Kan simple tankemønstre kortlægge fremtiden for din organisation?

28. May 2021

Ved at benytte den mentale model second order thinking, bliver du i stand til at udforske konsekvenserne af dine overvejelser, så du ikke tager nogle uovervejede beslutninger. Det forklarer konsulent og underviser Claus Fadum Nissen, der mener, at modellen også kan hjælpe virksomheder med at ræsonnere sig frem til, hvordan man kan være på forkant med fremtiden.

På hvilket grundlag træffer du en arbejdsmæssig beslutning?

Den gængse beslutningsproces, som sidder på rygraden af de fleste, beskrives som first order thinking og starter med at overveje de tilsigtede og umiddelbart åbenlyse konsekvenser af en forretningsbeslutning. Ifølge konsulent Claus Fadum Nissen vil mange ledere dog gøre sig selv en mærkbar tjeneste ved at optimere deres tankeprocesser og benytte second order thinking.

Et mentalt værktøj der skaber en proces, hvor man tager skridtet videre og dykker ned i, analyserer og rationaliserer konsekvenserne og virkningerne af de beslutningsovervejelser, som vores begrænsede first order thinking nåede frem til.

“Second order thinking går spadestikket dybere og hjælper dig med at se lidt længere ud i fremtiden ved at udforske de mulige konsekvenser af en beslutning. Du får nye vinkler, som du måske ikke selv var kommet frem til. Det kan hjælpe dig med ikke at tage uovervejede og hurtige beslutninger. Tænk på en beslutning som den første dominobrik. Vi tænker sjældent på resten af domino-brikkerne. Det er vores typiske beslutnings-måde, også kendt som first-order thinking”, forklarer han.

Læs også: 7 gode (leder)vaner – på ny

Claus Fadum Nissen arbejder som selvstændig konsulent, rådgiver og underviser. Han har i årevis arbejdet for store danske virksomheder som FLSmidth og LEGO og har som konsulent hjulpet en lang række kunder i brancher som pharma, energi, professional services  med strategier og transformationer og med sig bringer han blandt andet det mentale værktøj second order thinking.

“Det er altid en god idé at benytte mentale tanke-modeller og værktøjer, når man skal træffe en beslutning. Både i arbejdsmæssigt regi og privat. Second order thinking er en af mange modeller under overskriften mentale modeller. De er alle tænkt som værktøjer til at belyse et problem fra andre sider end dem, du umiddelbart selv ville bruge,” siger han.

Et eksempel på en erhvervsleder, der sværger til second order thinking, er Warren Buffets partner, den amerikansk milliardærinvestor og forretningsmand Charlie Munger, der benytter den mentale model i forbindelse med valg af Berkshire Hathaway’s investeringer.

Tænk dig selv skridtet videre

Men hvordan fungerer second order thinking?

Ifølge Claus Fadum Nissen kan stort set alle lære – og drage fordel af – at arbejde med mentale modeller som del af beslutningsprocessen. Det kræver først og fremmest, at du som leder udforsker en række af de mentale modeller, som allerede benyttes flittigt i virksomheder og organisationer, hvorefter du skal lægge dig fast på den model, der bedst matcher den problemstilling du arbejder med. Modellen vil derefter pege i retning af hvilke spørgsmål du skal arbejde med for at finde dine svar

Som eksempel på oplagte og overordnede spørgsmål, der kan bruges til second order thinking, nævner Claus Fadum Nissen følgende seks:

  • Hvordan vil denne beslutning præge ting i fremtiden?
  • Hvad tror jeg, der kommer til at ske?
  • Hvad er sandsynligheden for, at jeg har ret?
  • Hvad tænker alle andre?
  • Hvorfor tænker jeg på noget andet – og hvor er det forskelligt fra, hvad andre tænker?
  • Hvad tror andre, der kommer til at ske?

At second order thinking også kan benyttes til at skabe en forretningsmæssig krystalkugle, der kan give et anslået og sandsynligt billede af fremtiden, gør, ifølge Claus Fadum Nissen, metoden velegnet til både at identificere de trends, der kan påvirke ens forretning, samt hvad man skal arbejde med for at være på forkant med de tendenser, vi ser røre på sig.

Læs også: Den uddøende mellemleder skal genopfinde sin rolle

Det er altid meget fornuftigt at se ud over sin egen virksomhed, hvis man eksempelvis skal lave en ny strategi. Man bliver nødt til at spørge sig selv: Hvad er på vej? Og er der noget, vi skal forberede os på? Du kan bruge second order thinking til at skabe et logisk og gennemtænkt grundlag for hvad en udvikling eller tendens vil betyde for din branche eller virksomhed. På den måde får du også en idé om, hvilken retning, der vil være den rette at gå i for jer”, siger han og tilføjer:

“Det er blandt andet mit job at spå om kommende megatrends og deres påvirkning af kundens situation. Jeg bruger det som en del af mit rådgivningsarbejde. En klassisk variant af second order thinking er at bruge scenarier i din strategi-planlægning. Her kan du starte med at kigge på makrotrends for så at bygge scenarier, som du kan arbejde med til f.eks. beslutninger om strategiske retninger, fremtidens kompetencekrav og lignende. Da jeg var hos PA Consulting Group, var dette en teknik, vi typisk brugte i starten af transformations-projekter for eksempelvis Mærsk, den internationale shippingorganisation BIMCO, Novartis Vaccines og andre kunder”, siger han.

Hvad betyder fremtiden for mig?

En eksisterende og højaktuelt super- og makrotrend er den digitale æra og de ændrede arbejdsforhold, den medfører. Ifølge Claus Fadum Nissen er denne et godt eksempel på, hvordan man kan rationalisere sig frem til en række scenarier, der alle har betydning for ens organisation.

Ud fra first order thinking kan vi ræsonnere os frem til følgende:

Privat- og arbejdsliv smelter i stigende grad sammen

Vi er altid online

Flere og flere er ikke længere bundet til skrivebordet

Magten skifter fra leder til kunder og medarbejdere

Vidensfordele eksisterer i stigende grad kun på kort sigt

Ud fra et second order thinking-ræsonnement kan vi dog nå skridtet videre ud i de fremtidige konsekvenser af den digitale æras ændrede arbejdsforhold.

Mere ledelse af videns- og virtuelle medarbejdere

Øget fleksibilitet i organiseringen

Hvad med de ikke-digitale kolleger?

Gennemsigtighed kræver etik

Hurtigere eksekvering

Og den mentale spørgeramme stopper ikke her. For hvad betyder det for din branche, at vi får mere ledelse af videns- og virtuelle medarbejdere? Og hvad er konsekvenserne af disse konsekvenser. På den måde indeholder second order thinking en sommerfugleeffekt, der på et tidspunkt bliver til både third, fourth og fifth order thinking – alt afhængig af, hvor mange scenarier du arbejder med.

Fra overlevelsesinstinkt til overvejelsesinstinkt 

Claus Fadum Nissen er klar over, at flere mennesker formentlig vil erklære sig uforstående over for second order thinking ud fra argumentet om, at ‘det jo blot er almindelig og fornuftig rationalisering, der er blevet pålagt et management buzzword’. En tankegang han sagtens kan forstå.

“Det er sandt, at rigtig mange mennesker allerede tænker i scenarier i forbindelse med deres strategiprocesser, ligesom de fleste ledere forhåbentlig overvejer og gennemtænker afgørende beslutninger nøje. Samtidig er vi mennesker dog programmeret til at tage effektive, hurtige og mere eller mindre impulsive beslutninger. Det ligger i vores DNA og er en del af vores overlevelsesinstinkt. Disse beslutninger træffer vi hundredvis af gange i løbet af en dag, og oftest er der tale om små beslutninger. Nogle gange handler vi dog også lidt for hurtigt, når det kommer til større og mere afgørende beslutninger – også i vores arbejdsliv, f.eks. når en strategi skal implementeres, eller vi skal vælge en løsning. Nogle gange går tingene lige hurtigt nok, men ved at benytte second order thinking som et fast implementeret tankemønster, sikrer man, at ens beslutning bliver mere velovervejet og mere langsigtet”, siger han.

Læs også: Den moderne leder skal være tjener for sine medarbejdere

Claus Fadum Nissen forklarer videre, at mens mange ledere allerede tænker i baner, der minder om second order thinking, så er det langt færre ledere, der gør sig disse overvejelser som del af en bevidst metode, og som anvender en eller flere konkrete mentale modeller.

“Rigtig mange arbejder på denne måde, men uden at have en etiket på og uden at sætte det i system. Gør de det, bliver de i stand til at højne deres analysearbejde, før der træffes en beslutning – en tankeproces som i øvrigt ikke kun hører til på leder gange, mens som alle ledelseslag såvel som medarbejdere kan drage nytte af, så længe man husker, at en mental model ‘bare’ er en ramme og ikke et mirakel-værktøj. Jeg så meget nødigt, at second order thinking blev endnu et ledelses-buzzword – i stedet er det et forslag til en metode, som kan gavne dig i dine overvejelser og få dig til at tænke mere kritisk og fremtidsorienteret”, afslutter han.

Fakta: Claus Fadum Nissen om mentale modeller

Mentale modeller kan overordnet beskrives værktøjer, der kan hjælpe dig med at analysere en situation. Enkelt og kort sagt, så kan mentale modeller hjælpe dig til at se verden, som den er og ikke, som du ønsker, den er. Der er modeller til en række formål som f.eks. beslutningsstøtte, hvor second order thinking hører til, til analyse af problemer, identifikation af muligheder og meget andet.

Gode kilder til inspiration kan være en af de mange bøger, der findes om emnet, f.eks. The Great Mental Models – General Thinking Concepts fra Farnam Street eller Mental Models: 30 Thinking Tools that Separate the Average from the Exceptional af Peter Hollins.

Nils Würtzenfeld

Læs også

Har du fundet din praktikplads til næste semester?

Har du fundet din praktikplads til næste semester?

F5 er en ung og ambitiøs virksomhed, som stræber efter at være Danmarks foretrukne leverandør indenfor lederudvikling. Vi har gennem de seneste 6 år samlet ca. 2000 ledere fra Danmarks største organisationer til sparring via netværksgrupper, foredrag, konferencer og...

read more
“I et eksternt netværk kan du tale frit”

“I et eksternt netværk kan du tale frit”

Er man som leder medlem af et internt organisationsnetværk, kan det til tider være svært at tale rent ud af posen. Det mener Henriete Siff Thomsen, der er centerleder i Frederikssund Kommune. Hun føler, at der er et andet fortrolighedsrum i hendes netværk hos F5...

read more
“Intimitet er nøglen til lederskab”

“Intimitet er nøglen til lederskab”

Lederudvikling kommer i mange afskygninger, men der er stor forskel på udbyttet, mener Stefan Schlie, der er Head of WTG Engineering i Vattenfall. Han går både til workshops og konferencer, men peger på, at et netværk med kontinuitet og intimitet har mest at byde...

read more

Medlemskaber

Som medlem hos F5 er du altid på forkant med de nyeste trends og tendenser indenfor ledelse og lederudvikling. Vi samler nysgerrige og ambitiøse ledere, der har fokus på personlig udvikling gennem sparring og faglige diskussioner.

Vil du være med i et professionelt ledernetværk eller blot have adgang til alle vores konferencer og foredrag, så bliv klogere på dine muligheder her.

Hent PDF om netværket

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en.

Source - network group

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Få en gratis workbook.

Indtast dine oplysninger og vi sender dig en rabatkode, der giver dig én gratis workbook.

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Få en gratis workbook.

Indtast dine oplysninger og vi sender dig en rabatkode, der giver dig én gratis workbook.

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette kursus?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette kursus?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag vores eventkalender i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag kursusbeskrivelse i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag netværksbeskrivelsen i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag netværksbeskrivelsen i din mailindbakke

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag brochuren om medlemskabet i din mailindbakke

Source - membership PDFs

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag brochuren om medlemskabet i din mailindbakke

Source - membership PDFs

Tak.

Are you interested in this network group?

Fill out the form and we will contact you.

Source - counseling

Thank you.

Are you interested in this network group?

Fill out the form and get access to the PDF about the network.

Netværksbeskrivelser

Thank you.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Netværksbeskrivelser

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Netværksbeskrivelser