da
da
sv

Network Director: METTELENE JELLINGGAARD

Inspiring Women 7

De klassiske ledelsesmetoder har en tendens til at føre til stress og gøre medarbejderne ineffektive, selvom det modsatte var meningen. Med udsigt til konstante forandringer er der brug for nye tilgange til ledelse. Der er brug for et nyt ledelsesparadigme, hvor ledere tager afsæt i adfærden – både deres egen og medarbejdernes.

For at få mere effektive medarbejdere skal ledere bryde vanerne og se på, hvordan omgivelserne og mavefornemmelse påvirker medarbejderne. Det handler om at forstå medarbejdernes ubevidste handlinger, så ledere kan påvirke dem og dermed gøre det nemmere for medarbejderne at lykkes med forandringsprocesser og implementering af strategier.

BEDRE LEDELSE OG BEDRE ARBEJDSMILJØ

I netværket ser vi på, hvordan du kan bruge adfærdsledelse i dit daglige arbejde, men også hvorfor du skal forstå din egen adfærd. Vi diskuterer både, hvornår adfærdsledelse er det rette ledelsesværktøj, hvornår det skal suppleres af andre ledelsesmetoder, og de etiske overvejelser ved adfærdsledelse.

METTELENE JELLINGGAARD

Mettelene Jellinggaard har i mere end ti år studeret adfærd ud fra et ledelsesperspektiv og har sammen med Alexandra Krautwald skrevet bogen ”Oplagt – at lede adfærd”. Til dagligt arbejder Mettelene som senior partner i Composing, hvor hun rådgiver ledere om strategiimplementering og adfærdsledelse. Derudover er hun initiativtager til tænketanken Provokator, som arbejder med det moderne arbejdsliv.