da
da
sv

Networks

Strategisk Offentlig Ledelse Vest
Som offentlig chef skal du håndtere svære spændingsfelter og balancer. Du skal være fleksibel og imødekommende over for skiftende ønsker hos politikere og omverdenen samtidig med, at du skaber stabile og gennemskuelige arbejdsbetingelser for organisationens ledere og medarbejdere.
Strategisk Personaleledelse
Ledelse af personale i den offentlige sektor kræver meget af ledere i dag. Hvor meget skal man gå ind i ledelse af ”det hele menneske”, og hvornår er det passende at fokusere mest på opgaveløsningen og den professionelle del?
Strategisk Offentlig Ledelse Øst
Som offentlig chef skal du håndtere svære spændingsfelter og balancer. Du skal være fleksibel og imødekommende over for skiftende ønsker hos politikere og omverdenen samtidig med, at du skaber stabile og gennemskuelige arbejdsbetingelser for organisationens ledere og medarbejdere.
Offentlig Personaleledelse – Fyn
At være leder er at forme et samarbejde i en gruppe medarbejdere, så der skabes en værdi for en målgruppe – hvad enten det er borgere, organisationer eller interne samarbejdspartnere.
Strategisk Pædagogisk Ledelse
Strategisk pædagogisk ledelse handler om at bane vej for gode uddannelsesmiljøer ved at skabe samarbejde mellem ledere, medarbejdere, elever/studerende og det omgivende samfund.
Strategisk Personaleledelse Vest
Det har aldrig været mere krævende at være leder i den offentlige sektor end netop nu. Borgerne forventer bedre velfærdsservice end nogensinde før.
Leading with Impact Vest
Netværket er for dig, der har ambitioner om at udvikle dit lederskab og din virksomhed. I en forandringsfyldt tid skal ledere i dag arbejde med et nyt mindset, der gør dem i stand til at håndtere komplekse og modstridende krav, konstante forandringer og træffe beslutninger på et mere usikkert grundlag end tidligere.
Executive and Personal Leadership
De færreste er vant til at arbejde systematisk og langsigtet med deres personlige lederskab. Det er nemlig et faktum, at selv om ledere er omgivet af strategier og planer, så er det meget få, der har en plan for, hvordan de vil påvirke det ledelsesrum, der er blevet dem givet.
Strategisk Offentlig Ledelse
Som offentlig chef skal du håndtere svære spændingsfelter og balancer. Du skal være fleksible og imødekommende over for skiftende ønsker hos politikere og omverdenen samtidig med, at du skaber stabile og gennemskuelige arbejdsbetingelser for organisationens ledere og medarbejdere.
Personligt Lederskab
Når teorien og erfaringen er på plads, og du er grounded i din chefrolle, er der tid til at søge inspiration til og fordybelse i både din ledelse og dit liv. Din lederidentitet er stærk, og du har nu overskud til at dykke ned og sætte dig selv i spil og undersøge dit personlige lederskab og kompleksiteten i (leder) livet.
Strategisk Pædagogisk Ledelse Vest
Strategisk pædagogisk ledelse handler om at bane vej for gode uddannelsesmiljøer ved at skabe samarbejde mellem ledere, medarbejdere, elever/studerende og det omgivende samfund.
Sustainable Leadership
I netværket “Sustainable Leadership” deltager du i en løbende proces, der hjælper dig med at implementere bæredygtighed, som en integreret del af din ledelse, således at organisationen aktivt deltager i samfundsansvaret.
Conscious Leadership
Hvilke menneskelige omkostninger har det at være leder i en verden i konstant forandring?
Strategiske Projektdirektører
Som projektdirektør sidder du med det overordnede ansvar for at projektet kommer i hus – til tiden, indenfor den økonomiske ramme og til kundens tilfredshed.
Communication New Agenda
Kommunikatørers fornemmeste opgave er i dag at styrke brandet i en tid, hvor marketing, kommunikation og content smelter sammen.
Fremtidens Projektleder
De fleste projektledere har nu god kontrol over projektmodeller og processer, men ændringshastigheden stiller nye krav til dem.
Future Sales Vest
Digitaliseringen ændrer salg, som vi kender det. I dag ligger magten hos kunderne, som vil have mere end bare salg.
HR – New Reality
HR sidder med alle kortene på hånden for at skabe værdi for virksomheden. Det gælder for HR om at gentænke sin rolle og blive en funktion, der understøtter ledelsen og er med til at styrke organisationens konkurrenceevne.
Innovation i Virkeligheden Vest
Innovation handler ikke længere kun om den gode idé. Er det bare det? meget om mod og innovation.
Global Leadership
The role as global leader has increased in complexity over the past few years. Insuring a shared direction across cultures is no longer the only challenge.
IT Management
It-chefer skal både have styr på driften og forretningen, være agile og stabile samt bidrage til virksomhedens krævede innovation.
Personligt Lederskab
Der er ingen tvivl om, at udsyn er en nødvendighed for ledere, der gerne vil udvikle forretningen. Men lige så vigtigt er det at se indad.
Ledelse og Innovation 1
Hastighed, kompleksitet og uvished er for langt de fleste ledere i dag en hverdagsudfordring. Når gårsdagens løsninger allerede er forældet i morgen, er der brug for ledere, der har modet til at handle og forandre for at fremtidssikre organisationen, teamet og lederrollen.
Ledelse og Innovation 3
Hastighed, kompleksitet og usikkerhed er for de fleste ledere i dag en daglig udfordring. Når gårsdagens løsninger allerede er forældede i morgen, er ledere, der har mod til at handle, nødvendige.
Customers: The New Agenda
Alt imens marketingsansvarlige skal omstille sig og skabe værdi i en teknologifyldt hverdag, skal de også sikre sig mere indflydelse i virksomheden.
Redefining Performance 2
Medarbejderne er lederens vigtigste ressource. Motivation, medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde sættes alle over styr, når dagligdagen drukner i resultatfokuserede KPI’er og en performance tankegang, der kun fokuserer på at yde det maksimale.  Det skal vi væk fra.
Redefining Performance Vest
Medarbejderne er lederens vigtigste ressource. Motivation, medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde sættes alle over styr, når dagligdagen drukner i resultatfokuserede KPI’er og en performance tankegang, der kun fokuserer på at yde det maksimale.
Rethinking Education
Der er store krav til vores uddannelsessystem, der skal skabe den helt rigtige synergi og sammenhæng mellem nyuddannedes kompetencer og arbejdsmarkedets behov.
Offentlig Topledelse – Digitalisering
Den digitale dagsorden er vokset ud af it-afdelingen og ind på direktionsgangen. Her tvinger tidens digitale tendenser offentlige topledelser til at forholde sig aktivt til nye teknologier i den digitale omstilling. Det giver en række udfordringer – men også muligheder.
Transforming Leadership 2
Ledere i dag skal arbejde med et nyt tankesæt, der gør dem i stand til at håndtere komplekse og modstridende krav og konstante ændringer.
Leading with Impact
Netværket er for dig, der har ambitioner om at udvikle dit lederskab og din virksomhed. I en forandringsfyldt tid skal ledere i dag arbejde med et nyt mindset, der gør dem i stand til at håndtere komplekse og modstridende krav, konstante forandringer og træffe beslutninger på et mere usikkert grundlag end tidligere.
Offentlig Ledelse 3
Nærværende ledelse på afstand. Det er vores fokus i dette netværk. For område- og distriktsledere i det offentlige er denne disciplin dog ikke blevet lettere de seneste år; kravene og kompleksiteten stiger.
Inspiring Women 1
Nye generationer på arbejdsmarkedet, formålsdrevne medarbejdere, og automatiserede opgaver er alt sammen med til at ændre arbejdsmarkedet markant. I det nye paradigme skal ledere skabe mening og retning for medarbejdere og organisationen.
Inspiring Women Vest
Den digitale udvikling udfordrer lederen, der skal være med på udviklingen og bruge data til at tænke et skridt længere frem.
Next Generation Leadership
Ledelse handler ikke længere kun om KPI’er. Det handler også om at have blik for den enkelte medarbejders motivation, kundernes behov og om at lede opad, nedad og på tværs.
Offentlig Ledelse Vest 2
Det har aldrig været mere krævende at være leder i den offentlige sektor end netop nu. Borgerne forventer bedre velfærdsservice end nogensinde før.
Inspiring Women 7
De klassiske ledelsesmetoder har en tendens til at føre til stress og gøre medarbejderne ineffektive, selvom det modsatte var meningen.
Offentlig Ledelse Vest 3
Nærværende ledelse på afstand. Det er vores fokus i dette netværk. For område- og distriktsledere i det offentlige er denne disciplin dog ikke blevet lettere de seneste år; kravene og kompleksiteten stiger.
Next Generation Leadership 2
Ledelse handler ikke længere kun om KPI’er. Det handler også om at have blik for den enkelte medarbejders motivation, kundernes behov og om at lede opad, nedad og på tværs.
Offentlig Ledelse 4
Det har aldrig været mere krævende at være offentlig leder, end det er i dag. Forandringer er normen og kravene er ikke bare høje, men omskiftelige, modstridende og komplekse.
Finance Leadership
Stigende compliancekrav, lavrentemiljø og kamp om de dygtige medarbejdere udfordrer økonomichefens rolle.
Leading with Impact 2
Netværket er for dig, der har ambitioner om at udvikle dit lederskab og din virksomhed. I en forandringsfyldt tid skal ledere i dag arbejde med et nyt mindset, der gør dem i stand til at håndtere komplekse og modstridende krav, konstante forandringer og træffe beslutninger på et mere usikkert grundlag end tidligere.
Next Generation Leadership 3
Ledere, der sidder i spændet mellem topledelsen og medarbejderne, har brug for strategiske evner. En ting er, at de skal lede medarbejderne og sørge for, at beslutninger fra toppen føres ud i virksomheden.
Offentlig Ledelse 5 – Rethinking Public Teams
Den offentlige sektor er i forandring. Det går ikke længere at løse opgaverne, som man altid har gjort. Det stiller især nye krav til teamledere, der skal udfordre de vante arbejdsgange.
Offentlig Ledelse Vest 6
Nærværende ledelse på afstand. Det er vores fokus i dette netværk. For område- og distriktsledere i det offentlige er denne disciplin dog ikke blevet lettere de seneste år; kravene og kompleksiteten stiger.
Offentlig Ledelse Vest 7 – Rethinking Public Strategy
Offentlige ledere skal navigere mellem forskellige bundlinjer og interesser på tværs af organisationen.
Offentlig Ledelse 6
Nærværende ledelse på afstand. Det er vores fokus i dette netværk. For område- og distriktsledere i det offentlige er denne disciplin dog ikke blevet lettere de seneste år; kravene og kompleksiteten stiger.
Next Generation Leadership Vest 2
Ledere, der sidder i spændet mellem topledelsen og medarbejderne, har brug for strategiske evner. En ting er, at de skal lede medarbejderne og sørge for, at beslutninger fra toppen føres ud i virksomheden.
Fremtidens Supportfunktion
Netværket er for PA’ere og EA’ere, der vil vokse i deres rolle og have nye værktøjer til, hvordan de endnu bedre kan håndtere det daglige pres.
Transforming Leadership Vest
Hvad kræver det at være leder i dag, når store teknologiske og samfundsmæssige ændringer påvirker virksomheden? Bliver alt disruptet og eksponentielt? Eller skal der være fokus på bæredygtighed og klassiske værdier?
Fremtidens Økonomileder
Økonomifunktionen er om nogen ramt af digitaliseringen. Robotics og AI gør sit indtog, og det både ændrer arbejdsgangene og skaber mulighed for optimering, effektivisering og udvikling.
Senior Projektledere Vest
De fleste projektledere har efterhånden godt styr på projektmodeller og processer, men forandringshastigheden stiller nye krav til dem.
Redefining Performance 1
Medarbejderne er lederens vigtigste ressource. Motivation, medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde sættes alle over styr, når dagligdagen drukner i resultatfokuserede KPI’er og en performance tankegang, der kun fokuserer på at yde det maksimale.  Det skal vi væk fra.
Redefining Performance Vest 2
Medarbejderne er lederens vigtigste ressource. Motivation, medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde sættes alle over styr, når dagligdagen drukner i resultatfokuserede KPI’er og en performance tankegang, der kun fokuserer på at yde det maksimale.
Innovation i Virkeligheden Øst
Innovation handler ikke længere kun om den gode idé. Det handler lige så meget om mod og nytænkning.
Ledelse og Innovation 4
Mange ledere har blikket rettet mod verdens accelererende forandringer, hvor det handler om at gentænke forretningsmodeller og være ’agil’ og ’disrupte’ organisationen.
Fremtidens Produktion Vest
Netværket er for mellemledere i produktionen, der vil udvikle sig og have nye værktøjer til, hvordan de endnu bedre kan håndtere det daglige pres.
Rethinking Education Vest
Uddannelsesdanmark har gennemgået store forandringer de seneste år. Der bliver efterspurgt mere effektivitet, datadrevet ledelse og kodning på skoleskemaet, og samtidig skal sektoren tilpasse sig flere statslige styringskrav
Fremtidens Økonomileder Vest
Økonomifunktionen er om nogen ramt af digitaliseringen. Robotics og AI gør sit indtog, og det både ændrer arbejdsgangene og skaber mulighed for optimering, effektivisering og udvikling.
Next Generation Leadership Vest
Det kræver, at ledere gennemgår alle de interesser, der står på spil. Spil i organisationen har menneskelig indsigt og tænker langsigtet med øjet for resultatet.
Transforming Leadership 3
Ledere i dag skal arbejde med et nyt tankesæt, der gør dem i stand til at håndtere komplekse og modstridende krav og konstante ændringer.
Transforming Leadership
Hvad kræver det at være leder i dag, når store teknologiske og samfundsmæssige ændringer påvirker virksomheden? Bliver alt disruptet og eksponentielt? Eller skal der være fokus på bæredygtighed og klassiske værdier?
Ring mig op!