da
da
sv

Network Director MARIANNE EGELUND SIIG

Finance Leadership

Stigende compliancekrav, lavrentemiljø og kamp om de dygtige medarbejdere udfordrer økonomichefens rolle. I stedet for at være talknuser skal økonomichefen involveres i forretningsudviklingen og fungere som en proaktiv sparringspartner, der udfordrer ledelsen og CEO’en i forhold til strategi og investeringer. Det kræver en økonomichef med strategiske kompetencer.

Økonomichefen skal fremover have et mindset som en tværorganisatorisk brobygger og evnerne til at demonstrere den værdi, som økonomifunktionen skaber. Alt imens skal økonomichefen fokusere på og have tillid til teamet, så dygtige medarbejdere ikke blot sætter finance på agendaen, men også skaber reel impact i virksomheden.

ET LEDELSESPERSPEKTIV PÅ ØKONOMICHEFENS ROLLE

I netværket ser vi på, hvordan du kan udvikle dine medarbejdere og selv spille en mere strategisk rolle i virksomheden. Vi ser også på, hvordan du kan bruge din viden til at understøtte virksomhedens vækst, og hvordan du kan bruge strategisk ledelse i dit daglige arbejde.

MARIANNE EGELUND SIIG

Marianne Egelund Siig er strategisk ledelsesrådgiver og har mere end 20 års erfaring som leder. Hun har bl.a. været head of diversity og inclusion i Nordea og managing director i en Nordisk konsulentvirksomhed udsprunget af KaosPiloterne. Gennem hendes karriere har netværk fyldt meget, og derfor ved hun, hvordan man opbygger og vedligeholder stærke relationer. Den viden vil hun give videre til netværket.