da
da
sv

Network Director HANS ARNBJERG

Strategiske Projektdirektører

Som projektdirektør sidder du med det overordnede ansvar for at projektet kommer i hus – til tiden, indenfor den økonomiske ramme og til kundens tilfredshed. Det kræver gode ledelsesevner at bevare overblikket over alle delene af projektet – muligvis på tværs af landegrænser og kulturer – og tillid til, at dine medarbejdere har styr på deres del af projektet, så alle delene i sidste ende kan samles og projektet er færdigt.

Den ekspontentielle udvikling indenfor teknologien er både en fordel og en ulempe. Det er blevet nemmere og hurtigere at kommunikere, men samtidig er det vigtigt at være tydelig i sin kommunikation, så misforståelser undgås. Nye projektstyringsprogrammer kommer hele tiden til, og det er vigtigt at holde sig opdateret, så du kan vejlede dine medarbejdere.

I netværket ser vi på, hvordan du med gennemslagskraft kommunikerer formålet med projekterne og får alle til at se meningen med opgaverne og hvordan de skal løses – uden at tabe nogle af trådene på vejen. Du får et fortroligt sparringsrum med ligesindede, der sidder med de samme udfordringer som dig.

Ring mig op!


    HANS ARNBJERG

    Hans har 25 års erfaring med projekter, programmer og porteføljer. Han har besat alle roller: Head of PMO, styregruppemedlem og formand, projektleder, programleder, portefølje ansvarlig, funktionschef og afdelingsleder, bestyrelsesmedlem og Formand.

    Han stiftede virksomheden ProjectGovernance i 2010 og har sidenhen bidraget til udvikling og implementering af mere end 80 projektkontorer (PMO-er). Han agerer ofte som sparringspartner og coach til Head of PMO og har også indtaget rollen som Interim Head of PMO. Hans har også udviklet PMO Manager-uddannelsen i samarbejde med IDA

    Læs mere i vores magasin F5 Update

    Kontakt os