“Vi bliver nødt til gå vores processer efter i sømmene, hvis vi vil pseudoarbejde til livs”

21. January 2022

Ledere har en stor del af ansvaret for de pseudoprocesser, som skaber værdiløst arbejde. Det er nemlig deres vigtige opgave at ændre på de bureaukratiske og administrative strukturer, som danner grobund for pseudoarbejde, mener erhvervspsykolog Lotte Stausbøll Lüscher. Det er afgørende, at vi luger ud i vores organisatoriske processer, understreger hun.

Begrebet pseudoarbejde har på få år fået mange danskere til at fundere over deres egne arbejdsopgaver ved at stille spørgsmålet: Er mit arbejde spild af tid, fordi det i virkeligheden er værdiløst?

Med begrebets popularitet følger dog en række underspørgsmål. For hvornår er et arbejde værdiløst – og hvem afgør værdien? Er det den enkelte medarbejder? Virksomheden? Eller samfundet? Sidst men ikke mindst figurerer spørgsmålet: “Hvem har ansvaret for, at der udføres pseudoarbejde? Skyldes det primært bureaukratiske og administrative strukturer i vores organisationer? Mangelfuld ledelse som ikke formår at synliggøre værdien af vores arbejde? Eller skal svaret snarere findes hos en arbejdsstyrke, som bare ikke gider deres arbejdsopgaver?

Ifølge erhvervspsykolog, forfatter og partner i Clavis Erhvervspsykologi Lotte Stausbøll Lüscher opleves pseudoarbejde først og fremmest som den følelse af meningsløshed, som går hånd i hånd med de fastgroede og rigide processer og strukturer, som mange arbejdspladser ikke kan eller vil gøre op med.

“Når jeg er ude som konsulent hos virksomheder, får jeg ofte øje på en del arbejde, som jeg vil betegne som pseudoarbejde. Det kendetegnes som regel ved at være del af en proces, som ikke længere giver mening. Måske har den aldrig gjort det. Og flere steder kan hverken lederne eller medarbejdere redegøre for, hvorfor arbejdet skal udføres, eller hvorfor det er nødvendigt. Man gør det bare”, siger hun og giver et eksempel:

“Det kunne være at lave en kæmpe APV midt i en besparelsesrunde. Når man er midt i en besparelsesrunde, får man mange sygemeldinger og mange utilfredse medarbejdere, og dermed vil en APV ende med misvisende data. Man laver den dog alligevel, fordi det er to år siden sidst. Også selvom man godt ved, at man ikke kommer til at følge op på det. Det er for mig et glimrende eksempel på pseudoarbejde”, mener Lotte Stausbøll Lüscher, der fastslår, at pseudoarbejde for hende hænger sammen med meningsløsheden.

Kig på jeres processer

I Dennis Nørmark og Anders Fogh Jensens bestseller ‘Pseudoarbejde’ fra 2018 er det i høj grad niveauet af bureaukrati og administration hos offentlige såvel som private virksomheder, der får skylden for pseudoarbejde. Denne påstand er Lotte Stausbøll Lüscher overvejende enig i, da bureaukrati, ifølge hende, er medvirkende til at skabe ‘tomme ritualer’ og meningsløst arbejde hos mange organisationer.

“Hvis hverken ledelsen eller medarbejderne kan få øje på værdien i et arbejde, så skyldes det de tomme ritualer, som ofte følger med administrative og bureaukratiske pseudoprocesser. I dag har vi det med at dynge folk til med dokumentationskrav, regulerende procedurer, evalueringer og opfølgninger på evalueringer. Det skyldes, at vi har opbygget et samfund, der i alt for høj grad har en forestilling om, at vi kan kontrollere og styre alting, og derfor sætter vi ofte bureaukrati foran vores dømmekraft og sunde fornuft. Dermed er det også pseudoarbejde, når vi blindt følger disse processer uden at vide, hvorfor vi gør det”, forklarer hun.

Det er dog ikke bureaukratiet selv, der opretholder de usunde strukturer, men derimod de ledelser rundt omkring, som ikke kan eller vil tage opgøret med de pseudoprocesser, som man har ladet gennemtrænge virksomheden.

“Pseudoarbejde skyldes pseudoprocesser, og disse processer er man mange steder ikke gode nok til at luge ud i. Det er et ansvar, der ligger hos ledelsen – særligt hos topledelsen. Vi bliver nødt til at gå vores processer efter i sømmene, hvis vi vil pseudoarbejde til livs. Det gør man blandt andet ved at spørge sig selv: Er det her en selvopretholdende pseudoproces, vi har skabt, fordi det på et eller andet tidspunkt gav mening? Man bliver nødt til at forholde sig kritisk til værdien af den enkelte proces og nedlægge den, hvis værdien ikke står mål med det arbejde og den arbejdstid, der bliver brugt”, fastslår Lotte Stausbøll Lüscher.

Synliggør værdien for medarbejderne

De bureaukratiske pseudoprocesser er dog ikke den eneste forklaring på, at mange danskere ikke øjner værdien i deres arbejde. Ifølge Lotte Stausbøll Lüscher evner mange ledere nemlig ikke at italesætte værdien af det arbejde, som deres medarbejdere udfører.


“Der er rigtig mange ledere, som tror, at de har fået formidlet, hvorfor et arbejde bør udføres, men det er faktisk en rigtig vanskelig opgave. Et eksempel er organisationsændringer, som er blevet et populært svar på rigtig mange ting. Når medarbejderne spørger: ‘Hvorfor’? svarer ledelsen: ‘Fordi vi gerne vil lykkes med det og det’, men værdien i den enkelte medarbejders arbejdsopgave er fortsat uklar. Det er ikke nok at formidle, hvorfor vi gør det, men også hvorfor medarbejderen bør gøre det”, siger hun og tilføjer, at ledelsen også skal huske at byde kritik velkommen.

“Samtidig skal man også kunne leve med, at medarbejderne stiller sig kritisk og rejser spørgsmål i forbindelse med værdien af deres arbejde – noget som mange ledere fejlagtigt tror er modstand. I virkeligheden er det en naturlig bekymring fra medarbejderens side”, siger hun.

Afslutningsvist understreger Lotte Stausbøll Lüscher, at det hele dog ikke kan forklares med en ledelse, der opretholder bureaukratiske benspænd eller som ikke evner at formidle mening. Ofte ligger ansvaret for pseudoarbejde – eller følelsen af samme – også hos medarbejderne.

“Som medarbejder kan man sagtens være kørt død i sit job og sine opgaver. Man kan sagtens være nået til et punkt, hvor ens arbejde kan virke som spild af tid, men i så fald er det vigtigt, at man taler med sin leder, ligesom lederne skal være lydhør overfor de medarbejdere, der har svært ved at se det meningsfyldte i deres arbejde. Samtidig er det afgørende at involvere de ansatte, så de får en reel indsigt i, at deres arbejde – forhåbentlig – har værdi og mening”, siger Lotte Stausbøll Lüscher.

Vil du have værktøjer til at spotte og afvikle pseudoprocesser i din organisation?? Så kom med til foredrag med Dennis Nørmark i januar 2022 hos F5. Du kan læse mere og tilmelde dig her.

Nils Würtzenfeld

Læs også

Har du fundet din praktikplads til næste semester?

Har du fundet din praktikplads til næste semester?

F5 er en ung og ambitiøs virksomhed, som stræber efter at være Danmarks foretrukne leverandør indenfor lederudvikling. Vi har gennem de seneste 6 år samlet ca. 2000 ledere fra Danmarks største organisationer til sparring via netværksgrupper, foredrag, konferencer og...

read more
“I et eksternt netværk kan du tale frit”

“I et eksternt netværk kan du tale frit”

Er man som leder medlem af et internt organisationsnetværk, kan det til tider være svært at tale rent ud af posen. Det mener Henriete Siff Thomsen, der er centerleder i Frederikssund Kommune. Hun føler, at der er et andet fortrolighedsrum i hendes netværk hos F5...

read more
“Intimitet er nøglen til lederskab”

“Intimitet er nøglen til lederskab”

Lederudvikling kommer i mange afskygninger, men der er stor forskel på udbyttet, mener Stefan Schlie, der er Head of WTG Engineering i Vattenfall. Han går både til workshops og konferencer, men peger på, at et netværk med kontinuitet og intimitet har mest at byde...

read more

Medlemskaber

Som medlem hos F5 er du altid på forkant med de nyeste trends og tendenser indenfor ledelse og lederudvikling. Vi samler nysgerrige og ambitiøse ledere, der har fokus på personlig udvikling gennem sparring og faglige diskussioner.

Vil du være med i et professionelt ledernetværk eller blot have adgang til alle vores konferencer og foredrag, så bliv klogere på dine muligheder her.

Hent PDF om netværket

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en.

Source - network group

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Få en gratis workbook.

Indtast dine oplysninger og vi sender dig en rabatkode, der giver dig én gratis workbook.

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Få en gratis workbook.

Indtast dine oplysninger og vi sender dig en rabatkode, der giver dig én gratis workbook.

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette kursus?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette kursus?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag vores eventkalender i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag kursusbeskrivelse i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag netværksbeskrivelsen i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag netværksbeskrivelsen i din mailindbakke

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag brochuren om medlemskabet i din mailindbakke

Source - membership PDFs

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag brochuren om medlemskabet i din mailindbakke

Source - membership PDFs

Tak.

Are you interested in this network group?

Fill out the form and we will contact you.

Source - counseling

Thank you.

Are you interested in this network group?

Fill out the form and get access to the PDF about the network.

Netværksbeskrivelser

Thank you.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Netværksbeskrivelser

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Netværksbeskrivelser

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Netværksbeskrivelser