Ledelse
Digitalisering
Teknologi
Samfund
Kommunikation
Innovation

Communication New Agenda

Digitaliseringen giver virksomheder utrolige muligheder for at målrette budskaber og tage styring gennem egne kanaler. Mediedagsordenen er vendt på hovedet og har ændret kommunikationsfolkets arbejdsgang.

Controller

Den værdi, som skabes af controllerens analyser, er kun så god som forretningens egen evne til at fortolke og handle i kraft af den. Derfor bliver controlleren en partner for forretningen og ikke blot en talbaseret medarbejder, der rapporterer resultaterne.

Digital Forretningsudvikling

I fællesskab vil vi skabe balance mellem de teknologier, der understøtter vores individuelle forretningsmodeller, og de der på sigt bedst opfylder vores kunders behov.

Disruptive Leadership

Ledere i dag opdager, at tidligere tiders ledelsespraksis har spillet fallit. Nogle taler om, at disruption kan ramme alle, og at udviklingen lige nu 'forløber eksponentielt' og ikke lineært som tidligere.

Finance Leadership 1

Digitaliseringen vender op og ned på økonomichefens rolle. I fremtiden skal økonomichefen fungere som ledelsens sparringspartner frem for egentlig talknuser. Netværket ser på ledelsesværktøjer, der udvikler dine medarbejdere og klæder dig bedre på til at spille en mere strategisk rolle i virksomheden.

Financial Innovation Network

I den finansielle sektor er der åbnet en Pandoras æske af konkurrence fra udlandske kræfter og rene internetbaserede banker. I netværket fokuserer vi på digitaliseringen.

Fremtidens CIO

Digitaliseringen har modnet mange virksomheder til at få IT-kompetencer ind i ledelsen. Fremtidens CIO skal være visionær, detaljeorienteret og føre virksomheden ind i den nye digitale tidsalder.

Fremtidens Lederskab

Fremtidens leder skal navigere i en ny virkelighed, hvor der ikke er plads til kortsigtet fokus. I stedet handler det om at skabe følgere.

Fremtidens Medarbejder

Netværksgruppen 'Fremtidens medarbejder' sætter fokus på ledere, der har ansvar for at udvikle fremtidens medarbejdere. I netværksgruppen får du konkrete kompetencer, som kan omsættes direkte til værdi i din virksomhed.

Fremtidens Projektleder

Projektledere skal i dag have de strategiske kompetencer til at skabe værdi for organisationen og stakeholders. Det kræver en større forretningsforståelse. Projektledere skal også have øje fjor de seneste teknologier og kunne lede medarbejderne i projektet. Det kræver nye redskaber, som netværket giver.

Future Sales Vest

Salgsmetoder og -strategier ændrer sig voldsomt i disse år. Nye IT-redskaber kan sikre et forspring i forhold til konkurrenterne, men er du ikke med på den seneste udvikling, risikerer du, at konverteringsraterne stagnerer, mens konkurrenterne overhaler indenom.

Future Sales Øst

Salgsmetoder og -strategier ændrer sig voldsomt i disse år, og magten ligger hos kunderne. Det kræver et strategisk fokus. Sælgere skal i dag fungere som forretningsudviklere, skabe værdi for kunderne og kunne bruge data og sociale medier som et hverdagsredskab til at sikre salg og kundernes loyalitet.

High Performance Leadership

Kontrolmekanismer kan skygge for reelle præstationer. Vi skal genopdage, hvad godt lederskab er. Det giver mindre mening at tale om målsætninger og resultater, og det bør påvirke hele ledelses-diskursen i danske virksomheder.

High Performance Leadership

Kontrolmekanismer kan skygge for reelle præstationer. Vi skal genopdage, hvad godt lederskab er. Det giver mindre mening at tale om målsætninger og resultater, og det bør påvirke hele ledelses-diskursen i danske virksomheder.

HR - New Reality Øst

HR's rolle skal gentænkes – der skal fokus på at understøtte ledelse og styrke organisationens konkurrenceevne. Fremtidens HR skal spille en mere strategisk rolle med større fokus på at adskille organisationen fra konkurrenterne og fastholde dygtige medarbejdere. Det kræver både mod og nytænkning.

Innovation i Byggeriet

Digitaliseringen af byggebranchen åbner op for en lang række muligheder. Vi vil anvende og udnytte disse muligheder i digitaliseringen og fremtidssikre den branche, der er altafgørende for grønne og bæredygtige samfund.

Innovation i virkeligheden #1

De næste innovationsformater er agile og interaktive. De er baseret på proto- og provotyping, og hacking er det nye kreative værktøj. I innovationens navn henter vi i netværket viden direkte fra Silicon Valley

Innovation i Virkeligheden Vest

De næste innovationsformer er agile og interaktive. De er baseret på proto- og provotyping, og hacking er det nye kreative værktøj. I innovationens navn henter vi i netværket viden direkte fra Silicon Valley.

Innovation med Brugeren i Centrum

Det er let at blive fanget i gårsdagens succes og gå kreativt i stå. Hvis man vil udvikle sig i takt med tiden, bliver man nødt til at kende kundens behov, som er i konstant forandring.

Inspiring Women 2

Kvinder griber til tider tingene anderledes an, og disse succeser skal sættes i spil, kvinde-til-kvinde, så vi sammen kan udfolde vores individuelle ledelsespotentialer.

Inspiring Women 3

I F5 tror vi på, at kvinder skal være en del af topledelsen. Ikke fordi diverse kvoter eller love kræver det, men fordi det ganske enkelt betaler sig set fra et forretningsmæssigt synspunkt. Vi mener, at strategier og resultater skal gå hånd-i-hånd med empati, medarbejderne og ikke mindst et meningsfyldt arbejde.

Inspiring Women 4

Kvinder griber til tider tingene anderledes an, og disse succeser skal sættes i spil, kvinde-til-kvinde, så vi sammen kan udfolde vores individuelle ledelsespotentialer.

Inspiring Women 5

Kvinder griber til tider tingene anderledes an, og disse succeser skal sættes i spil, kvinde-til-kvinde, så vi sammen kan udfolde vores individuelle ledelsespotentialer.

Inspiring Women 6

Kvinder griber til tider tingene anderledes an, og disse succeser skal sættes i spil, kvinde-til-kvinde, så vi sammen kan udfolde vores individuelle ledelsespotentialer.

Inspiring Women 7

Kvinder griber til tider tingene anderledes an, og disse succeser skal sættes i spil, kvinde-til-kvinde, så vi sammen kan udfolde vores individuelle ledelsespotentialer.

Inspiring Women 8

Kvinder griber til tider tingene anderledes an, og disse succeser skal sættes i spil, kvinde-til-kvinde, så vi sammen kan udfolde vores individuelle ledelsespotentialer.

Inspiring Women Vest

Som leder er det vigtigt at kende sin egen ledelsesstil og sine kompetencer, når man skal finde måden og modet til at kaste sig selv og sit team ud i fremtidens mange muligheder og udfordringer. Det arbejder vi med i netværksgruppen med udgangspunkt i de udfordringer, som digitaliseringen stiller os overfor.

International Leadership

Often it can be hard for internationally minded leaders to meet and share visions with like-minded profiles within their own company.

IT Management

It-professionelle står overfor store udfordringer – ikke bare i forbindelse med den teknologiske udvikling, men også når det kommer til nye projektstyringsdiscipliner. Der skal it-chefen være en forretningskritisk partner for direktionen og rådgive om, hvordan nye teknologier kan øge effektiviteten.

IT Management 2

Vi lever lige nu i en usynlig revolution. Industrisamfundet er ved at overgå til IT-samfund. Det betyder, at alle virksomheder bliver nødt til at tænke IT. Men foruden den teknologiske udvikling vinder også nye IT-strategier, projektstyringsdiscipliner og udviklingsmetoder frem.

IT Projektledelse

For at få projekter godkendt i dag skal it-projektledere have en god forretningsforståelse og kunne vise, hvordan projekter skaber en tydelig værdi for forretningen. Derfor skal projektlederen være proaktiv og sikre, at de medarbejdere og stakeholders, der er tilknyttet projektet, arbejder efter samme mål.

Leading with Impact

Hastighed er blevet en præmis, der påvirker lederskab på øverste niveau. Dette netværk samler topledere i et unikt træningsrum med fokus på personlig udvikling, innovationskraft og forandringsledelse i et fremtidsperspektiv.

Leading with Impact 2

Hvordan skaber man resultater på toplederniveau? Det kræver bl.a., at man afprøver nye idéer - og at man kan få medarbejderne med. Flere brancher benytter sig af et træningsrum, hvor de dygtigste udøvere kan skærpe deres præstation, teste nyt og sparre. Det vil vi gerne give dig som topleder med dette netværk.

Ledelse og Innovation 1

Fem- og tiårsplanernes tid er uigenkaldeligt forbi. Morgendagens ledere skal kunne tænke innovation ind i udviklingsprojekterne, så de ikke drukner i KPI'er og drift. Der skal fokus på de psykologiske og mentale mekanismer, der finder sted, når du udvikler og leder på samme tid.

Ledelse og Innovation 3

Verden ændrer sig hurtigere end de fleste organisationer kan følge med. Derfor er der brug for ledere, der kan se nye markeder og muligheder - og som tør være innovative.

Ledelse og Kreativitet 1

Formålet med netværksgruppen er at give dig konkrete kompetencer, som kan omsættes direkte til værdi i din virksomhed.

Next Generation Leadership

Fremtidens leder har ambitioner på både sine egne og virksomhedens vegne. Derfor er det vigtigt at lære at lede i alle retninger for at kunne sætte sit aftryk på sin afdeling og få skabt resultater.

Next Generation Leadership 2

Fremtidens leder har ambitioner på både sine egne og virksomhedens vegne. Derfor er det vigtigt at lære at lede i alle retninger for at kunne sætte sit aftryk på sin afdeling og få skabt resultater.

Next Generation Leadership Vest 2

Next Generation Marketing Vest

Marketing handler om at appellere til basale menneskelige følelser som anerkendelse og engagement. På den måde kan man skabe loyale kunder, der taler varmt om ens produkt.

Next Generation Marketing Øst

Marketing handler om at appellere til basale menneskelige følelser som anerkendelse og engagement. På den måde kan man skabe loyale kunder, der taler varmt om ens produkt.

Next Level Business

Formålet med netværksgruppen er at give dig konkrete kompetencer, som kan omsættes direkte til værdi for din virksomhed.

Offentlig Ledelse 2

Talstyring og KPI’er er blevet udbredte som ledelsesværktøjer i den offentlige sektor. Men ofte virker disse redskaber ikke efter hensigten. I F5 tror vi på, at det i stedet er på tide med et nyt syn på ledelse.

Offentlig Ledelse 3

Talstyring og KPI’er er blevet udbredte som ledelsesværktøjer i den offentlige sektor. Men ofte virker disse redskaber ikke efter hensigten. I F5 tror vi på, at det i stedet er på tide med et nyt syn på ledelse.

Offentlig Ledelse 4

Offentlige ledere står overfor krav, der både er højere end nogensinde, men også omskiftelige, modstridende og komplekse. Den offentlige sektor er præget af konstante forandringer og der er brug for en ledelsespraksis, der kan håndtere udvikling, forandring og stadigt flere modstridende komplekse krav.

Offentlig Ledelse 5 - Rethinking Public Teams

Den offentlige sektor er under forandring. Der er brug for en løbende samtale med borgere og medarbejdere om, hvad der skaber værdi. Lederen skal skabe retning og mening for medarbejderne og sikre sammenhæng mellem, hvad teamet laver og organisationens retning.

Offentlig ledelse 6

Der skal ledes på nye måder, for at lykkedes som områdeleder i dag. Der skal ledes over afstande; strategisk, geografisk, fagligt og politisk. Netværket har fokus på, hvordan du gennem dine ledere skaber forandring og forankring i organisationen.

Offentlig Ledelse 7 - Rethinking Public Strategy

Kravene til offentlige ledere er massive - de skal navigere i et komplekst ledelsesfelt, hvor de skal håndtere politiske beslutninger, stigende forventninger fra borgerne og færre ressourcer.

Offentlig Ledelse Vest

Talstyring og KPI’er er blevet udbredte som ledelsesværktøjer i den offentlige sektor. Men ofte virker disse redskaber ikke efter hensigten. I F5 tror vi på, at det i stedet er på tide med et nyt syn på ledelse.

Offentlig Ledelse Vest 2

Det har aldrig været mere krævende at være leder i den offentlige sektor end netop nu. Borgerne forventer bedre velfærdsservice end nogensinde før. Samtidig er du underlagt stramme administrative krav og detailstyring fra både den øverste ledelse samt politisk hold.

Offentlig Ledelse Vest 3

Det har aldrig været mere krævende at være leder i den offentlige sektor end netop nu og her. Den eneste måde, man kan navigere i presset på, er ved at forsøge sig med en helt ny og anderledes måde at tilgå arbejdet som offentlig leder på. Men hvordan gør man helt konkret?

Offentlig Ledelse Vest 5

Den offentlige sektor er under forandring. Der er brug for en løbende samtale med borgere og medarbejdere om, hvad der skaber værdi. Lederen skal skabe retning og mening for medarbejderne og sikre sammenhæng mellem, hvad teamet laver og organisationens retning.

Offentlig Ledelse Vest 6

Der skal ledes på nye måder for at lykkes som områdeleder i dag. Der skal ledes over afstande; strategisk, geografisk, fagligt og politisk. Netværket har fokus på, hvordan du gennem dine ledere skaber forandring og forankring i organisationen.

Offentlig Ledelse Vest 7 - Rethinking Public Strategy

Kravene til offentlige ledere er massive - de skal navigere i et komplekst ledelsesfelt, hvor de skal håndtere politiske beslutninger, stigende forventninger fra borgerne og færre ressourcer.

PRÆST 1

I deres fokus på kortsigtede mål glemmer mange danske virksomheder at skabe den optimale kultur for, at medarbejderne kan præstere. Netværket samler ambitiøse ledere, der tør tænke langsigtet.

PRÆST 2

I deres fokus på kortsigtede mål glemmer mange danske virksomheder at skabe den optimale kultur for, at medarbejderne kan præstere. Netværket samler ambitiøse ledere, der tør tænke langsigtet.

PRÆST Vest

I deres fokus på kortsigtede mål glemmer mange danske virksomheder at skabe den optimale kultur for, at medarbejderne kan præstere. Netværket samler ambitiøse ledere, der tør tænke langsigtet.

Remaking Retail

Den rene fysiske butik er truet, og webshops bliver i stigende grad omdrejningspunktet for kundekontakt og kundeoplevelser. Men hvordan udnytter butikkerne udviklingen og den synergi, der gemmer sig i samspillet mellem fysiske og digitale platforme.

Rethinking Education

Én af erhvervslivets store udfordringer er og har længe været at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Kun med et konkurrencedygtigt Danmark kan vi bevare væksten og være et ledende land på internationalt niveau.

Rethinking Health

Tilliden til sundhedsvæsenet er dalende og kritikken er især hård af samarbejdet i sektoren. Det danske sundhedsvæsen scorer kun gennemsnitlige karakterer i en undersøgelse af vores forhold til sundhedsvæsenet.

Rethinking Public Innovation

Vi er nødt til at gentænke den måde, vi tænker innovation i det offentlige, hvis vi skal imødekomme morgendagens udfordringer. Og vi skal gøre det med den nye teknologiske virkelighed i mente.

Rethinking Public Management

Målinger, evalueringer og kontrol har i en årrække været udbredte værktøjer for ledelse i den offentlige sektor. Men der er negative bivirkninger ved new public management. Frem for at øge effektiviteten kan man skabe bureaukrati og uhensigtsmæssige ‘skyggesystemer’ ved de meget KPI-fokuserede ledelsesformer.

Rethinking Public Management Vest

Hvis den offentlige sektor skal kunne levere mere for mindre, er der brug for et ledelsesmæssigt løft til New Public Management. Offentlige lederes rolle skal gentænkes og der ses på ledelse på tværs, levende organisationsdesign og personligt lederskab som supplement til de klassiske New Public Management-værktøjer.

Strategisk Forretningsudvikling 1

Strategisk forretningsudvikling er ikke bare et smart udtryk. Det er en afgørende ingrediens for at undgå konflikter og misforståelser, når specialister fra forskellige lejre skal samarbejde om eller indgå i en fælles løsning af opgaver.

Strategisk Forretningsudvikling 2

Strategisk forretningsudvikling er ikke bare et smart udtryk. Det er en afgørende ingrediens for at undgå konflikter og misforståelser, når specialister fra forskellige lejre skal samarbejde om eller indgå i en fælles løsning af opgaver.

Supply Chain Management

Tiden er forbi, hvor Supply Chain-lederen blot var en logistikchef og en del af back office. Berøringsfladen er i dag langt større, og kompleksiteten er stigende. Og det vil den fortsætte med.

The Drive to Change

Disruption og ny teknologi er ikke alt. Virksomheder sidder allerede med en effektiv kilde til vækst - engagerede medarbejdere, der er med til at skabe en virksomhedskultur, der kan fungere som en konkurrencefordel, der er svær at kopiere og sjældent bliver forældet.

Transforming Leadership

Formålet med netværksgruppen er at give dig konkrete kompetencer, som kan omsættes direkte til værdi i din virksomhed.

Visionært Lederskab

Formålet med netværksgruppen er at give dig konkrete kompetencer, som kan omsættes direkte til værdi i din virksomhed.

Log ind hvis du har en F5-konto

Log ind hvis du har en F5-konto

Velkommen tilbage,

Jeg har glemt mit kodeord

Opret en profil og kom igang...

Sssssch, ny kode på vej. Tjek din mail.

Tilbage til login