Fremtidens Medarbejder
Netværksgruppen 'Fremtidens medarbejder' sætter fokus på ledere, der har ansvar for at udvikle fremtidens medarbejdere.

I netværksgruppen får du konkrete kompetencer, som kan omsættes direkte til værdi i din virksomhed.

Traditionelle organisationsformer er i opbrud. Talentudvikling flytter fokus fra individ til helhed og sætter produkt og strategi i første række. Det rejser helt nye krav til medarbejderes personlige evner og motivation.

Netværket er til for dig, der vil udvikle dine medarbejderes fokus mod denne fremtid, så de bliver i stand til at handle på de nye udfordringer og ændrede succeskriterier, der vil komme til at præge din og deres organisation.

Netværkets ambition er at skubbe ledelsen af fremtidens medarbejder i den rigtige retning i kraft af individuel sparring, kvalificerede oplæg og udvikling af konkrete innovationsprocesser, så du og din virksomhed bliver rustet til at tiltrække, udvikle og fastholde jeres virksomheds største talenter.
Network Director
Ahmet Günes har stor passion for talentarbejde. I flere år har han arbejdet med innovation, forandringsledelse, kultur, adfærdsændringer og talentudvikling på tværs af offentlige, private og frivillige organisationer. Til dagligt er han bestyrelsesmedlem i talentprogrammet ”Lead the Talent” og konsulent i innovationsbureauet Günes & Co., der arbejder med social-, talent- og forretningsinnovation.

FAGLIG STYRMAND

Alle vores netværk har en Network Director, der med sin faglige ballast sætter retningen, styrer diskussionerne og skaber fundamentet for netværksrelationerne.

KONKRET OUTPUT

I fællesskab med Network Director og de andre medlemmer omsætter du det faglige oplæg til konkrete redskaber, som du kan tage med hjem og bruge i din dagligdag.

FÆLLES FAGLIGHED

Medlemmerne i din netværksgruppe har alle solid erfaring indenfor dit område. Det er din mulighed for at give dit input og få andres syn på dine udfordringer.

F5 BOX

Hvert år afholder vi flere live-events, hvor vi udforsker aktuelle problemstillinger fra forskellige vinkler. Som medlem kan du gratis tage en kollega med.

EKSTERN INSPIRATION

Hvert netværksmøde er bygget op omkring et fagligt oplæg, som sætter diskussionen i gang og giver dig nye perspektiver på aktuelle emner.

NETVÆRKSMØDER

Netværk handler om at opbygge relationer, men det tager tid at udvikle. Derfor fortsætter netværksgruppen og mange af medlemmerne år efter år.

Log ind hvis du har en F5-konto

Log ind hvis du har en F5-konto

Velkommen tilbage,

Jeg har glemt mit kodeord

Opret en profil og kom igang...

Sssssch, ny kode på vej. Tjek din mail.

Tilbage til login