”Det har kun givet et bedre arbejdsmiljø, at jeg som leder har været mig selv”

24. May 2022

Lasse Iver Wine Jensen har været leder igennem hele sit voksne liv og har i sin karriere forsøgt sig med forskellige ledelsesformer. I dag ved han dog, at han leder mest mærkbart ved at være sig selv 100 procent og sætte sine medarbejdere fri. Det betyder også, at han som leder har ret til en øvdag og gerne må blive venner med medarbejderne. 

Forleden pointerede en af Lasse Iver Wine Jensens medarbejdere med et smil, at han talte meget. Det ved han godt, at han har tendens til, når han bliver ivrig, så han tog det ikke som en kritik, men en påmindelse. 

For hvis Lasse Iver Wine Jensen skulle opsummere sin ledelsesfilosofi, ville den lyde således: Hav oprigtig interesse i dine medarbejdere, brug din energi rigtigt og vær til stede. Lyt mere, end du taler og tag de små signaler alvorligt. Herudover er det ok, at du, som leder, også har en dårlig dag og går senere hjem end klokken 22 til personalefester. Sidst, men måske det vigtigste: Sæt folk fri – og vær nice. 

”Jeg har været bange for at sige det, men virkeligheden er, at jeg ikke tror på distancen mellem ledere og medarbejdere. Det har kun givet et bedre arbejdsmiljø, at jeg som leder har været mig selv. Og som leder har det givet mig bedre oplevelser og gode venner,” siger Lasse Iver Wine Jensen: ”Som leder skal du kunne mærke dig selv for at være autentisk. Jeg kan også være ked af det eller have det svært, og så siger jeg det fremfor at lægge skjul på det og virke sur, så medarbejderne ikke tror, at det er dem, det er galt med. Når jeg siger det ærligt, viser jeg bare, at jeg er menneske, og kan du hvile i at være dig selv, er min erfaring, at andre også kan.”

Lasse Iver Wine Jensen er 42 år og har været leder, siden han var 19 år. I dag er han export director i Scandi Standard, der blandt andet ejer Danpo og slagterier i Skandinavien og Irland. Her er han ansvarlig for al eksport og alt salg udenfor Danmark. Men hans første lederjob var i militæret, og selvom man skulle tro, at hans afslappede lederstil kunne være kommet som en modreaktion på kæft, trit og retning, er det faktisk der, at han lærte at ”være nice”. 

”Alle tror, at det skal være hierarkisk at være i militæret, men da jeg kom tilbage fra sergentskole, var jeg heldig at få en moderne chef, som lærte mig, at man skal være ordentlig som leder. Min chef var ikke et røvhul, og det fik jeg heller ikke lov til at være,” fortæller han: ”Han lærte mig, at der altid vil være en, som er hurtigere, klogere og bedre end dig, og det skal man som leder respektere og værdsætte. Det bed sig fat i mig og blev helt grundlæggende i min ledelsesstil. Så det kan vel heller ikke overraske nogen, at jeg stadig ser dem, som jeg var sergent for.”

Men nogle gange går livet også sin gang, og man bliver alligevel fanget i en virksomhedskulturer, hvor man påduttes noget eller hopper med på en rolle. ”Som yngre leder kom jeg nogle gange til at købe ind på det traditionelle billede af en rigtig leder – altså den store stærke mand, der kan slå i bordet, vise retningen og være dominerende. Men jeg havde det aldrig godt i det. Jeg fylder noget som menneske og har ikke lyst til at starte ud med at være dominerende og bedrevidende,” forklarer Lasse Iver Wine Jensen: ”Det var derfor, at jeg kom frem til, at jeg som leder bare skulle være nice. Man kan selvfølgelig ikke være mere nice, end man er, men de fleste mennesker er jo behagelige, hvis de tør stå ved det. Og så kommer du altså et godt stykke, for så er du dig selv.”

Et godt forhold til medarbejderne kan ses på bundlinjen

Lasse Iver Wine Jensen er meget bevidst om, hvem han er som leder. Han stiller også spørgsmålstegn ved ting, som medarbejderne gør, men han gør meget ud af at gøre det med respekt. Han tør også sige, at han er mega smadret en morgen og hviler i det, fordi han hverken har behov for at være superman eller den altomfavnende leder.

”Jeg har nogle gange oplevet ledere være overflinke og nærmest for interesserede i deres medarbejdere, fordi de har lært, at det er sådan, man er som moderne leder. Men det er jo ikke autentisk. Det er det til gengæld, hvis du på en respektfuld facon siger, at du i dag ikke lige har overskud til at lytte, fordi dit hoved kører på grund af travlhed, pres eller dårlig søvn,” siger han:

”Som leder kan du ikke være alt for alle hele siden, og det skal du hvile i. Har du et godt forhold til dine medarbejdere, taber du ikke respekt ved at være ærlig. Tværtimod vil du opleve, at de hjælper dig.”


Det kræver dog sin leder at skulle stå ved det, som man tror på, bemærker han. Da han oprindelig kom til Scandi Standard, var han eksempelvis ved at blive fyret, fordi hans leder ikke forstod, hvad han kunne og dermed ikke følte, at han slog til: ”Men fordi jeg turde stå ved mig selv, har jeg med tiden vist, at min ledelsesstil og evne til at præstere kan mangedoble vores resultater. Jeg har mødt mange ledere, hvor det modsatte er sket, fordi de ikke har turdet at stå ved sig selv,” siger han og fortsætter: ”Man skulle måske ikke tro det, men jeg er et utroligt konkurrenceorienteret menneske. For mig handler det derfor bare om, at jeg synes, det er rart at have en behagelig hverdag, og at jeg har en oprigtig interesse i andre mennesker. Men det sjove er, at det booster helt vildt at sætte folk fri – og når mine medarbejdere bliver boostet, kommer jeg jo også frem i bussen, fordi de præsterer, og det kan man se på bundlinjen.”

Du kan ikke være alt for alle – og det er ok

En udfordring ved at omgås privat med sine medarbejdere er, at man nogle gange både bliver nødt til at have alvorssamtaler eller i værste fald bliver nødt til at fyre folk. Når det er sket, har Lasse Iver Wine Jensen gjort meget ud af at gøre det på en måde, hvor folk i så fald kommer godt videre. I Scandi Standard sikrer han sig, at det ikke bliver nødvendigt, fordi gruppen hele tiden præsterer. Men det sker jo også, at folk kan finde på at forlade jobbet af egen vilje. Og selvom det selvfølgelig er ok, har han bedt sine medarbejdere om at tale med ham først, hvis de overvejer det.

”Jeg kan slet ikke forestille mig noget værre, end at mine medarbejdere sagde op, fordi de ikke følte sig lyttet til. Kritikere vil måske mene, at jeg vil have svært ved at tage svære beslutninger, fordi jeg er for tæt på mine medarbejdere, men det har jeg ikke. Jeg er bare nødt til at være den leder, som falder mig naturligt, hvis jeg skal lede mærkbart,” siger han: ”Mine medarbejdere kommer med gode ideer og er motiveret i deres arbejde. Det betyder også, at de ikke kigger på mig, når der opstår problemer – de går bare i gang med at løse dem og trives i det. Så noget må jeg jo gøre rigtigt.”

Lasse Iver Wine Jensen tror grundlæggende ikke på, at nogle mennesker bare vil have ordre og gøre, hvad der bliver sagt. ”Da jeg var i grøntsagsbranchen, havde vi jo mange østeuropæere ansat, og man taler jo ofte om, at folk fra Polen skal ledes på en anden måde og helst bare vil gøre, hvad der bliver sagt. Men tesen er forkert. Folk kan gøres til de vildeste lemminger, hvis det er det, du ønsker. Jeg oplevede dog, at når jeg gav dem rum til at komme med ideer og spurgte dem om deres holdninger, blomstrede de, og det gavnede kun forretningen,” siger han og tilføjer: ”Så jeg tror ikke på præmissen om, at der bare er folk, som vil lave samlebåndsarbejde. Jeg har endnu ikke oplevet nogen, der ikke havde en god idé, hvis man spurgte dem. Men det kræver selvfølgelig, at du er en leder, der opfordrer til det og synes, at det er fedt.”

I Lasse Iver Wine Jensens øjne er en god leder den, der kan holde trådene sammen og gøre trådene tydelige. Det er også derfor, at en leder skal være bedre til det overordnede end detaljerne. ”Det er ikke de detaljeorienterede, som skal forklare visionerne, for visionerne skal fortælles helt klart og tydeligt. Som leder er din primære opgave at sikre dig, at ledelsens planer siver ned, så folk forstår det. Der skal kort sagt være en usynlig hånd, der hiver dem med,” siger han og tilføjer: ”Lige nu er de første fire måneder i mit team igen gået bedre, end vi turde håbe på, og jeg tror på, at det er fordi, folk er sat fri, men samtidig ved præcist, hvor vi skal hen. De har sat sig ind i tankegangen, forstået den og købt sig ind på missionen. Derfor lykkes vi.”

Ledere skal ledere, specialister skal ikke

Lasse Iver Wine Jensen kan godt lide ærlighed, og derfor er han heller ikke bange for at sige, at han har det lettere stramt med, når specialister udnævnes til ledere. Han mener nemlig, at man som leder skal have fokus på lederrollen, og som specialist vil man altid have fokus på faget – altså detaljerne. Men det ikke er nødvendigt at vide noget om selve området, som du skal lede. For det kommer du til at lære.

”Jeg vidste ikke en dyt om kylling, men det kører sgu meget godt. Det er nemmere at lære noget om et fag og de fagligheder, du skal lede, end at gå fra at være specialist til leder. Det handler om dit fokus,” siger han: ”Derfor ville jeg også ønske, at ledelser for alvor tænkte over, hvad de egentlig vil med deres ledelse. For det er jo det, der får en virksomhed til at køre rundt.”

Scandi Standard har været igennem en udvidelsesproces og blev en børsnoteret virksomhed i start 2010’erne. Udfordringen her har været at få mange meget selvstændige virksomheder til at fungere som én virksomhed. Derfor har der ligget en stor udfordring i samarbejdet og de overordnede linjer, både med hensyn til mennesker og systemer. Alt er nu inddelt i grupper på tværs, så man kan udnytte viden, og det hele kan blive mere transparent, og det betyder, at Lasse Iver Wine Jensens er ansat af gruppen, men da han fysisk sidder på Danpo, skal han ofte lede forskellige kulturer på afstand.

”Selv om vi tror, at danskere, svenskere og nordmænd er ret ens, er vi det faktisk slet ikke. Svenskere synes, at danskere er meget kontante, og svenskere har større behov for at diskutere åbent, fordi de er meget procesorienterede,” siger han: ”Hvis du slår i bordet, får du passive medarbejdere, der mangler ideer, og det dur ikke, når man vokser hurtigt som koncern. Her er den store udfordring at få strategien fortalt og få den til at sive, så som øverste ledelse skal man være skarp på, om medarbejderne er med, og om de mærker strategien udfolde sig.”

Mennesker først, finanser bagefter

Derfor er en af Lasse Iver Wine Jensens vigtigste opgaver at sikre sig, at folk ved, hvor de skal hen. Det gør han igennem skarpe strategier og klare mål, som han kommunikerer ofte. I eksportafdelingen har de tre målsætninger, som han udstikker, men vejen dertil finder medarbejderne ud af. ”Mit eneste krav er, at de lytter til hinanden og har en reel interesse i hinanden,” siger han og uddyber: ”Det er ultravigtigt, fordi kundeservice for eksempel skal forstå salgsstrategien for at kunne hjælpe vores kunder. Det er den eneste måde, hvorpå vi kan nå målet. Jeg holder mig i helikopteren og har styr på strategi, plan og mål. Jeg spiser frokost lokalt, men tænker globalt, som jeg siger, for mit job er at få solgt til den rigtige pris på det rigtige marked, udbredt gruppefunktionerne, strukturen og incitamentet, så landene får lyst til at tage det rigtige valg for alle.”


Han medgiver dog, at det kan være svært. For i en stor koncern med mange ledergrupper i mange lande, er det ikke altid nemt at få folk til at trække i samme retning. Men man kan starte med at se på, om man har ledere, der forstår mennesker, som han siger. ”Rigtig mange virksomheder har en tendens til at gøre den del, der handler om mennesker, til 2.-3. prioritet. Først er det finanserne, produktionen og optimeringen, og dernæst kommer menneskerne og bæredygtigheden,” siger han: ”Men jeg mener, at man bør putte menneskerne først. Hvis du som leder kan få medarbejderne hen et sted, hvor de er i balance, leverer de også den bedste side af sig selv, når det gælder ideer og inddragelse, og så er det nemmere at nå målene.”

Lasse Iver Wine Jensen mener dog ikke, at der er en prototype på en rigtig leder. Det er her, hvor autenticiteten kommer ind. Men menneskekundskaber er afgørende, for det kan ikke tillæres.

”Oprigtig interesse i det enkelte menneske og sociale kompetence, så man kan læse medarbejdernes signaler, gør dig til en mærkbar leder,” siger han: ”Som leder kan du godt føle dig trådt på, når medarbejderne brokker sig og stiller spørgsmålstegn ved ting. Men du bør faktisk se det som en god ting. For du er nået langt, når du får sandheden fra din medarbejdere – og så har du en chance for at ændre tingene til det bedre.”

Elisabeth Hamerik Schwarz

Læs også

Har du fundet din praktikplads til næste semester?

Har du fundet din praktikplads til næste semester?

F5 er en ung og ambitiøs virksomhed, som stræber efter at være Danmarks foretrukne leverandør indenfor lederudvikling. Vi har gennem de seneste 6 år samlet ca. 2000 ledere fra Danmarks største organisationer til sparring via netværksgrupper, foredrag, konferencer og...

read more
“I et eksternt netværk kan du tale frit”

“I et eksternt netværk kan du tale frit”

Er man som leder medlem af et internt organisationsnetværk, kan det til tider være svært at tale rent ud af posen. Det mener Henriete Siff Thomsen, der er centerleder i Frederikssund Kommune. Hun føler, at der er et andet fortrolighedsrum i hendes netværk hos F5...

read more
“Intimitet er nøglen til lederskab”

“Intimitet er nøglen til lederskab”

Lederudvikling kommer i mange afskygninger, men der er stor forskel på udbyttet, mener Stefan Schlie, der er Head of WTG Engineering i Vattenfall. Han går både til workshops og konferencer, men peger på, at et netværk med kontinuitet og intimitet har mest at byde...

read more

Medlemskaber

Som medlem hos F5 er du altid på forkant med de nyeste trends og tendenser indenfor ledelse og lederudvikling. Vi samler nysgerrige og ambitiøse ledere, der har fokus på personlig udvikling gennem sparring og faglige diskussioner.

Vil du være med i et professionelt ledernetværk eller blot have adgang til alle vores konferencer og foredrag, så bliv klogere på dine muligheder her.

Hent PDF om netværket

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en.

Source - network group

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Få en gratis workbook.

Indtast dine oplysninger og vi sender dig en rabatkode, der giver dig én gratis workbook.

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Få en gratis workbook.

Indtast dine oplysninger og vi sender dig en rabatkode, der giver dig én gratis workbook.

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette kursus?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette kursus?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag vores eventkalender i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag kursusbeskrivelse i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag netværksbeskrivelsen i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag netværksbeskrivelsen i din mailindbakke

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag brochuren om medlemskabet i din mailindbakke

Source - membership PDFs

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag brochuren om medlemskabet i din mailindbakke

Source - membership PDFs

Tak.

Are you interested in this network group?

Fill out the form and we will contact you.

Source - counseling

Thank you.

Are you interested in this network group?

Fill out the form and get access to the PDF about the network.

Netværksbeskrivelser

Thank you.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Netværksbeskrivelser

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Netværksbeskrivelser