da
da
sv

Network Director: THOMAS REX FREDERIKSEN

Fremtidens Projektdirektør

Som projektdirektør sidder du med det overordnede ansvar for at projektet kommer i hus – til tiden, indenfor den økonomiske ramme og til kundens tilfredshed. Det kræver gode ledelsesevner at bevare overblikket over alle delene af projektet – muligvis på tværs af landegrænser og kulturer – og tillid til, at dine medarbejdere har styr på deres del af projektet, så alle delene i sidste ende kan samles og projektet er gennemført. 

Den ekspontentielle udvikling indenfor teknologien er både en fordel og en ulempe. Det er blevet nemmere og hurtigere at kommunikere, men samtidig er det vigtigt at være tydelig i sin kommunikation, så misforståelser undgås. Nye projektstyringsprogrammer kommer hele tiden til, og det er vigtigt at holde sig opdateret, så du kan vejlede dine medarbejdere.

I netværket ser vi på, hvordan du med gennemslagskraft kommunikerer formålet med projekterne og får alle til at se meningen med opgaverne, og hvordan de skal løses – uden at tabe nogle af trådene under vejs. Du får et fortroligt sparringsrum med ligesindede, der sidder med de samme udfordringer som dig.

Stakeholder management på større strategisk og globalt niveau

Ledelse på tværs af generationer, kulturer og landegrænser

Medarbejdermotivation, adfærdsdesign og nudging

Strategiimplementering