da
da
sv

Network Director STEFFEN LÖFVALL

Fremtidens Økonomileder Vest

Økonomifunktionen er om nogen ramt af digitaliseringen. Robotics og AI gør sit indtog, og det både ændrer arbejdsgangene og skaber mulighed for optimering, effektivisering og udvikling. Det stiller økonomiledere overfor helt nye udfordringer.

Fremover skal økonomi mere ud i organisationen, og derfor skal økonomiledere være opsøgende, tage del i samarbejder på tværs af organisationen og kunne kommunikere deres kompetencer og resultater til ikke-økonomer. Med den teknologiske udvikling skal økonomiledere også være omstillingsparate og ikke mindst få medarbejderne med på forandringerne. På den måde kan økonomi spille en endnu større rolle for forretningen.

Ledelsesperspektiv på økonomiafdelingen

I netværket diskuterer vi, hvordan du håndterer de krav, som nye teknologier stiller til din lederrolle. Vi ser både på, hvilket mindset dét fordrer, hvordan du gør medarbejderne til medskabere af forandringer, og hvordan du bruger din personlighed mere aktivt som et ledelsesgreb.

Mulige tematikker i netværksgruppen

Sådan skaber du fremtidens organisation

Der er ingen tvivl om, at forretningsverdenen og den professionelle organisation forandrer sig. I en konstant foranderlig verden er der behov for konstant at tilpasse organisationen, kulturen og lederskabet, så man holder sig relevant for markedet og for medarbejderne.

Nye former for organisationer dukker op, og mange taler om eller eksperimenterer med sociokrati/holacracy, agile, lean startup eller Teal-organisationer. Udfordringen er, at de strukturer er ekstremt svære at skalere op og ned.


Bliv skarpere på at lede opad

Det er afgørende, at man leder opad for at komme tættere på den ledelseskontekst og de beslutninger, der har indflydelse på ens eget forretningsområde. Derfor vil der i gruppen være fokus på, hvordan man som leder kan lede sin egen chef (eller bestyrelse i mindre organisationer), og hvordan man undgår at blive forbigået i det strategiske arbejde. Ved at lede opad, skabes samtidig mulighed for at styrke grundlaget for et godt og respektfuldt samarbejde mellem bestyrelse samt top- og mellemledere.

Ledelse af virksomheder i forskellige livsfaser

– Hvad kendetegner Liftras udvikling? (fx ydelser, organisatorisk, kompetence- og ledelsesmæssigt)

– Hvad er ledelseskulturen i firmaet? Har der været ændringer henover tid? (fx ændringer i ledelsesprofiler, størrelsen på ledelsen mm.)

– Hvordan ledes nært og på distancen i takt med at firmaet vokser?

– Hvilke grundlæggende organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer har firmaet stået overfor og hvordan er de blevet løst? 

– Hvilke udfordringer vil jeg/vi gerne have sparring på fra netværksgruppen?

Bliv ringet op og hør mere om Fremtidens Økonomileder


    STEFFEN LÖFVALL

    Steffen Löfvall har arbejdet i den finansielle sektor siden 1997 blandt andet som ekstern konsulent indenfor digital forretningsudvikling og omstilling i Nykredit. Han har skrevet en ErhvervsPhD-afhandling om strategi og IT-drevne forandringsprocesser. Til dagligt er Steffen rådgiver, underviser, forfatter og ekstern lektor på CBS og IT-Universitetet.

    F5 Kudos podcast – Leder i økonomi: Fra specialist til generalist

    Læs mere i vores magasin F5 Update

    Kontakt os