da
da
sv

Network director STEFFEN LÖFVALL

Finance Leadership

Stigende compliancekrav, lavrentemiljø og kamp om de dygtige medarbejdere udfordrer økonomichefens rolle. I stedet for at være talknuser skal økonomichefen involveres i forretningsudviklingen og fungere som en proaktiv sparringspartner, der udfordrer ledelsen og CEO’en i forhold til strategi og investeringer. Det kræver en økonomichef med strategiske kompetencer.

Økonomichefen skal fremover have et mindset som en tværorganisatorisk brobygger og evnerne til at demonstrere den værdi, som økonomifunktionen skaber. Alt imens skal økonomichefen fokusere på og have tillid til teamet, så dygtige medarbejdere ikke blot sætter finance på agendaen, men også skaber reel impact i virksomheden.

Et ledelsesperspektiv på økonomichefens rolle

I netværket ser vi på, hvordan du kan udvikle dine medarbejdere og selv spille en mere strategisk rolle i virksomheden. Vi ser også på, hvordan du kan bruge din viden til at understøtte virksomhedens vækst, og hvordan du kan bruge strategisk ledelse i dit daglige arbejde.

Tidligere tematikker i netværket

 Strategiske planlægningsmetoder under og efter corona/RPA i praksis med fokus på implementeringserfaringer

Afdelingen for robotics i Koncern IT er godt i gang med en lang række spændende RPA- og selvbetjeningsprojekter med forvaltningerne. Der er rigtig mange automatiseringsmuligheder i kommunen ud fra forskellige rationaler (effektivisering, kvalitetsforbedringer, datafangst, osv). Imidlertid implementerer teknologierne ikke sig selv. Udover teknisk kompetence kræves ‘oversættelsekompetencer’ blandt RPA-specialisterne, når behov og potentialer skal oversættes til løsninger og til tider ‘sælges’ i modtagerorganisationen. Samtidig kræver det også en hel del af modtagerorganisationen i form af forventningsafstemninger, ændrede arbejdsopgaver og kompetenceforskydninger.

Balancér dit arbejdsliv i et krydspres

Hvordan balancerer vi som ledere mellem krav til performance, øget pres, effektivitet og hastighed og ønsket om, at vores medarbejdere og enheder ikke brænder ud? – Hvordan balancerer vi vores eget arbejdsliv i det krydspres?

Transformation i en digital verden

Vi dykker mere ned i AI er glade for at give medlemmerne muligheden for at komme helt tæt på SAP Experience Center og opleve, hvordan de håndterer deres finansielle transformation i en digital verden, og hvilke AI trends vi særlig skal være opmærksomme på i forhold til de finansielle kompetencer og den indflydelse, det vil have for jer.  

SAP Experience Center er gået med til at åbne dørene, hvis størstedelen af netværket deltager.

Det tredje element i succesfulde projekter: forandringsledelse

å overfladen ser det måske ret simpelt ud at skulle implementere ny teknologi eller introducere nye arbejdsprocesser. Men I ved bedre. Tingene har det med at blive komplicerede, når der er mennesker indblandet – og det er der altid. Nogle forandringer har grundlæggende betydning for medarbejderne i jeres organisation, andre gange er forandringerne simple justeringer af arbejdsgange.

I enhver forandring er der en teknisk leverance. Den har I styr på. Men der er også en menneskelig side ved forandring, der kræver en struktureret tilgang, konkrete værktøjer, klar rolleforståelse mellem topledere, mellemledere, projektet og medarbejdere. Og endelig kræver det dygtighed.


Owning the Stage

Owning the Stage, der på baggrund af din personlige arketype sætter fokus på, hvad det ville betyde for dig og din virksomhed, hvis du blev mere komfortabel på scenen, når du opholdt dig der. 

Du kan med fordel allerede nu overveje:

– Hvilke discipliner forbundet med public speaking vil du gerne være endnu bedre til?  

– Hvad, mener du, kendetegner en dygtig taler?

Glæd dig til at blive inspireret med faglige diskussioner og gode øvelser.


Changing conversations, changing decisions

Partner i Implement Consulting vil sætte fokus på, hvordan du som CFO kan agere som samarbejds- og dialogpartner med et bredere fokus i forretningen.

Her er tre af de spørgsmål, vi ser nærmere på:

– Hvordan er min rolle i virksomheden, og i hvilken retning vil jeg gerne udvikles?

– Hvilke områder vil jeg gerne involvere mig i og bidrage til?

– Hvordan kan jeg komme i gang?

Ring mig op!


    STEFFEN LÖFVALL

    Steffen Löfvall har arbejdet i den finansielle sektor siden 1997 bl.a. som ekstern konsulent indenfor digital forretningsudvikling og omstilling i Nykredit. Han har skrevet en ErhvervsPhD-afhandling om strategi og itdrevne forandringsprocesser. Til dagligt er Steffen rådgiver, underviser, forfatter og ekstern lektor på CBS og IT-Universitetet.

    Læs mere i vores magasin F5 Update

    Kontakt os