da
da
sv

Manglende it-færdigheder truer væksten

6 min

Danske virksomheder står over for et milliardtab i forbindelse med den digitale omstilling, hvis ikke de formår at investere i rette it-kompetencer, lyder en af hovedkonklusionerne i ny undersøgelse.

190 milliarder kroner.

Så mange penge står de 1.000 største virksomheder i Danmark, som repræsenterer 62% af arbejdsstyrken, til at miste i omsætning i det globale digitaliseringskapløb over de kommende tre år, hvis ikke virksomhederne formår at udnytte de nye teknologiske muligheder og integrere de rette it-kompetencer.

Sådan lyder en af hovedkonklusionerne i undersøgelsen IT i Praksis, som er gennemført af Rambøll Management Consulting i samarbejde med DANSK IT, der har undersøgt landets 1.000 største private og offentlige virksomheders udbytte og udfordringer ved anvendelsen af it og digitalisering.

“Mangel på kompetencer er en højaktuel problemstilling, og den private sektor bekymrer sig over at skulle navigere i den digitale transformation uden de rette digitale færdigheder. For uden de rette kompetencer risikerer de at sakke bagud i forhold til deres internationale konkurrenter,” forklarer direktør i Rambøll Management Consulting Steen Christensen og uddyber:

“Der er derfor brug for en bredspektret indsats for at løfte arbejdsstyrkens digitale færdigheder. Her må virksomhederne også kigge indad for at sikre medarbejderne digital efteruddannelse.”

Et skelsættende paradoks

De danske virksomheder er enige i, at digitalisering spiller en rolle for at skabe vækst og job i årene fremover. I undersøgelsen har danske topledere placeret manglen på digitale kompetencer og færdigheder hos medarbejdere på en førsteplads på listen over barrierer for at indfri de digitale ambitioner, mens de it-ansvarlige udpeger ledelsens udfordringer med at forstå og håndtere digitaliseringen som den største barriere.

”Undersøgelsen understreger, at det er helt afgørende, at vi får styrket danskernes it-kompetencer og de digitale kompetencer i det hele taget, så virksomhederne bedre vil formå at gribe de digitale vækstmuligheder. Det kræver et tæt samarbejde mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne om fremtidens kompetencer. Vi får brug for både it-specialister og et generelt kompetenceløft hos alle danskere på tværs af faggrupper,” siger administrerende direktør i DANSK IT Rikke Hvilshøj.

Alligevel mener de danske virksomheder, paradoksalt nok, ikke, at det er særligt vigtigt at investere i digitale talenter. På investeringslisten for det næste år placerer danske CEOs og CIOs tiltrækning og fastholdelse af digitale talenter på en overraskende lav henholdsvis sjette- og syvendeplads.

Nogle brancher er mere udsat end andre

Selvom de danske virksomheder står overfor en udfordring, der kan komme til både at ramme omsætningen og antallet af arbejdspladser i landet, betyder det ikke, at arbejdspladserne eller omsætningen forsvinder ud af landet. For med den digitale omstilling opstår der også nye arbejdspladser og nye forretningsmuligheder hos eksempelvis nyopstartede virksomheder.

Det ændrer dog ikke ved, at et omsætningstab på 190 milliarder kroner er lig med mistet skattegrundlag, og for den danske stat betyder den tabte omsætning fem milliarder mindre i statskassen fra selskabsskatten.

”Digitalisering og ny teknologi rummer både trusler og potentielle gevinster for danske virksomheder. Mange virksomheder står midt i en digital omstilling, og den kraftige udvikling inden for en række teknologier, som er knyttet til digitalisering, rummer et vækstpotentiale i form af øget produktivitet og nye forretningsmodeller,” siger Steen Christensen og tilføjer:

“Men det forudsætter, at virksomhederne kan anvende de digitale teknologier på et højt niveau og har adgang til de rette tekniske kompetencer, og at disse kompetencer går hånd i hånd med forretningsforståelse og evnen til at tænke kreativt.”

Rambøll og DANSK IT har undersøgt de forventede trusler ved digitaliseringen i form af tabt omsætning og arbejdspladser og de potentielle gevinster i form af øget vækst og arbejdsstyrke, hvis virksomhederne formår at udnytte digitaliseringens muligheder. På den baggrund er der skabt et realistisk nettoresultat, hvor både gevinster og trusler ved digitaliseringen er medregnet, og resultatet viser, at truslen er større end de potentielle gevinster for de største danske virksomheder.

Digitaliseringen rammer dog brancherne forskelligt. Hvor nogle brancher mener, at der er flere fordele end ulemper i den samlede opgørelse over gevinster og trusler, står det meget slemt til i andre brancher, der ikke mener, at de, trods de potentielle gevinster, formår at modvirke det pres, som digitaliseringen som helhed udøver.

De brancher, der lider det største procentvise tab af omsætningen i forhold til branchens størrelse, er møbelbranchen, entreprenørbranchen og finanssektoren. De tre brancher står til et årligt omsætningstab på henholdsvis 9 milliarder, 13 milliarder og 100 milliarder om tre år som følge af digitaliseringens effekter på deres branche. Det skyldes følgevirkninger af digitaliseringen som for eksempel faldende priser på grund af øget effektivitet, ændrede behov hos kunderne som for eksempel selvbetjening og øget konkurrence fra ofte udenlandske virksomheder.