da
da
sv

Network Director HENRIK BUSCH

Fremtidens Supportfunktion 2

I krydsfeltet mellem stabilitet og forandring

Netværket er for PA’er og EA’er, der vil vokse i deres rolle og have nye værktøjer til, hvordan de endnu bedre kan håndtere det daglige pres. Medlemmerne kender alle til udfordringerne ved at arbejde under pres, stort ansvar og korte deadlines og kan derfor hente inspiration og sparre med hinanden. Ligeledes er udfordringerne – ”Hvordan ser vores job ud i de kommende år – hvor bevæger det sig hen, og hvordan følger jeg med udviklingen og gør mig skarp?”

I netværket fokuserer vi på netværkets og den enkeltes kontinuerlige udvikling på et professionelt niveau. Derfor kombinerer vi erfaringsudveksling, faglig inspiration ved oplægsholdere og professionelt faciliteret diskussioner, så medlemmerne får udvidet deres horisont.

Få gennemslagskraft i rollen
I netværket diskuterer vi, hvilke kompetencer du får brug for i fremtiden, og hvordan du bruger din indflydelse bedst muligt. Vi ser på dine udfordringer fra et helikopterperspektiv og giver konkrete værktøjer til effektivisering og koordinering. Netværket er dit fortrolige træningsrum, hvor du sammen med ligesindede kan sætte en plan for din personlige udvikling.

Tidligere tematikker i netværket

Den rette og effektive projektkoordinering

Vi talte om, hvordan man laver den rette og effektive projektkprojektkoordinering og løsningsmodeller til, hvordan det kan gøres.

Netværket dykkede også ned i “dagens dilemma”, hvor en til to af jer gerne forberedte et dilemma til fortrolig sparring. Hvad er din største udfordring lige nu – Hvad kan vi gøre for at give dig råd, tips og tricks.

Styrk din profil internt og eksternt

Vi havde besøg af en LinkedIn-ekspert, så vi fik en professionel tilgang til det at arbejde med LinkedIn på flere måder.

Vi fik styrket vores faglige profil – og tips og tricks til brugen af LinkedIn som redskab – især professionelt i jobbet, men også privat.

Nudging

Vi dykkede ned i, hvad nudging egentlig er, og hvori forskellen på nudging og manipulation ligger. Det fik vi talt en del om, da det på mange områder overlapper hinanden.

En forudsætning for at kunne nudge er, at den modsatte part vil det – og så er det vores opgave at ændre omgivelserne, så vi kan hjælpe dem på vej.

Personlig udvikling, liv, karriere & stress

Det er altid vigtigt at stoppe op og tage stilling til, om man trives og har det godt. Ikke nødvendigvis fordi man absolut skal noget andet, men det er godt at udfordre sig selv lidt, inden det kan være for sent.

Vi talte også om, at vi har travlt – nogle er endda stressede – men det er vigtigt at skille de to ting ad.

Hvilken værdi skaber vi i rollen som sekretær/PA/EX? 

Vi kom rigtig godt omkring mange vigtige input til, hvad I rent faktisk betyder for den chef/direktør, I arbejder under.

På basis af jeres input udviklede vi gruppens værdiskabelsesnotat. Det kan bruges til at “stive sig selv lidt af” og vise, hvad I rent faktisk hver især bidrager med i jeres stol og i jeres organisation. Det kan bruges i udviklingssamtaler og til at styrke sit CV og andre profiler.

Velkommen i netværket

Vi præsenterede os for hinanden i en lidt dybere runde, hvor vi blev klogere på hinanden, og vores forventninger til netværket og udbyttet herved.

Vi så på, hvilke udfordringer I har i jobbet og fik aftalt, at det “frirum”, vi sammen skaber, er et fortroligt rum .

Ring mig op!


    HENRIK BUSCH

    Henrik Busch har mere end 35 års erhvervserfaring og har arbejdet med ledelse og bestyrelser gennem mange år. De seneste ti år har Henrik drevet professionelle netværk, og han deler ud af sin erfaring med at arbejde med udvikling af supportfunktioner og derved gøre direktionerne bedre. Med Henrik som Network Director får du en personlig sparringspartner, der kan være med til at udfordre dig på job og karriere.

    Læs mere i vores magasin F5 Update

    Kontakt os