da
da
sv

Network director IMRAN RASHID

Conscious Leadership

Hvilke menneskelige omkostninger har det at være leder i en verden i konstant forandring?
Hvordan sikrer man vedvarende høj kvalitet i ens ledelsesmæssige beslutningsprocesser samt effektiv læring af fejl? Hvilken rolle spiller den menneskelige hjernes opbygning for ens evne til at være den leder, man stræber efter at blive?

Ledere i en moderne digital tidsalder er stadig udstyret med en gammel hjerne, der fungerer efter nogle helt andre mekanismer og reaktionsmønstre, end de fleste er klar over.
Det har store konsekvenser for den måde, vi arbejder på, lever på og ikke mindst reagerer på.
Et netværk, der skaber rum, rammer og ritualer for de rette refleksioner og relationer.

I netværket “Conscious Leadership” deltager du i en løbende proces, der hjælper dig med at implementere konklusionerne fra de seneste 40 års forskning indenfor vaner, adfærdsdesign, motivation og bevidsthedspsykologi i din ledelse.
Målet er at hjælpe dig til at skabe sunde og effektive ledelsesvaner, der undgår, at ledelse bliver lidelse.

Mulige tematikker i netværksgruppen

Ledelse af langsomme hjerner i en accelererende verden
Vi afdækker, hvordan din hjernes opbygning skaber en række bevidste som ubevidste adfærdsmønstre, der på godt og ondt udgør fundamentet for din ledelse, og hvad det betyder for din organisation, ledelsesform og sammensætningen af kompetencerne.

High Restitution
Vi ser på, hvordan basal viden om fysisk og mental high performance kan anvendes i hverdagen til at sikre bedre stressforebyggelse og højere produktivitet.

Adfærdsledelse
Vi undersøger, hvordan du skal bruge adfærdsledelse, hvornår du i stedet skal give medarbejderne friere rammer, og hvordan du skaber balance mellem styring og frihed.

Relationsledelse
Hvad betyder relationerne i en virksomhed, og hvordan får man skabt de rette rum, rammer og ritualer for dem? Det diskuterer vi.

Digitalisering & Humanisering
Hvordan sikrer du, at dine medarbejdere ikke bliver negativt disruptet som følge af din næste digitaliseringsproces? Enhver digitaliseringsstrategi bør ledsages af en humansieringsstrategi, der sikrer forankring, fremdrift og vigtigst af alt følelsen af medejerskab hos medarbejderne.

Ring mig op


IMRAN RASHID

Imran Rashid er speciallæge i almen medicin og tidligere innovationschef på Aleris-Hamlet. Han har sidenhen specialiseret sig i digitaliseringens konsekvenser for mennesker og bl.a. skrevet bestsellerne SLUK (2017), Offline (2019) og senest Sunde Vaner (2020). Han regnes for at være landets førende ekspert i digital sundhed og er bl.a. konsulent for PFA samt en række andre offentlige og private virksomheder.

Imran Rashid om sund arbejdskultur

”Vi er kun homo sapiens 10 % af tiden”

Imran Rashid

”Vi har bygget en verden til mennesker, som ikke findes. Mennesker, som er i stand til at tænke fornuftigt og rationelt på alle tider af døgnet. De mennesker findes ikke. Hvis de gjorde, så behøvede man kun fortælle folk én gang, at de skulle stoppe med at ryge og drikke og i stedet spise sundt, motionere og få noget søvn”, siger Imran Rashid.

Læs hele F5 Update artiklen her

F5 Update

9 Ekspertråd skal styrke lederes stresshåndtering

Det skabte stor mediebevågenhed såvel som undren i forskerkredse, da regeringen for et år siden nedsatte et nationalt stresspanel, der skulle komme med anbefalinger til, hvordan vi afhjælper og forebygger stress i Danmark. For blandt de 11 eksperter i panelet sad ikke én eneste forsker eller fagekspert med særlig viden om stress.

Læs hele F5 update artiklen her

F5 Update

Psykisk arbejdsmiljø lider under fejlslagne mål

Det psykiske arbejdsmiljø i Danmark er i forværring på trods af flere initiativer fra landets politikere. Ifølge en arbejdslivsforsker skyldes de fejlslagne strategier, at man sætter sig mål uden at tildele arbejdsmarkedet den fornødne hjælp til at nå dem.

Læs hele F5 Update artiklen her

F5 Update

Kontakt os