da
da
sv

Network director IMRAN RASHID

Conscious Leadership

Hvilke menneskelige omkostninger har det at være leder i en verden i konstant forandring? Hvordan sikrer man vedvarende høj kvalitet i ens ledelsesmæssige beslutningsprocesser samt effektiv læring af fejl? Hvilken rolle spiller den menneskelige hjernes opbygning for ens evne til at være den leder, man stræber efter at blive?

Ledere i en moderne digital tidsalder er stadig udstyret med en gammel hjerne, der fungerer efter nogle helt andre mekanismer og reaktionsmønstre, end de fleste er klar over. Det har store konsekvenser for den måde, vi arbejder på, lever på og ikke mindst reagerer på.

Et netværk, der skaber rum, rammer og ritualer for de rette refleksioner og relationer.
I netværket “Conscious Leadership” deltager du i en løbende proces, der hjælper dig med at implementere konklusionerne fra de seneste 40 års forskning indenfor vaner, adfærdsdesign, motivation og bevidsthedspsykologi i din ledelse. Målet er at hjælpe dig til at skabe sunde og effektive ledelsesvaner, der undgår, at ledelse bliver lidelse.

Mulige tematikker i netværksgruppen

Ledelse af langsomme hjerner i en accelererende verden
Vi afdækker, hvordan din hjernes opbygning skaber en række bevidste som ubevidste adfærdsmønstre, der på godt og ondt udgør fundamentet for din ledelse, og hvad det betyder for din organisation, ledelsesform og sammensætningen af kompetencerne.

High Restitution
Vi ser på, hvordan basal viden om fysisk og mental high performance kan anvendes i hverdagen til at sikre bedre stressforebyggelse og højere produktivitet.

Adfærdsledelse
Vi undersøger, hvordan du skal bruge adfærdsledelse, hvornår du i stedet skal give medarbejderne friere rammer, og hvordan du skaber balance mellem styring og frihed.

Relationsledelse
Hvad betyder relationerne i en virksomhed, og hvordan får man skabt de rette rum, rammer og ritualer for dem? Det diskuterer vi.

Digitalisering & Humanisering
Hvordan sikrer du, at dine medarbejdere ikke bliver negativt disruptet som følge af din næste digitaliseringsproces? Enhver digitaliseringsstrategi bør ledsages af en humansieringsstrategi, der sikrer forankring, fremdrift og vigtigst af alt følelsen af medejerskab hos medarbejderne.

Ring mig op


    IMRAN RASHID

    Imran Rashid er speciallæge i almen medicin og tidligere innovationschef på Aleris-Hamlet. Han har sidenhen specialiseret sig i digitaliseringens konsekvenser for mennesker og bl.a. skrevet bestsellerne SLUK (2017), Offline (2019) og senest Sunde Vaner (2020). Han regnes for at være landets førende ekspert i digital sundhed og er bl.a. konsulent for PFA samt en række andre offentlige og private virksomheder.

    Imran Rashid om sund arbejdskultur

    Læs mere i vores magasin F5 Update

    Kontakt os