Fremtidens Medarbejder
Netværksgruppen 'Fremtidens medarbejder' sætter fokus på ledere, der har ansvar for at udvikle fremtidens medarbejdere.

I netværksgruppen får du konkrete kompetencer, som kan omsættes direkte til værdi i din virksomhed.

Traditionelle organisationsformer er i opbrud. Talentudvikling flytter fokus fra individ til helhed og sætter produkt og strategi i første række. Det rejser helt nye krav til medarbejderes personlige evner og motivation.

Netværket er til for dig, der vil udvikle dine medarbejderes fokus mod denne fremtid, så de bliver i stand til at handle på de nye udfordringer og ændrede succeskriterier, der vil komme til at præge din og deres organisation.

Netværkets ambition er at skubbe ledelsen af fremtidens medarbejder i den rigtige retning i kraft af individuel sparring, kvalificerede oplæg og udvikling af konkrete innovationsprocesser, så du og din virksomhed bliver rustet til at tiltrække, udvikle og fastholde jeres virksomheds største talenter.
Network Director
Ahmet Günes har stor passion for talentarbejde. I flere år har han arbejdet med innovation, forandringsledelse, kultur, adfærdsændringer og talentudvikling på tværs af offentlige, private og frivillige organisationer. Til dagligt er han bestyrelsesmedlem i talentprogrammet ”Lead the Talent” og konsulent i innovationsbureauet Günes & Co., der arbejder med social-, talent- og forretningsinnovation.

Co-creation

Intet team vil i sig selv besidde al relevant viden. Derfor er samarbejde på tværs afgørende, hvis vi skal lykkes. Vi tror på, at co-creation eller samskabelse er nøglen til nye ideer.

Konkret output

Det er altid målet, at du efter hvert netværksmøde får udviklet dine kompetencer og erhvervet dig nye og konkrete værktøjer, der kan bruges direkte i dit daglige arbejde til at skabe værdi for virksomheden.

Facilitering

Hver gruppe ledes af en Network Director, der kender din branche, udfordringer og muligheder. Sådan sikrer vi det højeste faglige niveau og output.

3 Box

Tre årlige live events i form af F5 Box. Aktuelle problemstillinger danner rammerne, hvor toneangivende personligheder deler deres erfaringer i et interaktivt format.

4 Møder

Dit medlemskab inkluderer fire netværksmøder pr. sæson. Vi sætter helhedsoplevelsen i fokus, så du og resten af netværket har de optimale rammer for at blive inspireret.

Ekstern inspiration

Vi arbejder altid ud fra begreberne aktualitet og output. For at sikre det bliver realiseret, får vi på hvert møde besøg af eksterne inspirationskilder inden for netværkets fagområde.

Log ind hvis du har en F5-konto

Log ind hvis du har en F5-konto

Velkommen tilbage,

Jeg har glemt mit kodeord

Opret en profil og kom igang...

Sssssch, ny kode på vej. Tjek din mail.

Tilbage til login