da
da
sv

Network Director LOTTE LYKKEGAARD LAURSEN

Leading with Impact Vest

Netværket ‘Leading with Impact’ er for dig, der har ambitioner om at udvikle dit lederskab og din virksomhed.

I en forandringsfyldt tid skal ledere i dag arbejde med et nyt mindset, der gør dem i stand til at håndtere komplekse og modstridende krav, konstante forandringer og træffe beslutninger på et mere usikkert grundlag end tidligere. Det kræver en leder, der står stærkt i sit lederskab, som har sig selv med i sine beslutninger og som formidler “Why” og retning med autenticitet og gennemslagskraft. Det handler om at håndtere relationer effektivt, at skabe tillid udad, opad såvel som nedad i organisationen, så strategien kommer ud og lever i hver en afkrog af organisationen.

I netværket undersøger vi, hvordan du kan styrke dit lederskab, skabe øget følgeskab, formidle dine visioner overbevisende og transformere din virksomhed, så I ikke bare er klar til morgendagens udfordringer, men også omfavner den. Det gør vi ved at stille skarpt på tematikker som Leading with Purpose & Passion, transformationsledelse, mærkbar ledelse, digital transformation, fremtidens organisation, adfærds- & relationsledelse, bæredygtig ledelse og transition fra mellemleder til topleder.

Et frirum for viden, sparring og nye løsninger
I netværket får du effektiv sparring, nye idéer, problemknusning, drøftelse af dilemmaer og feedback fra andre ligesindede og tid til personlig refleksion. Du får et arbejdsrum til at tale åbent om erfaringer og udfordringer ved netop at skulle lede fra toppen af en virksomhed.

I netværket bliver I hinandens ’eksterne vidner’, hvor I kan se hinandens verdener udefra og sige de ting til hinanden, som ingen andre kan sige. For jo højere op i hierarkiet man som leder kommer, jo mere bliver ærlig feedback en mangelvare. At kunne være åben overfor lederkolleger i samme ’båd’ er en stor lettelse for mange ledere, der er med i et godt netværk.

Mulige temaer i netværket

Strategisk networking

I gennemsnit kender erhvervsaktive mennesker mindst 1.500-3.000 personer, der kunne være interessante rent forretningsmæssigt. Desværre viser det sig, at 90 % af alle ledere ikke netværker optimalt. De får ikke nok værdi ud af den tid, de bruger på networking.

Din evne til at netværke strategisk og effektivt kan være afgørende for din virksomheds succes. Både når det gælder ‘hardcore’ økonomi, salg, ressourcestyring og procesoptimering, men også når det drejer sig om blødere KPI’er som kundetilfredshed, faglig vidensdeling, udvikling, innovation og medarbejdertrivsel.

COVID 19 – Ledelsesmæssige udfordringer

COVID 19 har påvirket og udfordret mange arbejdsliv og virksomheder de seneste måneder. Også langt ud over selve virussen og dens direkte konsekvenser.

Mange oplever, at ledere og medarbejdere er blevet massivt mentalt udfordret af corona-pandemien og den usikkerhed og mentale støj, landets nedlukning har bragt med sig.

Artificial Intelligence

“By far, the greatest danger of Artificial Intelligence is that people conclude too early that they understand it.”

Fokus – kerneopgaven

Begrebet “Kerneopgave”, der ofte bruges i flæng. Hvordan kan vi som ledere bruge begrebet og flytte fokus fra at kende kerneopgaven til også at løse den.

Frem for at se kerneopgaven som en definition eller abstraktion, så er gevinsten stor, hvis der arbejdes med kerneopgaven som en strategisk og praktisk refleksion og handling.

Fuck up celebration

For de fleste har ordet ‘fejl’ en negativ klang og forbindes med sjusk. For den ambitiøse leder er fejl derfor ikke noget, der skal reklameres med, eller som man ønsker at blive associeret med.

Der ligger dog et uudnyttet udviklingspotentiale i at lave fejl – hvis bare vi lærer af dem. Fejl er en uundgåelig del af enhver læringsproces, og for at dygtiggøre os har vi brug for rammer, der støtter op om vores læringskurve og konstruktiv feedback, så vi løbende kan forbedre os. 

Ledelse opad

“De sidste 100 år har vi udviklet ledelsesprincipper, der har øget vores effektivitet og ført til enorm fremgang. Men de har vist sig at have en uhyggelig slagside. Moderne ledelse er farlig, fordi den bruger psykologiske kneb, der får os til at arbejde os halvt ihjel.”

Christian Ørsted

Ring mig op!


    LOTTE LYKKEGAARD LAURSEN

    Lotte Lykkegaard Laursen er erhvervspsykologisk konsulent og har i mere end ti år udviklet ledere og organisationer til at få det bedste ud af de menneskelige ressourcer i organisationerne, skabe unikke løsninger og realisere ambitiøse mål.

    Lotte har faciliteret professionelle topledernetværk siden 2012 og er medforfatter til bøger om ledelse, erhvervspsykologi og ”Psychology of Mind”. Bl.a.: ”Tillidsskabende ledelse i offentlige organisationer” (2018) og ”Livet har dig – Seksten fortællinger om vejen fra styring og kontrol til nærvær og trivsel” (2019) og ”Livet har dig altid – Mental sundhed i et nyt psykologisk perspektiv” (2020).

    Kontakt os