da
da
sv

Network Director NATALIE MOSSIN

Innovation i Byggeriet

Der er brug for innovation i byggeriet. Klimaforandringer, et alt for stort energiforbrug og en kæmpe affaldsproduktion er bare nogle af de udfordringer, som samfundet står overfor. Det er udfordringer, som byggeriet kan og ikke mindst skal adressere.

Ingen i værdikæden kan blot fortsætte med at gøre, som de gjorde i går. Der er brug for ny praksis. Der er brug for, at vi i byggeriet udvikler og integrerer nye bæredygtige løsninger, produkter og processer. Hvis den bæredygtige innovation skal lykkes, er der brug for samarbejde på tværs af værdikæden, og for at alle dele af værdikæden tager udfordringen op.

Nye perspektiver på udfordringer

I netværket samler vi fagfolk på tværs af byggeriets værdikæde, så vi kan hente inspirationen og lære af hinandens erfaringer. Vi nøjes ikke bare med at se på megatrends, men diskuterer, hvad de betyder for vores respektive hverdag, hvilke udfordringer vi hver især møder, og hvilke muligheder vi ser for bæredygtig forandring på tværs af byggeriet.

 

Ring mig op!


    NATALIE MOSSIN

    Natalie Mossin er specialist i byggeriets udvikling og arbejder med krydsfeltet mellem arkitektur, byggeteknik og samfund. Hendes fokus er på det byggede miljøs rolle i udviklingen af mere bæredygtigt, tilgængeligt og værdiskabende byggeri. Til dagligt er hun institutleder for Institut for Byggekunst og Teknologi på KADK og co-chair for UIA’s globale kommission for Sustatinable Development.

    Læs mere i vores magasin F5 Update

    Kontakt os