“Mærkbare mennesker hører ikke hjemme i en målbar verden”

22. September 2020

Lederes ensidige KPI-fokus er langt fra altid forenelig med menneskelig trivsel. Derfor påvirker det både arbejdslyst og produktivitet, når vi styrer for hårdt efter tal og målbarhed. Det mener Imran Rashid, der efterlyser, at ledere ikke kun fokuserer på resultater, men også på vejen dertil.

Har vi nået tilstrækkelig mange kunder? Rammer vi den forventede omsætning? Leverer vi til tiden?

I dag opstiller de fleste ledere og deres virksomheder målbare KPI’er som den altoverskyggende indikator for succes og resultater. Til gengæld fokuseres der alt for sjældent på den menneskelige adfærd hos de medarbejdere (og ledere), der skal bane vejen for resultaterne. Det forklarer Imran Rashid, der er speciallæge, forfatter samt ekspert i digital sundhed.

“Alt for få virksomheder er opmærksomme på, at den ledelse, man bedriver, bør være i overensstemmelse med de ansattes adfærd og med de biologiske, psykologiske og sociale dynamikker, der ligger i dét at være menneske for at fungere mest optimalt. Ny hjerneforskning viser nemlig med al tydelighed, at mennesket langt fra er et rationelt væsen. Vi er i højere grad styret af impulsive, emotionelle og irrationelle tankemønstre, og derfor hører mærkbare mennesker ikke hjemme i en alt for målbar verden”, forklarer han.

Den målbare verden, som Imran Rashid refererer til, er den verden, som på ledelsesgange udspringer af teori, og som bygger på gamle tankemønstre, der tager mere hensyn til profit, og aktionærernes afkast end menneskelige behov, strukturer og mekanismer. Og det kan skabe to modsatrettede strømninger.

For mens den traditionelle ledelse typisk tager udgangspunkt i kontrol og magt, præsterer medarbejdere ofte bedst, når de oplever psykologisk tryghed og følelsen af anerkendelse, mener Imran Rashid.

“Dét, som lederen tror fører til resultater, er altså ikke nødvendigvis det samme som dét, forskningen peger på, fører til bedre performance. Derfor er vi nødt til at gå fra målbar ledelse til mærkbar ledelse. Det er ikke det, man måler, der skaber resultater. Det er nemlig tit i højere grad, hvordan medarbejderne har det i processen, der gør forskellen. Kun ved at tage hensyn til sine medarbejdere kan man få det bedste ud af dem”, siger Imran Rashid, der primo 2021udkommer med bogen ‘Mærkbarhed – et opgør med den målbare tilværelse’.

Bogen er skrevet i samarbejde med erhvervssociolog Rikke Østergaard, og omhandler netop uforeneligheden mellem de mærkbare og de målbare påvirkninger af både vores privatliv såvel som vores arbejdsliv.

Tillid til medarbejderne skaber resultater

Ifølge Imran Rashid har vi traditionelt adskilt vores arbejdsliv fra individet. Af samme grund besidder tusindvis af danskere stillinger, de ikke trives i, da det arbejde, de udfører, ikke understøttes af det menneske, de inderst inde er – hvilket skader både medarbejderne samt deres formåen.

“Vi er nødt til at gå fra målbarhed, som har været det udslagsgivende styringsparameter gennem rigtig mange år, fordi det udgår fra en teoretisk virkelighed om, hvordan man formoder, at verden ser ud. Teorien tager dog ikke højde for den menneskelige virkelighed, og det er ikke bare forkert – det er også skadeligt. En direkte vej til øget stress, mindre produktivitet, dårlig trivsel og et ekstraordinært forbrug af vores rationelletankeapparat”, siger han.

Imran Rashid peger på, at den nye arbejdsvirkelighed, som COVID-19 afstedkom i foråret, med al tydelighed illustrerede den positive forandring, der opstår, når vi skruer ned for det målbare og op for det mærkbare.

“Under corona-krisen så vi, hvor meget vi kan opnå, når vi opererer ud fra en mere tillidsbaseret ledelsesform. Her blev virksomheder tvunget til at fjerne hele det her mellemlederlag af folk, der skal kontrollere, at medarbejderne udfører deres arbejde korrekt”, forklarer han og tilføjer:

“Det medførte en hidtil uhørt grad af innovation, produktion og sammenhold. Arbejdsgivere var tvunget til at udvise tillid til, at medarbejderne kunne arbejde hjemme, ligesom mange fik lang snor i forhold til at få familielivet til at gå op, og det resulterede i både øget trivsel og produktivitet hos mange virksomheder”, lyder det.

Imran Rashid drager også paralleller til Silicon Valley og Google, der siden 1998 har monitoreret oceaner af medarbejderdata for at blive klogere på, hvad der kendetegner den bedste leder, de bedste medarbejdere og de bedste teams.

“Resultatet er interessant, for det viste, at de gennemgående karaktertræk, hos de der performede bedst, var begreber, hvor mærkbarhed udgjorde den røde tråd. Det var nemlig nøgleegenskaber som coaching, empati, tillidsfuldhed og psykologisk tryghed, der gjorde en positiv forskel, og dermed i langt højere grad de bløde værdier frem for KPI-styrede mål, der altså var forudsætningen for produktivitet og effektivitet”, mener han.

Som leder må du gå forrest

Imran Rashid, der oprindeligt er uddannet speciallæge i almen medicin, forstår udmærket, at et opgør med det målbare arbejdsliv kan forekomme fjernt for mange danske ledere, der, ifølge ham, jo ofte selv er underlagt samme parametre.

“Det er klart, at mange ledere fokuserer så ensidigt på målbarhed og på alt det, man kan veje, kontrollere og dokumentere. Ledere bliver jo typisk også selv målt på produktivitet, bundlinjer og aktiekurser, og dermed bliver målbarhed desværre en top-down-proces, der øger presset nedad til i systemet. Som leder er du dog nødt til at skabe et bæredygtigt arbejdsliv for de ansatte, som du har ansvaret for. Du er nødt til at operere med flere bundlinjer end den økonomiske og fokusere meget mere på både arbejdsglæde og dermed også arbejdsmotivation”, understreger han.

Imran Rashid medgiver, at det kræver leder-mod at skulle bryde med de gammeldags og forankrede strukturer, der fortsat dominerer de fleste arbejdspladser, men peger samtidig på disse ledere som mønsterbrydere.

“Rigtig mange ledere er bange for, at risikoen for at fejle er stor ved sådan et retningsskifte, men pointen er, at du alligevel fejler, hvis du fastholder de forældede målbarheds-parametre. I den forbindelse er det også afgørende at gøre op med illusionen om, at det mærkbare lederskab – eller det bløde lederskab – er dårligt for forretningen. Hvis man ikke lærer at forstå, at det faktisk forholder sig lige omvendt, så kommer man ingen vegne”, lyder rådet.

Konkret råder han til, at ledere bør gå af vejen for medarbejderne og give dem tid til at passe deres arbejde. Ønsker man målbare resultater, skal vi som mennesker først have ro og rum samt en anvist retning i stedet for detailregulerende chefer.

“Det vigtigste er, at man som leder sikrer forudsætningerne for en psykologisk tryghed på arbejdspladsen. Man skal kunne begå fejl og ikke mindst være bevidst om sine følelsesmæssige påvirkninger på arbejdet i stedet for at tro, at de bare kan gemmes væk. Hele det strukturelle element, som en arbejdsplads er bygget op omkring, kan lederen sagtens styre, men alt det der til gengæld foregår mellem linjerne – alt det usagte og den tavse viden – det er det, som virksomhedens kultur handler om. Det er ekstremt værdifuldt og vigtigt at værne om”, siger Imran Rashid og kommer med en afsluttende opfordring til ledere.

“Sidst men ikke mindst skal man huske på, at det jo ikke kun er medarbejderne, der behøver mærkbarhed på arbejdspladsen. Ledere har lige så meget behov for – og krav på – at blive set og anerkendt som hele mennesker i stedet for alene som omvandrende KPI-kontrollører.”, mener han.

Du kan møde Imran Rashid til konferencen F5 BOX d. 28.april i København, hvor vi taler om det meningsfulde arbejdsliv. Læs mere og køb din billet her. 

Nils Würtzenfeld

Læs også

Har du fundet din praktikplads til næste semester?

Har du fundet din praktikplads til næste semester?

F5 er en ung og ambitiøs virksomhed, som stræber efter at være Danmarks foretrukne leverandør indenfor lederudvikling. Vi har gennem de seneste 6 år samlet ca. 2000 ledere fra Danmarks største organisationer til sparring via netværksgrupper, foredrag, konferencer og...

read more
“I et eksternt netværk kan du tale frit”

“I et eksternt netværk kan du tale frit”

Er man som leder medlem af et internt organisationsnetværk, kan det til tider være svært at tale rent ud af posen. Det mener Henriete Siff Thomsen, der er centerleder i Frederikssund Kommune. Hun føler, at der er et andet fortrolighedsrum i hendes netværk hos F5...

read more
“Intimitet er nøglen til lederskab”

“Intimitet er nøglen til lederskab”

Lederudvikling kommer i mange afskygninger, men der er stor forskel på udbyttet, mener Stefan Schlie, der er Head of WTG Engineering i Vattenfall. Han går både til workshops og konferencer, men peger på, at et netværk med kontinuitet og intimitet har mest at byde...

read more

Medlemskaber

Som medlem hos F5 er du altid på forkant med de nyeste trends og tendenser indenfor ledelse og lederudvikling. Vi samler nysgerrige og ambitiøse ledere, der har fokus på personlig udvikling gennem sparring og faglige diskussioner.

Vil du være med i et professionelt ledernetværk eller blot have adgang til alle vores konferencer og foredrag, så bliv klogere på dine muligheder her.

Hent PDF om netværket

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en.

Source - network group

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Få en gratis workbook.

Indtast dine oplysninger og vi sender dig en rabatkode, der giver dig én gratis workbook.

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Få en gratis workbook.

Indtast dine oplysninger og vi sender dig en rabatkode, der giver dig én gratis workbook.

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette kursus?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Er du interesseret i dette kursus?

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag vores eventkalender i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag kursusbeskrivelse i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag netværksbeskrivelsen i din mailindbakke

Source

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag netværksbeskrivelsen i din mailindbakke

Source

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Tal med en rådgiver.

Indtast dine oplysninger og vi vil kontakte dig.

Source - counseling

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag brochuren om medlemskabet i din mailindbakke

Source - membership PDFs

Tak.

Indtast dine oplysninger og modtag brochuren om medlemskabet i din mailindbakke

Source - membership PDFs

Tak.

Are you interested in this network group?

Fill out the form and we will contact you.

Source - counseling

Thank you.

Are you interested in this network group?

Fill out the form and get access to the PDF about the network.

Netværksbeskrivelser

Thank you.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Netværksbeskrivelser

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Netværksbeskrivelser

Tak.

Er du interesseret i dette netværk?

Indtast dine oplysninger og få adgang til PDF'en om netværksgruppen.

Netværksbeskrivelser