mellem leder og medarbejder, og relationer betyder enormt meget, for når tingene bliver svære i forhold til opgaven, så er det ofte gode relationern, der redder opgaven hjem”, understreger hun. 

Forandringens ambassadører

Generelt har Inge Nygaard godt styr på de benspænd og vanskeligheder, der opstår, når ledere skal skabe forandringer over distancen. Ikke fordi hun selv står med disse udfordringer eller oplever problemer med distanceledelse, men fordi det er hendes job at hjælpe og aktivere andre ledere med at overkomme deres.

“I forbindelse med implementering af forandringer møder jeg en lang række af de udfordringer og forbehold, som både ledere og change ambassadører går rundt med. Det er både i forhold til deres egen lederrolle, hvordan de skal agere i forandringerne og i forhold til at få aktiveret deres medarbejderne. Det er fundamentalt, at deres medarbejdere føler sig trygge og klædt på i forandringen, men det samme skal lederne, hvis de skal have held med at få aktiveret alle de ansatte i organisationen”, fastslår hun.

Ifølge Inge Nygaard findes løsningen først og fremmest i en klar kommunikationsform fra ledelsens side, der overordnet har til formål at skabe transparens for at få aktiveret hele organisationen.

“Når man står overfor en stor forandring, der rammer hele organisationen på alle niveauer, så er det helt afgørende at få aktiveret alle ansatte til at være ‘ambassadører’ for change. Det handler om at skabe fælles mål, som alle ønsker at løbe efter, og det handler om at skabe et miljø bygget på tryghed. En tryghed i at vi er sammen om det, selvom det er nyt og usikkert. Det kræver, at alle ansatte 100 procent forstår, hvorfor vi gør det, hvordan vi gør det, og hvad det vil betyder for dem både som individer og for deres karriere. De skal også forstå, hvad konsekvenserne bliver, hvis organisationen ikke flytter sig”.

Den kommunikative nøgle

Men hvordan formår man at aktivere sine medarbejdere og ligefrem gøre dem til ambassadører for forandringen? Svaret er simpelt, hvis man spørger Inge Nygaard. 

“Kommunikation. Kommunikation er nøglen, og det handler først og fremmest om at være autentisk og grundig i sin kommunikation, så alle lag i organisationen føler sig tilpas oplyst og er klar over: What’s in it for me? Samtidig er kommunikation også nøglen til at lykkes over distancen. Generelt har ledere gennem distanceledelse oplevet, at de har skullet kommunikere meget mere og meget tydeligere med deres medarbejdere. Især under corona. Det har vist, hvor vigtigt det er at have gode og konstruktive dialoger med medarbejderne for at lykkes med sine opgaver over distancen. Både for at sikre at de er på rette vej og at metodikken i at nå målet stemmer overens”, fastslår hun. 

Kommunikationen er dog ikke så meget en metode, men snarere det afgørende værktøj, der skal bruges til at understøtte en række andre vigtige elementer, som ledere bør tillære sig, hvis man, ifølge Inge Nygaard, vil have succes med at implementere forandringer både lokalt og på distancen.

Med udgangspunkt i sine egne erfaringer og sit daglige arbejde med at understøtte forandringsledelse på distancen, giver Inger Nygaard her fem gode råd, der sammen med en klar og allestedsværende kommunikation kan løfte forandringsprocesser.

De 5 råd

1) Don’t assume: Det er nemt at gøre sig antagelser, men vil man lykkes med store forandringsprojekter, skal man ikke antage noget. Det kan lyde banalt, men man kan nemt komme til at antage, at ‘det kan vi da bare gøre’ eller ‘det kan slet ikke lade sig gøre’. Det skal vi passe på med. I forandringen kan man som leder ikke bare antage, at medarbejderne som udgangspunkt er med på rejsen. Eller for eksempel at medarbejdere i et andet land nødvendigvis snakker engelsk. I stedet skal man undersøge, hvorvidt ens antagelser er valide, og det gør man kun gennem førnævnte kommunikation via åbne, nysgerrige spørgsmål. Tal med dine teams og tal med dine medarbejdere.

2) Giv noget af dig selv: Som leder skal man investere sig selv i forandringsprojektet og turde træde ind i det på godt og ondt. Selvom situationen er uklar og ukendt, så brug muligheden for at finde nye muligheder. Du skal få forandringen til at leve i organisationen ved at sætte dig selv i spil og involvere dig. Du kan ikke bare uddeligere opgaven og ansvaret til en projektleder.

3) Aldrig et one-man-show: Noget, der virkelig har været afgørende for Danfoss i vores forandringsprocesser, har været tesen om, at det aldrig er et one-man-show. Forandringer bliver ikke skabt, fordi en leder siger: ‘nu skal det være sådan’. Få aktiveret alle involverede og alle medarbejdere, så de tager ejerskab, føler sig en del af forandringen, bidrager aktivt og tager ansvar for processen. Alle skal løfte og tage del, hvis vi skal nå mål med forandringen.

4) Vis tillid: Hvis medarbejderne skal være med til at skabe forandringen, så skal de kunne mærke en accept af, at det er okay at fejle, så vi kan lære, og at man er sammen om projektet. Tillid til og fra medarbejderne er helt afgørende. Især når arbejdet foregår på distancen, og man derfor kun snakker i telefon eller over en skærm nogle gange om ugen. Derfor kræver det også, at man som leder må slippe både kontrol og micromanagement. I stedet skal man bruge enormt meget tid på at skabe en dialog om, hvor vi er på vej hen, hvordan medarbejderen bidrager og hvad metoden er til at nå i mål. Udstik en klar retning og aftal, hvordan I arbejder. På den måde kan du slippe kontrollen og lade dine teams løfte forandringen uden for meget af din indblanden.

5) Motivér dine medarbejdere: Som tidligere nævnt skal dine medarbejdere være ambassadører for de forandringer, I forsøger at få gennemført. Det betyder, at det er din opgave som leder at få dem til at involvere og engagere sig. De skal forstå, hvordan forandringen også kommer dem til gode, og hvordan den kan accelerere deres egen performance. En del af denne proces indebærer derfor også at skabe læringsmiljøer for medarbejderne, da læring og træning hænger sammen med forandring.

Nils Würtzenfeld

Læs også

Har du fundet din praktikplads til næste semester?

Har du fundet din praktikplads til næste semester?

F5 er en ung og ambitiøs virksomhed, som stræber efter at være Danmarks foretrukne leverandør indenfor lederudvikling. Vi har gennem de seneste 6 år samlet ca. 2000 ledere fra Danmarks største organisationer til sparring via netværksgrupper, foredrag, konferencer og...

read more
“I et eksternt netværk kan du tale frit”

“I et eksternt netværk kan du tale frit”

Er man som leder medlem af et internt organisationsnetværk, kan det til tider være svært at tale rent ud af posen. Det mener Henriete Siff Thomsen, der er centerleder i Frederikssund Kommune. Hun føler, at der er et andet fortrolighedsrum i hendes netværk hos F5...

read more
“Intimitet er nøglen til lederskab”

“Intimitet er nøglen til lederskab”

Lederudvikling kommer i mange afskygninger, men der er stor forskel på udbyttet, mener Stefan Schlie, der er Head of WTG Engineering i Vattenfall. Han går både til workshops og konferencer, men peger på, at et netværk med kontinuitet og intimitet har mest at byde...

read more

Medlemskaber

Som medlem hos F5 er du altid på forkant med de nyeste trends og tendenser indenfor ledelse og lederudvikling. Vi samler nysgerrige og ambitiøse ledere, der har fokus på personlig udvikling gennem sparring og faglige diskussioner.

Vil du være med i et professionelt ledernetværk eller blot have adgang til alle vores konferencer og foredrag, så bliv klogere på dine muligheder her.

Hent PDF om netværket

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en.

Source - network group

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Få en gratis workbook.

Indtast dine oplysninger og vi sender dig en rabatkode, der giver dig én gratis workbook.

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Få en gratis workbook.

Indtast dine oplysninger og vi sender dig en rabatkode, der giver dig én gratis workbook.

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette kursus?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette kursus?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag vores eventkalender i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag kursusbeskrivelse i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag netværksbeskrivelsen i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag netværksbeskrivelsen i din mailindbakke

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag brochuren om medlemskabet i din mailindbakke

Source - membership PDFs

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag brochuren om medlemskabet i din mailindbakke

Source - membership PDFs

Tak.

Are you interested in this network group?

Fill out the form and we will contact you.

Source - counseling

Thank you.

Are you interested in this network group?

Fill out the form and get access to the PDF about the network.

Netværksbeskrivelser

Thank you.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Netværksbeskrivelser

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Netværksbeskrivelser

Tak.