da
da
en sv

Network Director AHMET GÜNES

Fremtidens Medarbejder

Talenter er ikke længere fremtidens konkurrenceparameter. Flere store virksomheder er begyndt at sætte projekter, produktet og strategien før talenter. Det kræver en forretningsdrevet tilgang og et stærkt samspil mellem top- og linjeledelsen, hvor HR-indsatser, behov og resultatkrav kædes sammen med virksomhedens kerneforretning.

Det er afgørende, at lade HR være med til at vælge, i hvilken retning organisationen skal bevæge sig for at udvikle ledere og medarbejdere. I stedet for at se på medfødte evner bør talent handle mere om motivation og viljen til at gøre en forskel. HR skal skabe de rigtige rammer, der udvikler talenter såvel som medarbejdere og sikrer organisationen værdi af indsatsen.

TALENT- OG ORGANISATIONSUDVIKLING

I netværket diskuterer vi, hvordan HR kan spille en større rolle for organisationen. Vi udfordrer de gængse måder at arbejde med medarbejder- og talentudvikling på og ser på, hvordan vi udvikler talenterne, så udviklingen går hånd i hånd med organisationen.

AHMET GÜNES

Ahmet Günes har stor passion for talentarbejde. I flere år har han arbejdet med innovation, forandringsledelse, kultur, adfærdsændringer og talentudvikling på tværs af offentlige, private og frivillige organisationer. Til dagligt er han bestyrelsesmedlem i talentprogrammet ”Lead the Talent” og konsulent i innovationsbureauet Günes & Co., der arbejder med social-, talent- og forretningsinnovation.